Data wejścia w życie: 03/07/2017
Data ostatniej aktualizacji: 11/09/2020

Ta polityka określa rodzaj informacji, które Mercola.com zbiera od swoich użytkowników za pośrednictwem strony www.mercola.com ("Strona internetowa", "Strona"), sposób, w jaki zebrane informacje są wykorzystywane oraz procedury pozwalające zachować poufność takich informacji. Opisuje również dostępne opcje dotyczące korzystania, dostępu oraz aktualizacji i poprawiania danych osobowych.

Mercola.com podejmuje wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe swoich użytkowników. Gdy użytkownicy przesyłają poufne informacje za pośrednictwem strony internetowej Mercola.com, ich dane są chronione zarówno w trybie online, jak i offline.

Zgoda użytkownika

Korzystając ze Strony internetowej, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie określonych informacji w sposób, który poniżej opisujemy, i zgadzasz się na przestrzeganie warunków użytkowania określonych w niniejszym dokumencie. Logując się do koszyka, wyrażasz zgodę na otrzymywanie okresowych powiadomień e-mail o stanie Twojego procesu płatności. Możesz zrezygnować z nich w dowolnym momencie po otrzymaniu pierwszego powiadomienia.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Jeśli zdecydujemy się zmienić nasze zasady, opublikujemy te zmiany na tej Stronie internetowej. Informacje zebrane przed wprowadzeniem zmian będą zabezpieczone zgodnie z Polityką obowiązującą w momencie gromadzenia tych informacji, niezależnie od przyszłych zmian w niniejszej Polityce. Praktyki i zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności zastępują wszystkie poprzednie powiadomienia lub oświadczenia dotyczące tego samego przedmiotu. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną (wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany na Twoim koncie) lub za pomocą powiadomienia wyświetlonego na Stronie internetowej, zanim zmiana zacznie obowiązywać. Zachęcamy do okresowego przeglądania Strony internetowej w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych zasad dotyczących prywatności.

Rezygnacja lub zamknięcie konta użytkownika

Mercola.com nie będzie się ponownie kontaktować z użytkownikami, którzy zrezygnowali ze wszelkiej komunikacji ze Stroną internetową lub usunęli / dezaktywowali swoje konto, ani nigdy nie wykorzysta ich danych osobowych w jakikolwiek sposób.

Informacje kontaktowe

Jeśli użytkownicy mają jakieś pytania lub sugestie dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt.

Możesz również skontaktować się z nami pod adresem:

Mercola.com
125 SW 3rd Place Suite 205
Cape Coral, FL 33991

Mercola.com Health Resources, LLC
125 SW 3rd Place Suite 205
Cape Coral, FL 33991

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby uniemożliwić innym osobom uzyskanie nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, które przekazują nam użytkownicy, i stosujemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia procedury i technologie zaprojektowane w tym celu. Strona internetowa ma uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Nie możemy jednak zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie obejść tych środków bezpieczeństwa ani wykorzystać Twoich danych osobowych do niewłaściwych celów.

Kiedy nasz formularz rejestracji / zamówienia prosi użytkowników o wprowadzenie poufnych informacji, takich jak numer karty kredytowej, informacje te są szyfrowane i chronione za pomocą standardowego oprogramowania - 256-bitowego SSL. Na bezpiecznej stronie, takiej jak nasz formularz zamówienia, na dole strony w przeglądarkach takich jak Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer pojawia się ikona zamkniętej kłódki. Natomiast gdy użytkownicy tylko "surfują", na dole strony widnieje ikona otwartej kłódki.

Chociaż używamy 256-bitowego szyfrowania SSL do ochrony poufnych informacji online, robimy również wszystko co w naszej mocy, aby chronić dane użytkowników w trybie offline. Nasi pracownicy mają ograniczony dostęp do wszystkich informacji naszych użytkowników, nie tylko wspomnianych powyżej informacji poufnych. Dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania określonej pracy (na przykład księgowy lub przedstawiciel obsługi klienta). Serwery, które przechowują dane osobowe, znajdują się w bezpiecznym środowisku.

