W SKRÓCIE

 • Ludzie genetycznie predysponowani do niedoboru witaminy D są o 25% bardziej narażeni na śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z osobami z prawidłowym poziomem witaminy D.
 • Naukowcy z University of South Australia ujawnili również, że niedobór witaminy D zwiększa ryzyko chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, choroby układu oddechowego i nowotwory.
 • Im większy niedobór witaminy D, tym większe ryzyko zgonu.
 • Na potrzeby badania niski poziom witaminy D zdefiniowano jako niższy niż 10 ng/ml (25 nmol/l), co jest stanem poważnego niedoboru; poziomy wyższe od 60 do 80 ng/ml są prawdopodobnie konieczne dla uzyskania optymalnych korzyści zdrowotnych i wydłużenia życia.
 • Najlepiej uzyskać witaminę D z prawidłowej ekspozycji na słońce; wyższy poziom witaminy D może służyć jako wskaźnik ekspozycji na słońce, co z kolei może być odpowiedzialne za wiele korzystnych skutków zdrowotnych przypisywanych witaminie D.

Według dr. Mercoli

Jaki masz poziom witaminy D? Jeśli nie masz pewności, wykonanie badań, a następnie optymalizacja poziomu tego składnika odżywczego, pomoże wydłużyć życie. Chociaż od dawna wiadomo, że niski poziom witaminy D wiąże się ze zwiększonym ryzykiem śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, brakuje danych dotyczących osób z poważnym niedoborem.

Wykazano, że ludzie genetycznie predysponowani do niedoboru witaminy D mieli o 25% większe ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z osobami z prawidłowym poziomem witaminy D.

Dane pochodzą z Australian Center for Precision Health na University of South Australia. Badacze ujawnili również, że genetycznie uwarunkowany niedobór witaminy D zwiększa ryzyko chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, choroby układu oddechowego i nowotwory.

Zbyt mała ilość witaminy D zwiększa ryzyko śmierci i choroby nowotworowej

W celu oceny, jak niedobór witaminy D wpływa na śmiertelność, naukowcy wykorzystali dane dotyczące genetyki i zdrowia 307 600 osób z Wielkiej Brytanii - kohorta z Anglii, Szkocji i Walii. Autor badania, Josh Sutherland, wyjaśnił w komunikacie prasowym:

„Niedobór witaminy D wiązał się ze zwiększoną śmiertelnością, ale ponieważ badania kliniczne często nie obejmowały osób z niskim poziomem witaminy D – lub wykluczały włączanie do badań osób z niedoborem tej witaminy – ustanowienie związków przyczynowych było trudne…
Zastosowaliśmy nową metodę genetyczną, aby zbadać i potwierdzić nieliniowe zależności, które zaobserwowaliśmy w warunkach obserwacyjnych, i dzięki temu byliśmy w stanie dostarczyć mocnych dowodów na związek między niskim poziomem witaminy D a przedwczesną śmiercią”.

Oprócz zwiększenia ryzyka śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny o 25%, osoby genetycznie predysponowane do niedoboru witaminy D miały również:

 • 25% większe ryzyko śmierci z powodu chorób serca;
 • 16% większe ryzyko śmierci z powodu nowotworów;
 • 96% większe ryzyko śmierci z powodu chorób płuc.

Co więcej, im poważniejszy niedobór witaminy D, tym większe stawało się ryzyko zgonu. Należy zauważyć, że niski poziom witaminy D został zdefiniowany jako niższy niż 10 ng/ml (25 nmol/L), co jest stanem ciężkiego niedoboru. Uznałbym 20 ng/ml za minimalny poziom niezbędny dla utrzymania zdrowia.

„Chociaż ciężki niedobór witaminy D jest rzadszy w Australii niż w innych miejscach na świecie, nadal może dotykać osoby z problemami zdrowotnymi, osoby starsze i osoby, które nie otrzymują wystarczającej ilości witaminy D ze zdrowej ekspozycji na słońce i źródeł dietetycznych” – powiedział Sutherland. „Nasze badanie dostarcza mocnych dowodów na związek między niskim poziomem witaminy D a śmiertelnością, a jest to pierwsze tego rodzaju badanie, które uwzględnia również śmiertelność związaną z chorobami układu oddechowego”.

Zoptymalizuj poziom witaminy D, aby obniżyć ryzyko nowotworów i innych chorób

Optymalizacja poziomu witaminy D to jedna ze strategii, która może poprawić zdrowie na niezliczone sposoby. Niedobór witaminy D jest powiązany z takimi problemami, jak na przykład stwardnienie rozsiane i choroba Parkinsona. Związek między chorobą Parkinsona a witaminą D jest tak silny, że jedno z badań wykazało, że osoby z wysokim poziomem witaminy D miały o 65% mniejsze ryzyko rozwoju choroby Parkinsona w porównaniu z osobami z niskim poziomem witaminy D.

