W SKRÓCIE

 • Niebezpieczne praktyki głośnego słuchania muzyki przez młodych ludzi korzystających ze słuchawek dousznych i uczęszczających do głośnych miejsc zwiększają ryzyko utraty słuchu, które według szacunków dotknie 1 miliard osób w wieku od 12 do 34 lat na całym świecie.
 • Skutki zanieczyszczenia hałasem nie kończą się na utracie słuchu; zwiększa to również ryzyko zawału serca, udaru mózgu, upośledzenia funkcji poznawczych, stresu i przedwczesnej śmierci. Co więcej, utrata słuchu zwiększa ryzyko depresji i demencji.
 • Bezprzewodowe słuchawki douszne zwiększają ryzyko narażenia na pola elektromagnetyczne (EMF) lub promieniowanie niejonizujące, które według listu 250 naukowców z całego świata do Organizacji Narodów Zjednoczonych, wiąże się z uszkodzeniami genetycznymi, deficytami uczenia się i pamięci, zaburzeniami neurologicznymi i stresem komórkowym.
 • Możesz chronić swój słuch i zmniejszyć narażenie na pola elektromagnetyczne, unikając urządzeń typu Bluetooth i Wi-Fi, budzika na baterie, przechodząc z kuchenki mikrofalowej na piec konwekcyjny z parą i unikając „inteligentnych” urządzeń, takich jak termostaty i telewizory.

Według dr. Mercoli

Słuch jest jednym z naszych pięciu zmysłów. Pomaga nam połączyć się ze światem, a utrata słuchu jest niezależnie związana ze zwiększonym ryzykiem demencji. Naukowcy odkryli również, że głośna rozrywka i muzyka są częstymi przyczynami szumów usznych i utraty słuchu.

Badanie opublikowane w BMJ Global Health wskazuje na związek między niebezpiecznymi praktykami głośnego słuchania muzyki przy użyciu słuchawek dousznych a utratą słuchu, co może narazić ponad miliard młodych ludzi w wieku od 12 do 34 lat na utratę słuchu.

Wczesnym objawem utraty słuchu są szumy uszne. Nie jest to specyficzna choroba, ale raczej objaw urazu lub nieprawidłowości w układzie słuchowym. Ludzie, którzy doświadczają szumów usznych, opisują je jako dzwonienie w uszach, ale może to również brzmieć jak ciągły dżwięk, klikanie, syczenie lub brzęczenie. Szum w uszach może wywołać kilka chorób, takich jak prosta niedrożność kanału słuchowego, infekcja zatok, guz mózgu, zmiany hormonalne lub nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

Dla wielu osób szum w uszach jest pierwszą oznaką utraty słuchu. Audiolog z Cleveland Clinic, Sarah Sydlowski, porównuje ten stan do fantomowego bólu kończyny. Kiedy ucho wewnętrzne jest uszkodzone, próbuje funkcjonować i zaczyna wytwarzać dźwięki, które zastępują to, co powinniśmy słyszeć naturalnie. Ucho wewnętrzne jest silnie unaczynione drobnymi tętnicami, które zaopatrują ten obszar w składniki odżywcze i tlen. Kiedy dopływ krwi zostaje przerwany, dochodzi do uszkodzenia struktur ucha - w ten sposób głośne dźwięki mogą wpływać na słuch.

W niektórych przypadkach pacjenci osiągnęli dobre wyniki w terapii dźwiękiem i przekwalifikowaniu szumów usznych, ale dowody pozostają niejednoznaczne. Unikanie głośnych dźwięków pomaga zapobiegać rozwojowi i postępowi szumu w uszach, który ma niekorzystny wpływ na całe życie.

1 miliard ludzi na całym świecie może być zagrożony utratą słuchu

Naukowcy starali się ustalić, w jaki sposób niebezpieczne praktyki głośnego słuchania muzyki przez osoby w wieku od 12 do 34 lat korzystające ze słuchawek dousznych oraz uczęszczających do głośnych miejsc rozrywki mogą wpływać na utratę słuchu. Aby oszacować liczbę młodych ludzi, którzy mogą być zagrożeni utratą słuchu, przeanalizowano trzy bazy danych recenzowanych artykułów opublikowanych w latach 2000-2021.