Informacje zbierane za pośrednictwem strony

Prosimy użytkownika o wpisanie informacji w naszym bezpiecznym formularzu zamówienia. Użytkownik musi podać dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres do wysyłki) oraz informacje finansowe (takie jak numer i data ważności karty kredytowej). Informacje te są wykorzystywane do celów rozliczeniowych oraz do realizacji zamówienia. Przechowujemy te informacje w bezpieczny sposób na naszym serwerze. Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych stronom trzecim. Jeśli mamy problem z realizacją zamówienia, zgromadzone informacje mogą zostać wykorzystane do kontaktu z użytkownikiem. Te informacje są udostępniane tylko takim firmom, które działają w imieniu Mercola.com, aby dostarczać produkty lub usługi. O ile nie zaznaczymy inaczej, firmy te nie mają żadnego prawa do wykorzystywania przekazywanych przez nas danych osobowych, poza tym, co jest konieczne. Możemy również wykorzystać te informacje, aby poinformować Cię o dodatkowych towarach i usługach, którymi możesz być zainteresowany lub w celu dostosowania się do Twoich potrzeb i spersonalizowania korzystania ze Strony internetowej.

Możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych w związku z promocją lub ankietą. Każda wiadomość e-mail, którą otrzymasz od nas lub osób trzecich upoważnionych przez Ciebie do wysyłania wiadomości e-mail, będzie zawierała dodatkowe opcje rezygnacji lub anulowania subskrypcji w wiadomości e-mail z instrukcjami, jak zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail.

Jeśli chcesz wysłać znajomemu przedmiot, na przykład kartę podarunkową, poprosimy o imię, nazwisko i adres e-mail znajomego. Wykorzystamy te informacje tylko do sfinalizowania zamówienia i wysłania przedmiotu do znajomego. Mercola.com przechowuje te informacje wyłącznie w celu przetworzenia i monitorowania realizacji zamówienia. Twój znajomy może skontaktować się z nami pod adresem https://www.mercola.com/contact-us.htm, aby poprosić o usunięcie tych informacji z naszej bazy danych.

Możemy automatycznie gromadzić ogólne informacje statystyczne o naszej Stronie internetowej i odwiedzających, takie jak adresy IP, używane przeglądarki, przeglądane strony, liczba odwiedzających, zakupione towary i usługi, zrealizowane transakcje itp. W tym celu używamy znaczników akcji i plików cookie dostarczonych przez analityka strony i partnerów marketingowych. Chociaż nasi partnerzy rejestrują informacje pochodzące z naszej Strony internetowej w naszym imieniu, określamy które dane i w jaki sposób mogą być wykorzystywane.

Dzieci poniżej 13 lat

Świadomie nie zbieramy ani nie wykorzystujemy danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Nie mamy możliwości rozróżnienia wieku osób, które odwiedzają naszą Stronę internetową, dlatego stosujemy tę samą Politykę prywatności dla osób w każdym wieku. Jeśli dziecko przekazało nam dane osobowe, rodzic lub opiekun powinien skontaktować się z nami, aby usunąć te informacje i zrezygnować z możliwości promocyjnych. Jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy dane osobowe od osoby poniżej 13 roku życia, usuniemy te informacje.

Logi (pliki dziennika)

Podobnie jak większość standardowych serwerów stron internetowych, używamy logów (plików dziennika). Obejmuje to adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające / wyjściowe, typ platformy, znacznik daty / czasu oraz liczbę kliknięć w celu analizy trendów, administrowania stroną, zbiorczego monitorowania aktywności użytkowników i zbierania ogólnych informacji demograficznych do analizy zbiorczej.

Technologie takie jak: pliki cookie lub podobne technologie są używane przez Mercola.com i naszych partnerów [np. strony publikujące informacje o stylu życia itp.], podmioty stowarzyszone, firmy analityczne lub usługodawców [np. dostawca obsługi klienta online itp.]. Technologie te są wykorzystywane do analizowania trendów, administrowania stroną, monitorowania aktywności użytkowników na stronie oraz do zbierania ogólnych danych demograficznych o naszej bazie użytkowników do analizy zbiorczej. Możemy otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przygotowane przez te firmy zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo.

Dlaczego używamy tych technologii?

OBOWIĄZKOWE PLIKI COOKIE

Minimum wymagane do prawidłowego i bezpiecznego działania strony.

Ta Strona internetowa będzie:

  • Zapamiętywać informacje od strony do strony niezbędne do wypełnienia formularzy
  • Zapamiętywać ustawienia plików cookie
  • Chronić dane osobowe użytkowników

PREFERENCJE I ANALITYKA

Służy do poprawy jakości przeglądania stron.

Ta Strona internetowa będzie:

  • Zachowywać ustawienia preferencji i informacje geograficzne
  • Upewniać się, że strona wygląda spójnie
  • Monitorować korzystanie ze strony, aby poprawić zadowolenie użytkowników

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I REKLAMA

Umożliwia wybranie odpowiednich reklam.

