W SKRÓCIE

  • Leczenie nowotworów to rozwijający się i lukratywny sektor opieki zdrowotnej. Badanie z 2023 roku z udziałem pacjentów z zaawansowanym nowotworem i nowotworami opornymi na leczenie potwierdza wyniki ostatnich 100 lat stosowania jemioły w leczeniu nowotworów, poprawiając kontrolę chorób i jakość życia pacjentów.
  • Celem badania była ocena profilu bezpieczeństwa ekstraktu z jemioły u pacjentów, którzy byli „leczeni wstępnie” co najmniej jedną, a maksymalnie sześcioma liniami chemioterapii. Analizowano zdarzenia niepożądane, stabilność choroby i medianę jakości życia.
  • Jemioła to roślina półpasożytnicza, która rośnie na gałęziach drzew na całym świecie, najczęściej dębu, sosny, wiązu i jabłoni. Od wieków jest stosowana w medycynie tradycyjnej do leczenia objawów menopauzy, drgawek, zatruć, wrzodów i bólów głowy.
  • Wiodącym źródłem informacji o właściwościach jemioły jest dr Nasha Winters, która jest onkologiem integracyjnym i uczy pracowników służby zdrowia, jak używać jemioły w leczeniu nowotworów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lekarzy Medycyny Antropozoficznej (PAAM).

Według dr. Mercoli

Leczenie nowotworów to rozwijający się i lukratywny sektor opieki zdrowotnej, w którym naukowcy badają stale rosnącą listę naturalnych metod leczenia. Jedno z takich badań udokumentowało poprawę jakości życia i pewną kontrolę choroby dzięki dożylnemu podaniu ekstraktu z jemioły.

Wiele z obecnych metod leczenia nowotworów ma znaczące działania niepożądane. W brytyjskim artykule zasugerowano, że chemioterapia powoduje lub przyspiesza śmierć u 27% pacjentów z chorobą nowotworową. Dane pokazały również, że 43% pacjentów doświadczyło znacznej toksyczności, a 19% pacjentów, którzy zmarli w wyniku chemioterapii, nie powinno być leczonych.

Inne metody leczenia nowotworów również mają znaczące działania niepożądane, w tym radioterapia, chirurgia, terapia hormonalna i przeszczepy komórek macierzystych. Z drugiej strony naturalne terapie lecznicze, takie jak ekstrakt z jemioły, mogą pomóc poprawić wyniki leczenia bez ryzyka ciężkich zdarzeń niepożądanych, potencjalnie pomagając około 1,9 milionom nowych pacjentów z chorobą nowotworową – liczba oszacowana przez American Cancer Society w 2022 roku.

Czy COVID lub powikłania po tej infekcji mogą zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwory?

Według American Cancer Society szacunki na rok 2022 zostały „oparte na wskaźnikach zachorowalności i śmiertelności z lat 2018 i 2019”. Jednak liczby te nie uwzględniają nieznanego wpływu infekcji koronawirusowej (COVID-19) na ryzyko rozwoju nowotworów i zgonu z ich przyczyny.

Liczby te nie uwzględniają również wpływu, jaki szczepionka przeciw COVID-19 wywarła na reaktywację nowotworów w remisji, nawrót agresywnych nowotworów i licbę nowych diagnoz. W artykule opublikowanym w 2021 roku zasugerowano, że osoby, które doświadczają długoterminowych objawów COVID-19, mogą mieć większe ryzyko przyspieszenia progresji nowotworu lub rozwoju nowego nowotworu.

Naukowcy sugerują, że zwiększone ryzyko może być związane ze wzrostem przewlekłego stanu zapalnego niskiego stopnia i uszkodzeniem tkanek wywołanym przez COVID-19, co sugeruje związek z białkiem szczytowym koronawirusa, które otacza wirusa, a nie z samym wirusem.