Oceniono ryzyko utraty słuchu w 33 badaniach obejmujących dane 19 046 osób, a następnie oszacowano liczbę osób, które mogą stracić słuch, biorąc pod uwagę szacunkową liczbę osób w wieku od 12 do 34 lat narażonych na głośny hałas w miejscach rozrywki i poprzez używanie osobistych urządzeniach odsłuchowych w 2022 r.. Na podstawie tych danych obliczono potencjalne ryzyko utraty słuchu od 0,67 do 1,35 miliarda młodych ludzi.

Według Study Finds, wcześniejsze badania wykazały, że wiele osób noszących słuchawki douszne słucha muzyki na poziomie nawet 105 decybeli, co odpowiada mniej więcej poziomowi dźwięku w miejscach rozrywki. To znacznie powyżej bezpiecznego górnego zakresu 80 decybeli dla osób dorosłych i 75 decybeli dla dzieci. Naukowcy wzywają do egzekwowania przepisów dotyczących hałasu, podsumowując:

„Niebezpieczne praktyki głośnego słuchania muzyki są rozpowszechnione na całym świecie i mogą narazić ponad miliard młodych ludzi na utratę słuchu. Istnieje pilna potrzeba nadania priorytetu polityce skoncentrowanej na bezpiecznym korzystaniu z urządzeń odsłuchowych i zarządzaniu poziomem hałasu. Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia obszerne materiały pomocne w opracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich przepisów”.

Badanie przeprowadzone w 2022 r. na studentach medycyny, których średnia wieku wynosiła 21 lat, oceniało m.in. utratę słuchu, która może być powiązana ze stosowaniem osobistych urządzeń odsłuchowych, w tym słuchawek dousznych. W grupie 221 kobiet i mężczyzn 96,4% regularnie korzystało z urządzeń elektroakustycznych, a 73,8% preferowało słuchawki douszne.

78,8% grupy codziennie słychało muzyki ponad godzinę, a mężczyźni robili to częściej niż kobiety, chociaż poziom hałasu nie różnił się istotnie. Dane wykazały łagodny niedosłuch czuciowo-nerwowy u jednej trzeciej młodych ludzi, którzy korzystali z osobistych urządzeń odsłuchowych.

Zanieczyszczenie hałasem zwiększa ryzyko zawału serca i innych problemów zdrowotnych

Chociaż naukowcy często badali skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza i wody w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, dopiero zaczęli zagłębiać się w skutki zanieczyszczenia hałasem i światłem. Podczas dorocznej sesji naukowej American College of Cardiology w 2022 roku zaprezentowano dane, według których zanieczyszczenie hałasem odpowiada za 1 na 20 zawałów serca.

Na najbardziej podstawowym poziomie, zanieczyszczenie hałasem definiuje się jako dźwięk w środowisku, który ma potencjalny wpływ na sen, uszkodzenie słuchu i poziom stresu.

Źródłami mogą być dźwięki budowlane, samochodowe i przemysłowe, takie jak generatory, kompresory i ruch uliczny. Hałas może również pochodzić z osobistych urządzeń odsłuchowych lub z naturalnych dźwięków, takich jak cykady lub ptaki. Wiele osób nie dostrzega potencjalnego zagrożenia dla zdrowia, chociaż jest to poważny problem na obszarach miejskich i stał się bardziej powszechny niż w poprzednich latach.

Naukowcy zebrali dane od prawie 16 000 pacjentów hospitalizowanych w 2018 roku z powodu zawału serca w New Jersey. Wykorzystano adres domowy pacjenta do oszacowania dziennego poziomu hałasu i wyodrębniono osoby, które mieszkały w miejscach o wysokim poziomie hałasu transportowego (średnio co najmiej 65 decybeli), od osób, które mieszkały na obszarach o niskim narażeniu na hałas (średnio co najwyżej 50 decybeli).

Kiedy dane zostały ekstrapolowane, częstość zawałów serca wynosiła 3,3% na obszarach o wyższym poziomie hałasu w porównaniu do 1,9% w cichszych miejscach. Dane wykazały, że ekspozycja na wysoki poziom hałasu była związana z około 5% wszystkich zawałów serca w ruchliwych miastach. Oprócz zwiększania poziomu stresu, hałas może również uniemożliwiać zasypianie i/lub pozostawanie we śnie.

