W SKRÓCIE

  • Glutation jest silnym przeciwutleniaczem złożonym z trzech aminokwasów — cysteiny, glicyny i kwasu glutaminowego.
  • Niedobór glutationu u osób starszych może być kluczowym elementem napędzającym stres oksydacyjny i dysfunkcję mitochondriów, które prowadzą do zwyrodnienia związanego z wiekiem.
  • Naukowcy przyjrzeli się suplementacji diety kombinacją glicyny i N-acetylocysteiny (NAC) - dwóch prekursorów glutationu nazywanych łącznie GlyNAC.
  • U starszych osób suplementacja GlyNAC przez 24 tygodnie skorygowała niedobór glutationu i poprawiła wiele wskaźników zdrowia.
  • Zwiększając poziom glutationu, suplementacja GlyNAC doprowadziła m.in. do złagodzenia stresu oksydacyjnego, zmniejszenia dysfunkcji mitochondriów, stanu zapalnego, dysfunkcji śródbłonka, insulinooporności, poprawy siły i funkcji poznawczych.

Według dr. Mercoli

Glutation jest silnym przeciwutleniaczem złożonym z trzech aminokwasów — cysteiny, glicyny i kwasu glutaminowego. U osób starszych ograniczona dostępność glicyny i cysteiny może prowadzić do zmniejszonej syntezy glutationu, w związku z czym niedobór glutationu jest powszechny w tej populacji.

Brak glutationu u osób starszych może być kluczowym elementem napędzającym stres oksydacyjny i dysfunkcję mitochondriów, które prowadzą do zwyrodnienia związanego z wiekiem. Tymczasem „praktyczne i skuteczne podejście” do obniżania stresu oksydacyjnego może po prostu obejmować zwiększenie poziomu glutationu.

Zwiększenie poziomu glutationu poprawia siłę i funkcje mózgu

Naukowcy z Baylor College of Medicine przyjrzeli się suplementacji kombinacją glicyny i N-acetylocysteiny (NAC) - dwóch prekursorów glutationu nazywanych razem GlyNAC. Wcześniej wykazali, że młode myszy z niedoborem glutationu miały dysfunkcję mitochondriów, a suplementacja GlyNAC u starszych myszy nie tylko poprawiła niedobór glutationu, ale także złagodziła upośledzenie mitochondriów, stres oksydacyjny i insulinooporność.

Dodatkowe badania, które przeprowadzono z udziałem pacjentów z HIV wykazały również, że suplementacja GlyNAC poprawiła „deficyty związane z przedwczesnym starzeniem się” w tej populacji. Obejmowało to zmniejszenie stresu oksydacyjnego, dysfunkcji mitochondriów, stanu zapalnego, dysfunkcji śródbłonka, insulinooporności, genotoksyczności, poprawę siły i funkcji poznawczych.

Kolejne badanie pilotażowe z udziałem seniorów dało podobne wyniki – suplementacja GlyNAC przez 24 tygodnie skorygowała niedobór glutationu i poprawiła wiele wskaźników zdrowia, w tym wymienione poniżej:7

Dysfunkcja mitochondriów

 Stres oksydacyjny

Stan zapalny

Dysfunkcja śródbłonka

Insulinooporność

Uszkodzenie genomu

Funkcje poznawcze

Siła mięśni

Szybkość chodu

Wydajność fizyczna

Poziomy tkanki tłuszczowej

Obwód talii

Chociaż korzyści przestawały być widoczne po zaprzestaniu suplementacji GlyNAC na 12 tygodni, naukowcy doszli do wniosku, że „suplementacja GlyNAC u starzejących się ludzi może być prostą i realną metodą promowania zdrowia, dlatego wymaga dodatkowych badań”. W kręgach naukowych wymienia się dziewięć cech starzenia, które prowadzą do większości zaburzeń związanych z wiekiem. Obejmują one:

Niestabilność genomu

Skracanie telomerów

Zmiany epigenetyczne

Utrata proteostazy

Rozregulowane hormonów (w tym insulinooporność)

Dysfunkcja mitochondriów

Starzenie komórkowe

Wyczerpanie komórek macierzystych

Zmieniona komunikacja międzykomórkowa (w tym stan zapalny)

Warto zauważyć, że suplementacja GlyNAC poprawiła cztery z tych dziewięciu defektów – dysfunkcję mitochondriów, stany zapalne, insulinooporność i uszkodzenia genomowe.

Moc trzech

Autorzy badania uważają, że GlyNAC działa na zasadzie „potęgi 3”, prowadząc do korzystnych zmian w następujący sposób:

1.   Korekta niedoboru glutationu, co skutkuje zmniejszeniem stresu oksydacyjnego i dysfunkcji mitochondriów.

2.   Glicyna to ważny dawca grup metylowych. „Grupy metylowe występują w DNA i są ważnymi składnikami wielu reakcji komórkowych” – zauważyli badacze. „Glicyna jest również ważna dla prawidłowego funkcjonowania mózgu. Dlatego suplementacja glicyny może poprawić wiele defektów, co wykazało to badanie.