Ta strona internetowa będzie:

  • Umożliwiać udostępnianie stron w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Pinterest i Twitter itp.

Korzystanie z technologii monitorowania przez strony trzecie [partnerzy, podmioty stowarzyszone, usługodawcy] nie jest objęte naszą polityką prywatności. Ograniczenia technologiczne nie umożliwiają nam bezpośredniego dostępu do takich technologii ani kontroli nad nimi.

Sposób wykorzystywania zebranych informacji

Naszym celem jest dostarczanie produktów, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom, dlatego oceniamy Twoje osobiste interakcje z nami, starając się dostarczyć Ci produkty, które najlepiej odpowiadają Twoim gustom. Ponadto wykorzystujemy Twoje informacje do ulepszania naszych działań marketingowych i promocyjnych, do statystycznej analizy korzystania ze strony, do ulepszania naszych treści i oferty produktów oraz do dostosowywania treści, układu i usług naszej strony.

Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby dostarczać Ci informacje, które w niektórych przypadkach są ukierunkowane na Twoje zainteresowania, takie jak zindywidualizowane banery, nowe produkty, usługi i promocje. Czasami możemy poprosić Cię o dobrowolne podanie nam dodatkowych informacji dotyczących Twoich osobistych lub biznesowych zainteresowań, doświadczenia lub próśb, które możemy wykorzystać w celu dostosowania naszych produktów i usług do Twoich preferencji.

Jeśli złożysz zamówienie na produkty lub usługi, wykorzystamy Twoje dane osobowe do realizacji i wysłania Twojego zamówienia; jeśli produkty lub usługi pochodzą od partnera handlowego, możemy przekazać temu sprzedawcy istotne informacje do celów realizacji transakcji. Jeśli założysz konto kredytowe u nas lub naszych dostawców, poprosimy o dodatkowe informacje, w tym informacje rozliczeniowe, numer i datę ważności karty kredytowej oraz informacje z czeków lub przekazów pieniężnych.

Jeśli Mercola.com będzie brało udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży całości lub części swoich aktywów, otrzymasz powiadomienie e-mailem i / lub pojawi się wyraźne powiadomienie na naszej Stronie internetowej o wszelkich zmianach w zakresie własności lub wykorzystania danych osobowych, a także o wszelkich wyborach, jakich możesz dokonać w odniesieniu do swoich danych osobowych.

W niektórych sytuacjach Mercola.com może być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub na wniosek organów ścigania. Możemy również wykorzystywać lub ujawniać informacje w celu rozwiązywania sporów lub badania problemów. Możemy ujawniać lub uzyskiwać dostęp do informacji zawsze, gdy uważamy (w dobrej wierze), że wymaga tego prawo, na przykład w celu ułatwienia postępowania sądowego lub gdy ujawnienie określonych informacji jest konieczne do ochrony naszych praw, Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub jeśli uważamy to za konieczne w celu ulepszenia naszych produktów i usług.

Możemy wykorzystać Twój adres IP, aby pomóc zdiagnozować problemy z naszymi serwerami, zarządzać naszą Stroną internetową i ulepszyć ją w oparciu o otrzymane dane dotyczące wzorców użytkowania, a także zapewnić użytkownikom bardziej spersonalizowane usługi.

Kategoria użytkowaniaPrzykład
Obowiązkowe pliki cookie

Używamy plików bezpieczeństwa cookie do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania nieuczciwemu wykorzystaniu danych logowania i ochrony danych użytkowników przed nieupoważnionymi stronami.

Na przykład, te pliki pomagają chronić Twoje konto przed dostępem osób trzecich, dzięki czemu zapewniają bezpieczeństwo Twoich informacji.

Preferencje i analityka

Używamy analitycznych plików cookie, aby zrozumieć, ulepszyć i zbadać produkty, którymi jesteś zainteresowany, uzyskując dostęp do naszych stron internetowych z komputera lub urządzenia mobilnego.

Na przykład, pozwalamy naszym stronom internetowym zapamiętywać informacje, które zmieniają sposób zachowania lub wygląd Strony, takie jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

Utrata informacji przechowywanych w plikach cookie może zmniejszyć funkcjonalność strony, ale nie powinna uniemożliwiać jej działania.

Media społecznościowe i reklama

Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby zrozumieć preferencje i wyświetlać reklamy, które są dla Ciebie najbardziej odpowiednie.

Na przykład, niektóre typowe zastosowania plików cookie to wybieranie reklam na podstawie tego, co jest istotne dla użytkownika; poprawa raportowania o skuteczności kampanii; unikanie wyświetlania reklam, które użytkownik już widział.