Magazyn EU Research and Innovation nazywa zanieczyszczenie hałasem „jednym z największych zagrożeń dla zdrowia w życiu miejskim”. Ponieważ mózg człowieka zawsze monitoruje otoczenie w poszukiwaniu dźwięków wskazujących na niebezpieczeństwo, ciągła ekspozycja na hałas wpływa na wrażliwość. Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie kontrolować hałasu w swoim otoczeniu, może to mieć wpływ na zdrowie psychiczne.

Eksperci uważają również, że zanieczyszczenie hałasem wpływa na funkcje poznawcze. Życie na obszarach miejskich o stałym narażeniu na zanieczyszczenie hałasem może zaburzać rozwój dzieci i mieć wpływ na ich ogólny stan zdrowia przez całe życie. W badaniu opublikowanym przez WHO w 2011 r. przeanalizowano dane z 10 lat i stwierdzono, że w Europie utracono co najmniej milion zdrowych lat życia z powodu zanieczyszczenia hałasem.

Badania na dzieciach narażonych na hałas środowiskowy wykazały wpływ na zdolności poznawcze. W badaniu opublikowanym w 2015 r. zauważono, że chociaż hałas otoczenia zwykle nie wpływa na słuch dzieci, „zwiększenie korzystania z osobistych urządzeń elektronicznych może narazić niektóre dzieci na szkodliwe poziomy hałasu”.

Po wyrządzeniu szkody słaby słuch zwiększa również ryzyko izolacji społecznej, depresji i demencji. Niestety, mniej niż 30% osób w wieku powyżej 70 lat, które mają ubytek słuchu, nosi aparaty słuchowe, mimo że dane zebrane przez University of Exeter i King's College London wykazały, że noszenie skutecznego aparatu słuchowego może zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji.

Bezprzewodowe słuchawki douszne zwiększają ryzyko uszkodzeń powodowanych również przez pola elektromagnetyczne

Jak pokazują dane, większość młodych ludzi woli używać słuchawek dousznych. Należy pamiętać, że bezprzewodowe słuchawki douszne zwiększają narażenie na pola elektromagnetyczne. Obejmuje to dowolne bezprzewodowe urządzenie Bluetooth, takie jak AirPods, lub dowolne bezprzewodowe słuchawki Bluetooth.

Chociaż te akcesoria oferują wyższy poziom funkcjonalności i wygody, wiąże się to z kosztami. W 2015 r. — oraz ponownie w 2022 r. — 250 naukowców z całego świata podpisało petycję skierowaną do Organizacji Narodów Zjednoczonych jako międzynarodowy apel dotyczący niejonizującego pola elektromagnetycznego emitowanego przez te urządzenia. Przez dziesięciolecia przemysł twierdził, że promieniowanie niejonizujące jest nieszkodliwe, a jedynym promieniowaniem, którym należy się martwić, jest promieniowanie jonizujące. Jednak naukowcy się z tym nie zgadzają, twierdząc:

„Opierając się na recenzowanych, opublikowanych badaniach, mamy poważne obawy dotyczące wszechobecnego i rosnącego narażenia na pola elektromagnetyczne generowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe.
Obejmują one między innymi urządzenia emitujące promieniowanie o częstotliwości radiowej (RFR), takie jak telefony komórkowe i bezprzewodowe oraz ich stacje bazowe, Wi-Fi, anteny nadawcze, inteligentne liczniki i elektroniczne, nianie elektroniczne, a także urządzenia i infrastrukturę elektryczną wykorzystywane do dostarczenia energii elektrycznej – wszystkie generują pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości (ELF EMF)”.

W petycji zwrócono uwagę, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje pola elektromagnetyczne jako potencjalne czynniki rakotwórcze dla ludzi. Przytoczono liczne publikacje naukowe, które pokazują, że pola elektromagnetyczne wpływają na organizmy na poziomach „znacznie niższych” niż większość międzynarodowych i krajowych norm. Wśród potencjalnych zagrożeń związanych z narażeniem na pola elektromagnetyczne wyróżnia się:

Choroby nowotworowe

Stres komórkowy

Uszkodzenia genetyczne

Zmiany strukturalne i czynnościowe w układzie rozrodczym

Negatywny wpływ na ogólne samopoczucie

Wzrost poziomu szkodliwych wolnych rodników

Deficyty uczenia się i pamięci

Zaburzenia neurologiczne

W petycji stwierdzono, że nie podejmując działań, Światowa Organizacja Zdrowia „nie spełnia swojej roli wybitnej międzynarodowej agencji ds. zarówno życia roślinnego, jak i zwierzęcego”.