3.   NAC działa jako donor cysteiny. „Cysteina jest niezwykle ważna w metabolizmie energetycznym, przyczyniając się do tworzenia grupy sulfhydrylowej (SH) potrzebnej do wytwarzania energii… Cysteina i przekazane przez nią grupy SH odgrywają również kluczową rolę w wielu dodatkowych reakcjach i funkcjach komórkowych”.

„Nazywamy to „potęgą 3 ” - wyjaśnia autor badania i endokrynolog, profesor Rajagopal Sekhar z Baylor College of Medicine - „ponieważ wierzymy, że potrzebne są połączone korzyści glicyny, NAC i glutationu, aby osiągnąć tę daleko idącą i powszechną poprawę”. Uważa on, że ta kombinacja ma również potencjał do ochrony zdrowia mózgu i mięśni w okresie starzenia:12

„Szczególnie zachęca mnie poprawa funkcji poznawczych i siły mięśni. Choroba Alzheimera i łagodne upośledzenie funkcji poznawczych (MCI) to poważne schorzenia, które wpływają na pamięć u osób starszych i prowadzą do demencji. Obecnie nie ma skutecznych rozwiązań dla tych zaburzeń.
Sprawdzamy, czy GlyNAC może pomóc w tych schorzeniach, przeprowadzając dwa pilotażowe randomizowane badania kliniczne. Chcemy ocenić czy suplementacja GlyNAC może zmniejszyć defekty związane ze spadkiem funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera i MCI oraz poprawić funkcje poznawcze”.

Związek między glutationem a COVID-19

Ze względu na znaczny stres oksydacyjny, jaki powoduje, niedobór glutationu może leżeć u podstaw ciężkich chorób, w tym COVID-19. Dr Alexey Polonikov z Kurskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnił dalej:

„Na podstawie wyczerpującej analizy literatury i własnych obserwacji postawiłem hipotezę, że niedobór glutationu jest najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem poważnych objawów i zgonów wśród pacjentów zakażonych COVID-19.
Główne czynniki ryzyka ustalone dla ciężkiego zakażenia COVID-19 i względny niedobór glutationu stwierdzony u pacjentów zakażonych COVID-19 z nasileniem choroby od umiarkowanego do ciężkiego doprowadziły mnie do dwóch bardzo ważnych wniosków:
(1) stres oksydacyjny przyczynia się do hiperzapalenia płuc, prowadzącego do niekorzystnych skutków, takich jak zespół ostrej niewydolności oddechowej, niewydolność wielonarządowa i śmierć;
(2) słaba obrona antyoksydacyjna spowodowana niedoborem endogennego glutationu w wyniku zmniejszonej biosyntezy i/lub zwiększonego wyczerpania GSH [glutationu] jest najbardziej prawdopodobną przyczyną zwiększonego uszkodzenia oksydacyjnego płuc, niezależnie od tego, który z czynników odpowiada za deficyt: starzenie się, współwystępowanie chorób przewlekłych, palenie tytoniu lub inne”.

Wiele współistniejących czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, jest również powiązanych z niedoborem glutationu. W ocenie pacjentów z COVID-19 z sześciu szpitali w Atlancie naukowcy odkryli niezależne czynniki, które zwiększają ryzyko hospitalizacji. Obejmowały one palenie tytoniu, cukrzycę typu 2, płeć męską, pochodzenie afroamerykańskie, zaawansowany wiek i otyłość. Polonikov znalazł dowody na to, że niedobór glutationu może być związany z chorobami współistniejącymi.

W swoim artykule zidentyfikował postępującą redukcję endogennego glutationu wraz z wiekiem. Uważa, że to sprawia, że „osoby starsze są bardziej podatne na uszkodzenia oksydacyjne spowodowane różnymi czynnikami środowiskowymi w porównaniu z młodszymi osobami”. Zwrócił uwagę, że niedobory endogennego glutationu występują także u osób, które mają inne choroby współistniejące.

Zaproponował, że obniżony poziom glutationu w przypadku chorób przewlekłych może zintensyfikować stres oksydacyjny i zaostrzyć zapalenie płuc, ostatecznie prowadząc do „zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), niewydolności wielonarządowej i śmierci”.

Rola NAC w leczeniu i zapobieganiu COVID-19

NAC to forma cysteiny (aminokwasu). Odgrywa kluczową rolę w COVID-19. NAC ma długą historię stosowania jako lekarstwo na zatrucie acetaminofenem. Neutralizuje toksyczne działanie leku poprzez doładowanie glutationu, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu wątroby. Pomysł, że NAC może być również pomocny w zwalczaniu infekcji wirusowych, nie jest nowy. Poprzednie badanie wykazało, że NAC zmniejsza replikację niektórych wirusów, w tym wirusa grypy.