Witamina D znacznie zmniejsza również stres oksydacyjny w układzie naczyniowym, co może zapobiegać rozwojowi chorób serca. Na podstawie danych uzyskanych od 191 779 amerykańskich pacjentów zaobserwowano, że osoby z poziomem witaminy D wynoszącym co najmniej 55 ng/ml (138 nmol/l) miały znacznie niższy wskaźnik dodatnich wyników SARS-CoV-2 w porównaniu z osobami z poziomem poniżej 20 ng/ml (50 nmol/l). Ponadto optymalizacja poziomu witaminy D jest jedną z absolutnie najlepszych strategii zmniejszania ryzyka zachorowania na nowotwory.

Wcześniejsze badania wykazały, że poziom witaminy D wynoszący 47 ng/ml był związany z 50% niższym ryzykiem raka piersi. Co więcej, naukowcy z University of California, San Diego School of Medicine poinformowali, że podniesienie poziomu witaminy D do co najmniej 40 ng/ml może zmniejszyć ryzyko wszystkich inwazyjnych nowotworów o 67%.

Analiza przeprowadzona przez GrassrootsHealth, opublikowana w czerwcu 2018 r. w PLOS ONE, wykazała, że kobiety z poziomem witaminy D na poziomie 60 ng/ml (150 nmol/l) lub wyższym miały o 82% mniejsze ryzyko raka piersi w porównaniu z kobietami z poziomem witaminy D poniżej 20 ng/ml (50 nmol/l).

Wcześniejsze badanie, które dotyczyło kobiet w Wielkiej Brytanii, wykazało, że poziom witaminy D powyżej 60 ng/ml skutkował zmniejszeniem ryzyka raka piersi o 83%. Mechanizm w jaki witamina D zmniejsza ryzyko choroby nowotworowej został opisany przez GrassrootsHealth:

„Witamina D odgrywa wiele ról w zapobieganiu rozwojowi i progresji raka piersi.
Biologicznie aktywna postać witaminy D - 1,25(OH)2D3 - wiąże się z receptorem witaminy D (VDR) w prawidłowym nabłonku piersi. Kompleks ten reguluje cykl komórkowy, sprzyja różnicowaniu, zwiększa adhezję między komórkami, chroni komórki przed uszkodzeniem DNA, reguluje poziom cytokin, aktywuje komórki odpornościowe i hamuje stany zapalne – to wszystko zmniejsza ryzyko nowotworzenia.
W komórkach raka piersi kompleks ten aktywuje również apoptozę i inne mechanizmy hamujące wzrost guza”.

Niedobór witaminy D prowadzi do demencji

W innym badaniu wykorzystującym dane z Wielkiej Brytanii naukowcy z University of South Australia wykazali, że niedobór witaminy D może prowadzić do demencji. Osoby z niedoborem tego składnika odżywczego miały zwiększone ryzyko demencji i udaru mózgu, przy czym najsilniejszy związek stwierdzono u osób z poziomem witaminy D poniżej 10 ng/ml (25 nmol/l).

Niski poziom witaminy D był również związany z mniejszą objętością mózgu, a analizy genetyczne sugerowały, że istnieje związek przyczynowy między niedoborem witaminy D a demencją. Ponadto naukowcy odkryli, że nawet 17% przypadków demencji w niektórych populacjach można zapobiec, jeśli ludzie podniosą poziom witaminy D do 20 ng/ml (50 nmol/l). Autorka badania, profesor Elina Hyppönen, wyjaśniła:

„Witamina D jest prekursorem hormonu, który ma znaczny wpływ na zdrowie, w tym na zdrowie mózgu, ale do tej pory bardzo trudno było zbadać, co by się stało, gdybyśmy byli w stanie zapobiec niedoborowi witaminy D.
... Demencja to postępująca i wyniszczająca choroba, która negatywnie wpływa nie tylko na osobę chorą, ale także na jego rodzinę. Jeśli będziemy w stanie zmienić tę rzeczywistość, upewniając się, że nikt nie ma ciężkiego niedoboru witaminy D, przyniosłoby to również dalsze korzyści i moglibyśmy zmienić zdrowie i samopoczucie tysięcy osób”.

Sześcioletnie badane, które objęło 1658 osób, również wykazało związek między niedoborem witaminy D a znacznie zwiększonym ryzykiem demencji, w tym choroby Alzheimera. Osoby z poważnym niedoborem witaminy D miały o 125% większe ryzyko zachorowania na demencję, podczas gdy u osób z umiarkowanym to ryzyko było o 53% większe.