Bezprzewodowe słuchawki douszne mogą być szczególnie niebezpieczne, ponieważ technologia jest tak nowa, że potencjalne skutki neurologiczne nie zostały wystarczająco zbadane. Dr Joel Moskowitz z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, jeden z sygnatariuszy petycji, oświadczył w komunikacie prasowym:

„Nie mogłem sobie wyobrazić, że to wszystko jest dla ludzi takie wspaniałe”, zauważając, że AirPods „komunikują się ze sobą za pomocą pola indukcji magnetycznej, zmiennego pola magnetycznego, przechodząc przez mózg”.

Chroń swój słuch i zmniejsz ekspozycję na pola elektromagnetyczne

Bardzo ważne jest, aby chronić słuch i zmniejszyć narażenie na pola elektromagnetyczne. Noszenie słuchawek dousznych może czasem spowodować cofnięcie woskowiny głębiej do kanału słuchowego. Uszy zwykle oczyszczają się samoczynnie, ale słuchawki douszne mogą utrudniać usuwanie woskowiny. Uwaga: patyczki bawełniane nie są dobrym sposobem usuwania woskowiny, ponieważ stwarzają te same problemy, wpychając woskowinę głębiej do kanału słuchowego.

Istnieje również ryzyko perforacji błony bębenkowej. W jednym z badań analiza dokumentacji z oddziałów ratunkowych wykazała, że 61,2% osób leczonych z powodu urazowej perforacji błony bębenkowej samodzielnie spowodowało uraz, wkładając coś do ucha, a 44,9% z tych rzeczy to patyczki bawełniane.

Do innych często popełnianych błedów należy regularne czyszczenie uszu. Jest to błąd, ponieważ woskowina jest korzystna - chroni oraz nawilża przewód słuchowy. Nie wolno wkładać żadnych urządzeń do kanału słuchowego. Ponadto należy unikać świecowania uszu, które jest zabiegiem polegającym na użyciu urządzenia w kształcie stożka i rozpaleniu ognia.

Używanie bezprzewodowych słuchawek dousznych, nawet przy niższym poziomie dźwięku w celu ochrony słuchu, może negatywnie wpłynąć na mózg. Poniżej opisano więcej sposobów, które mogą pomóc zmniejszyć narażenie na pola elektromagnetyczne i złagodzić szkody wynikające z tej ekspozycji.