W badaniu opublikowanym w październiku 2020 r. w Clinical Immunology naukowcy skupili się na określonej grupie pacjentów, a mianowicie na pacjentach z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD), co jak wykazano, ułatwia zakażenie ludzkim koronawirusem ze względu na fakt, że G6PD wyczerpuje zapasy glutationu.

Co ważne, NAC może również chronić przed innymi problemami związanymi z COVID-19, w tym nadkrzepliwością mogącą skutkować udarem i/lub zakrzepami krwi, które upośledzają zdolność wymiany tlenu w płucach. Biorąc pod uwagę, że w wielu przypadkach COVID-19 oprócz nadmiernego stresu oksydacyjnego dochodzi do powstawania zakrzepów krwi, a NAC skutecznie rozwiązuje oba te problemy, uważam, że związek ten powinien zostać włączony do standardu opieki nad pacjentami z COVID-19. Jak zauważono w FASEB Journal:

„W oparciu o szeroki zakres mechanizmów przeciwutleniających i przeciwzapalnych… doustne podawanie NAC prawdopodobnie zmniejszy ryzyko rozwoju COVID-19, jak wykazano wcześniej w przypadku grypy i chorób grypopodobnych.

Co więcej, można oczekiwać, że dożylne podanie duzych dawek NAC będzie odgrywać rolę wspomagającą w leczeniu ciężkich przypadków COVID-19 oraz w kontrolowaniu jego śmiertelnych powikłań… w tym zdarzeń niepożądanych dotyczących płuc i układu sercowo-naczyniowego”.

NAC zapobiega udarom i działa neuroochronnie

NAC jest najbardziej znany ze zwiększania poziomu glutationu i zmniejszania toksyczności aldehydu octowego, który powoduje wiele objawów kaca. Jednak może również zapobiegać udarom u osób z dziedziczną angiopatią amyloidową zależną od cystatyny C (HCCAA) - rzadką chorobą genetyczną.

Średnia długość życia osób z HCCAA wynosi zaledwie 30 lat, a większość z nich umiera w ciągu pięciu lat od pierwszego udaru, więc zmniejszenie ich częstości może okazać się niezbędne do zwiększenia przeżywalności tej grupy pacjentów.

Odkrycie jest tym bardziej znaczące, że zostało przeprowadzone przez naukowców ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii (CHOP), który jest notorycznie przeciwny suplementom. Wydaje się, że NAC działa poprzez zapobieganie tworzeniu się białek promujących powstawanie złogów amyloidu związanych z udarami. NAC jest również czasami przepisywany w celu rozrzedzenia śluzu w płucach.

Jest to również obiecujący środek neuroprotekcyjny. Naukowcy badają NAC jako lek na chorobę Parkinsona, która została powiązana z niedoborem glutationu w istocie czarnej - regionie, w którym mieszczą się neurony dopaminergiczne.

Ponieważ jednak glutation jest słabo wchłaniany, w wielu przypadkach łatwiej jest podnieść poziom glutationu przyjmując NAC. Związek może również mieć potencjał w przypadku choroby Alzheimera, ponieważ według naukowców z CHOP proces odkładania się białek zachodzący w HCCAA jest podobny do tego, który zachodzi w chorobie Alzheimera, chociaż w HCCAA przebiega w przyspieszonym tempie w porównaniu z chorobą Alzheimera, dlatego demencja pojawia się wcześniej.

„Jeśli leżące u podstaw mechanizmy odkładania się białek i patogenezy są wystarczająco podobne, skuteczne mogą być podobne lub identyczne metody leczenia” – stwierdzili badacze. Innym obszarem, w którym NAC jest szczególnie obiecujący, jest leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego, w tym zespołu stresu pourazowego, depresji i zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji.

Jak zwiększyć poziom glutationu?

Dieta, suplementy i ćwiczenia mogą pomóc zoptymalizować poziom glutationu. Stwierdzono, że oprócz NAC i GlyNAC, suplementacja diety cysteiną i glicyną zmniejsza niedobór glutationu.

Produkty, które mają pozytywny wpływ na produkcję glutationu, obejmują warzywa krzyżowe, takie jak brokuły, zielona herbata, kurkumina, rozmaryn i ostropest plamisty. Korzystne może być również białko serwatkowe, które jest bogatym źródłem cysteiny, wraz z uzyskaniem wysokiej jakości snu.

Różne rodzaje ćwiczeń również mogą wpływać na poziom tego związku. Do jednego z badań naukowcy zwerbowali 80 zdrowych ochotników, ale prowadzących siedzący tryb życia, aby ocenić jakie ćwiczenia mogą mieć największy wpływ na poziom glutationu. Wykazano, że trening aerobowy w połączeniu z treningiem obwodowym przyniósł największe korzyści.