Ponadto możemy używać plików cookie, aby zrozumieć i ulepszyć sposób, w jaki używasz wtyczek społecznościowych do interakcji z naszą Stroną i produktami. Możemy udostępniać informacje o tej analizie naszym partnerom.

Treść Strony może nie być odpowiednia do użytku poza Stanami Zjednoczonymi. Mercola.com nie gwarantuje, że jakiekolwiek treści są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Stanami Zjednoczonymi, ich terytoriami, posiadłościami i protektoratami. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Strony internetowej z innych lokalizacji, robisz to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko. Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów, jeśli są i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. W szczególności zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym mieszkasz.

Udostępnianie usługodawcom

Możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu, aby wspomóc naszą działalność biznesową. Firmy te są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia nam tych usług. Usługi te mogą obejmować przetwarzanie płatności, realizację zamówień i dostarczanie paczek.

Dostęp i wybór użytkownika

Na Twoje żądanie, Mercola.com przekaże Ci informacje o tym, czy przechowujemy Twoje dane osobowe. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub zażądać ich usunięcia, dokonując zmian na stronie członkowskiej lub kontaktując się z nami drogą telefoniczną lub pocztową, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Odpowiemy na Twoją prośbę o dostęp w rozsądnych ramach czasowych.

ADRES

Mercola.com
125 SW 3rd Place Suite 205
Cape Coral, FL 33991

Mercola.com Health Resources, LLC
125 SW 3rd Place Suite 205
Cape Coral, FL 33991

TELEFON

Bezpłatny numer w USA: 877-985-2695
Klienci międzynarodowi: 239-599-9500

Będziemy przechowywać Twoje informacje tak długo, jak długo Twoje konto będzie aktywne lub w razie potrzeby, aby świadczyć Ci usługi. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane, jeśli będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.

Biuletyn (newsletter)

Użytkownicy, którzy nie chcą już otrzymywać naszego biuletynu, mogą zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji znajdującymi się na naszej Stronie.

Styl pisania AP

Mercola.com przestrzega dziennikarskich standardów branżowych, używając stylu pisania Associated Press (AP). Ze względu na spójność czasami zmieniamy cytowany tekst pochodzący z innych drukowanych źródeł, aby odzwierciedlić styl AP lub wskazać, że używany jest dokładny język cytowanego tekstu. Te zmiany i wskazówki pojawią się w tekście w nawiasach.

Wiadomość do przyjaciela

Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z naszej usługi Wiadomość-do-przyjaciela (Email-A-Friend) w celu poinformowania znajomego o artykule, poprosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail znajomego. Mercola.com wykorzysta te informacje tylko do wysłania artykułu do Twojego znajomego i nie zachowa jego informacji po wypełnieniu tej prośby.

Linki

Nasza strona zawiera łącza (linki) do innych stron internetowych. Mercola.com nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani zawartość innych stron. Umieszczając linki do innych stron internetowych, nie wpieramy tych stron ani nie gwarantujemy, że zawarte w nich informacje są dokładne. Zachęcamy do bycia świadomym faktu opuszczania naszej strony i zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej innej strony, ponieważ polityka prywatności każdej z nich może różnić się od naszej. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie strony Mercola.com.

Widżety mediów społecznościowych

Nasza Strona internetowa zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski i widżety Facebooka i Twittera, takie jak przycisk Udostępnij lub interaktywne miniprogramy działające na naszej Stronie. Funkcje te mogą gromadzić Twoje dane, takie jak adres IP, odwiedzane strony i mogą ustawić plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie tychże funkcji. Funkcje i widżety mediów społecznościowych są hostowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio na naszej Stronie internetowej. Twoje interakcje z tymi funkcjami są regulowane przez politykę prywatności firmy, która je udostępnia.

Profile publiczne

Profil utworzony na Stronie będzie publicznie dostępny, chyba że wskazano inaczej. Możesz zmienić ustawienia prywatności swojego profilu za pośrednictwem strony swojego konta.

Reklamy podmiotów trzecich

Nie akceptujemy żadnych płatnych reklam na Mercola.com. Mercola.com również nie obsługuje ani nie otrzymuje finansowania z wyświetlania treści komercyjnych. Wszelkie usługi lub produkty zalecane i / lub oferowane w biuletynie lub w innym miejscu na stronie  Mercola.com przeszły obszerną analizę przed wydaniem rekomendacji i na podstawie tej recenzji zostały polecone i / lub zaoferowane .