 1. Zidentyfikuj główne źródła pola elektromagnetycznego, takie jak telefon komórkowy, telefony bezprzewodowe, routery Wi-Fi, zestawy słuchawkowe Bluetooth i inne urządzenia wyposażone w technologię Bluetooth, bezprzewodowe myszy, klawiatury, inteligentne termostaty, elektroniczne nianie, inteligentne liczniki i kuchenka mikrofalowa. W idealnym przypadku warto odnieść się do każdego źródła i ustalić, w jaki sposób można ograniczyć ich użycie.
 2. Z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu, dzieci nie powinny używać telefonu komórkowego ani żadnego urządzenia bezprzewodowego. Dzieci są znacznie bardziej narażone na promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe niż dorośli ze względu na rozwijający się układ odpornościowy i mózg oraz cieńsze kości czaszki.
 3. Podłącz komputer stacjonarny do Internetu za pomocą przewodowego połączenia Ethernet i upewnij się, że komputer jest ustawiony w trybie samolotowym.  Unikaj również stosowania bezprzewodowych klawiatur, myszy, systemów gier, drukarek i przenośnych telefonów domowych.  Wybierz wersje przewodowe. Jeśli musisz korzystać z Wi-Fi, wyłącz je, gdy nie jest używane, zwłaszcza w nocy, gdy śpisz. Najlepiej korzystać ze światłowodu i całkowicie wyeliminować Wi-Fi. Jeśli masz notebooka bez portów Ethernet, adapter USB Ethernet pozwoli Ci połączyć się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego. Unikaj używania bezprzewodowych ładowarek do telefonu komórkowego, ponieważ również zwiększają one ekspozycję na pole elektromagnetyczne.
 4. Wyłącz na noc prąd w sypialni. Zwykle pozwala to zmniejszyć ekspozycję na pola elektryczne z przewodów elektrycznych znajdujących się w ścianie, chyba że obok sypialni znajduje się sąsiedni pokój.  Jeśli tak jest, warto użyć miernika, aby określić, czy trzeba wyłączyć zasilanie również w sąsiednim pokoju.
 5. Używaj budzika zasilanego bateriami, najlepiej nie emitującego żadnego światła. Osoby niedowidzące powinny używać zegara mówiącego godzinę.
 6. Jeśli nadal korzystasz z kuchenki mikrofalowej, zastanów się nad jej wymianą na piec konwekcyjny z parą, który podgrzeje jedzenie szybko i bezpiecznie.
 7. Unikaj używania „inteligentnych” urządzeń i termostatów, które polegają na sygnalizacji bezprzewodowej. Obejmuje to „inteligentne” telewizory. Nazywa się je inteligentnymi, ponieważ emitują sygnał Wi-Fi, który nie może zostać wyłączony. Zamiast tego rozważ użycie dużego monitora komputerowego jako telewizora, ponieważ nie emituje Wi-Fi.
 8. Wyłącz inteligentny licznik w swoim domu tak długo, jak to możliwe, lub dodaj osłonę do istniejącego inteligentnego licznika, co pozwoli zmniejszyć promieniowanie nawet o 98-99%.
 9. Zastanów się nad przeniesieniem łóżeczka dziecka do swojego pokoju zamiast korzystania z bezprzewodowej elektronicznej niani. Alternatywnie, możesz użyć monitora przewodowego.
 10. Wymień żarówki CFL na żarówki żarowe. Najlepiej usuń wszystkie świetlówki z domu. Nie tylko emitują niezdrowe światło, ale co ważniejsze, przenoszą prąd do organizmu, gdy człowiek znajduje się blisko żarówek.
 11. Unikaj noszenia telefonu komórkowego bezpośrednio przy skórze, chyba że jest wyłączony lub w trybie samolotowym. Nigdy nie śpij z telefonem pozostawionym w sypialni, chyba że jest wyłączony lub w trybie samolotowym.  Nawet w trybie samolotowym może emitować sygnały, dlatego telefon wkładam do torby Faradaya.
 12. Podczas korzystania z telefonu komórkowego używaj zestawu głośnomówiącego i trzymaj telefon w odległości co najmniej 3 stóp od siebie. Postaraj się radykalnie skrócić czas korzystania z telefonu komórkowego. Zamiast tego korzystaj z telefonów z oprogramowaniem VoIP, z których możesz korzystać podczas połączenia z Internetem za pośrednictwem połączenia przewodowego.
 13. Unikaj korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych co najmniej godzinę (najlepiej kilka) przed snem, ponieważ niebieskie światło z ekranu hamuje produkcję melatoniny.
 14. Efekty pól elektromagnetycznych są redukowane przez blokery kanału wapniowego, więc upewnij się, że otrzymujesz wystarczającą ilość magnezu. Większość ludzi ma niedobór magnezu, co pogarsza wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie.
 15. Dr Martin Pall opublikował artykuł sugerujący, że podniesienie poziomu Nrf2 może pomóc w złagodzeniu uszkodzeń spowodowanych przez pola elektromagnetyczne. Prostym sposobem aktywacji Nrf2 jest spożywanie produktów spożywczych wzmacniających Nrf2, takich jak warzywa kapustne zawierające sulforafan. Do innych produktów, które zwiększają Nrf2, należą produkty bogate w przeciwutleniacze fenolowe, długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega-3 DHA i EPA, karotenoidy (zwłaszcza likopen), związki siarki z warzyw czosnkowych, izotiocyjaniany z grupy warzyw kapustnych i pokarmy bogate w terpenoidy. Ograniczenie spożycia kalorii (takie jak przerywany post) i regularna aktywność fizyczna również podnoszą poziom Nrf2.
 16. Wykazano, że wodór cząsteczkowy neutralizuje wolne rodniki wytwarzane w odpowiedzi na promieniowanie, takie jak nadtlenoazotyny. Badania wykazały, że wodór cząsteczkowy może złagodzić około 80% tych uszkodzeń.

Niektóre przyprawy mogą pomóc w zapobieganiu lub naprawianiu uszkodzeń spowodowanych przez nadtlenoazotyny, które powstają w wyniku narażenia na pole elektromagnetyczne. Przyprawy bogate w związki fenolowe, w szczególności cynamon, goździki, korzeń imbiru, rozmaryn i kurkuma, wykazują pewne działanie ochronne przed uszkodzeniami wywołanymi nadtlenoazotynami.