Ciężki niedobór witaminy D wiązał się ze wzrostem ryzyka rozowju choroby Alzheimera o 122%, a umiarkowany niedobór zwiększał to ryzyko o 69%. Dodatkowo:

 • Wyższe spożycie witaminy D w diecie wiązało się z niższym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera wśród starszych kobiet;
 • Wśród osób starszych (w tym „najstarszych”) w Chinach niski poziom witaminy D wiązał się ze zwiększonym ryzykiem pogorszenia i upośledzenia funkcji poznawczych;
 • Niski poziom witaminy D wśród starszych kobiet w USA był związany z wyższym ryzykiem zaburzeń i spadkiem funkcji poznawczych.

Jakie są optymalne poziomy witaminy D?

Dla optymalnego zdrowia i zapobiegania chorobom poziom witaminy D powinien zawierać się w zakresie od 40 do 60 ng/ml. Jednak wyższe poziomy wynoszące od 60 do 80 ng/ml mogą być jeszcze lepsze — poziom powyżej 100 ng/ml również wydaje się bezpieczny i korzystny dla osób z niektórymi chorobami, zwłaszcza z chorobą nowotworową.

Pamiętaj, że jedynym sposobem określenia, czy ekspozycja na słońce jest wystarczająca i/lub ile witaminy D3 potrzebujesz, jest zmierzenie poziomu witaminy D - najlepiej robić to dwa razy w roku. Projekt D*Action autorstwa GrassrootsHealth to doskonały sposób sposób, który jednocześnie wspiera wartościowe badania.

Jeśli chcesz wziąć udział w tym projekcie, po prostu kup zestaw pomiarowy D*Action i postępuj zgodnie z dołączonymi instrukcjami. Podczas suplementacji witamyny D pamiętaj również o uwzględnieniu efektu synergicznego z innymi składnikami odżywczymi. Jeśli przyjmujesz duże dawki witaminy D, konieczne może być również zwiększenie spożycia:

 • Magnezu,
 • Witaminy K2,
 • Wapnia.

Te cztery składniki odżywcze — witaminy D i K2, wapń i magnez — działają synergistycznie i konieczne jest ich odpowiednie zbalansowanie, aby działały optymalnie. Po potwierdzeniu poziomu witaminy D za pomocą testów pamiętaj, aby powtórzyć test za trzy do czterech miesięcy, aby upewnić się, że osiągnąłeś poziom docelowy.

Dzięki temu upewnisz się czy bierzesz właściwą dawkę suplementu i/lub masz odpowiednią ilość ekspozycji na słońce. Jeśli nadal masz niski poziom (lub osiągnąłeś poziom powyżej 80 ng/ml), musisz odpowiednio dostosować dawkę suplementu i powtórzyć badanie za kolejne trzy do czterech miesięcy.

Czy witamina D jest markerem ekspozycji na słońce?

Zdecydowanie polecam pozyskiwanie witaminy D z odpowiedniej ekspozycji na słońce, jeśli to w ogóle możliwe. Jest to najlepszy sposób, ponieważ odpowiednia ekspozycja na słońce nie tylko w naturalny sposób podniesie poziom witaminy D do optymalnego poziomu, ale zapewni również wiele innych korzyści, z których wiele dopiero zaczynamy rozumieć.

Jest całkiem możliwe, że wyższy poziom witaminy D służy jako wskaźnik optymalnej ekspozycji na słońce, co z kolei może być odpowiedzialne za wiele korzystnych skutków zdrowotnych przypisywanych witaminie D – w tym zwiększenie długości życia i mniejsze ryzyko nowotworów.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że tylko 5% melatoniny — silnego środka przeciwnowotworowego — jest wytwarzane w szyszynce. Pozostałe 95% jest wytwarzane w mitochondriach — pod warunkiem odpowiedniej ekspozycji na słońce. Tak więc witamina D jest bardziej niż prawdopodobnym biomarkerem lub substytutem ekspozycji na słońce, która jest misternie zaangażowana w produkcję melatoniny.

Wystarczająca ekspozycja na słońce powoduje, że promienie bliskiej podczerwieni wnikają głęboko w skórę i aktywują oksydazę cytochromu c, która z kolei stymuluje produkcję melatoniny w mitochondriach. Mitochondria produkują ATP - walutę energetyczną organizmu. Produktem ubocznym produkcji ATP jest tworzenie reaktywnych form tlenu (ROS), które są odpowiedzialne za stres oksydacyjny i wolne rodniki.

Nadmierne ilości ROS uszkadzają mitochondria, przyczyniając się do nieoptymalnego stanu zdrowia, stanów zapalnych i przewlekłych schorzeń, takich jak cukrzyca, otyłość i zakrzepica (zakrzepy krwi). Melatonina usuwa ROS, które uszkadzają mitochondria.

Dzięki odpowiedniej ekspozycji na słońce w ciągu dnia mitochondria będą skąpane w melatoninie, co zmniejszy stres oksydacyjny i przyniesie wiele korzyści zdrowotnych. Krótko mówiąc, chociaż witamina D jest ważna dla optymalnego zdrowia i długiego życia, staraj się pozyskiwać ją ze słońca, a nie poprzez suplementację.