Według artykułu opublikowanego w 2023 r. w Nature Reviews Microbiology zagrożona populacja może liczyć co najmniej 65 milionów ludzi na całym świecie, u których mogły wystąpić długotrwałe powikłania po COVID-19. Oczywiście liczba ta może być niedoszacowana, jeśli weźmie się pod uwagę osoby, które przyjęły szczepionkę przeciw COVID-19, która spowodowała produkcję białka szczytowego wirusa na podstawie mRNA.

Dożylne podanie ekstraktu z jemioły poprawia kontrolę choroby nowotworowej i jakość życia pacjentów

Warto zauważyć, że wyniki opisanego badania uzyskano na podstawie analizy danych pacjentów z zaawansowanymi nowotworami i nowotworami opornymi na leczenie. Badanie było badaniem fazy I mającym na celu określenie zalecanej dawki preparatu Helixor M produkowanego z jemioły, która byłaby stosowana w badaniach fazy II.

Celem była ocena bezpieczeństwa interwencji u pacjentów z postępującymi guzami litymi, którzy byli „wstępnie intensywnie leczeni” co najmniej jedną, a maksymalnie sześcioma liniami chemioterapii. Pacjenci otrzymywali zwiększające się dawki preparatu Helixor M trzy razy w tygodniu, a badacze dokumentowali zdarzenia niepożądane, zmiany w progresji choroby, docelowe zmiany chorobowe, wskaźnik kontroli choroby i medianę jakości życia za pomocą ogólnego kwestionariusza Funkcjonalnej Oceny Terapii Nowotworów (FACT-G).

Dane zebrano od małej grupy 21 pacjentów, z których naukowcy wywnioskowali, że dawka 600 mg ekstraktu z jemioły była skuteczna przy najniższym ryzyku wystąpienia działań niepożądanych. Pacjenci byli obserwowani przez medianę 15,3 tygodnia.

Głównym celem badania było określenie skutecznej i bezpiecznej dawki ekstraktu z jemioły, a przy okazji naukowcy zauważyli stabilizację choroby u pięciu pacjentów przez średnio 15 tygodni. U trzech pacjentów guzy zmniejszyły się i pozostały stabilne przez dwa do pięciu miesięcy.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi przez pacjentów były dreszcze, nudności i zmęczenie, które według pacjentów były możliwe do opanowania. Co ważne, pacjenci zgłaszali również poprawę jakości życia, co zdaniem naukowców może pozytywnie wpłynąć na długość czasu, w którym pacjenci będą tolerować chemioterapię.

Channing Paller, profesor nadzwyczajny onkologii z Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, skomentował w komunikacie prasowym, że kolejnym krokiem będą badania fazy II w połączeniu z chemioterapią, ponieważ:

„Dożylne podanie ekstraktu z jemioły wykazało możliwą do kontrolowania toksyczność przy kontroli choroby i poprawie jakości życia w tej grupie pacjentów, którzy otrzymali już wiele terapii przeciwnowotworowych”.

Historia stosowania jemioły

Jemioła to roślina półpasożytnicza, która rośnie na gałęziach drzew na całym świecie, najczęściej dębu, sosny, wiązu i jabłoni. Od wieków jest stosowana w medycynie tradycyjnej do leczenia objawów menopauzy, drgawek i bólów głowy. Rzymski przyrodnik Pliniusz Starszy zauważył, że można ją stosować w leczeniu zatruć, epilepsji i wrzodów.

Celtyccy druidzi z I wieku prawdopodobnie zaczęli używać jemioły w nadziei na przywrócenie płodności, ponieważ zauważyli, że może ona kwitnąć w miesiącach zimowych. Skojarzenie z płodnością i witalnością stało się powszechne, a w XVIII wieku powstała tradycja pocałunków pod jemiołą, która została włączona do obchodów Bożego Narodzenia.

Jemioła pospolita (Viscum album) jest również powszechnie stosowana w leczeniu wspomagającym terapie przeciwnowotworowe poza Stanami Zjednoczonymi. Według Narodowego Centrum Zdrowia Komplementarnego i Integracyjnego, w Europie ekstrakty z jemioły podaje się we wstrzyknięciu i można je również przyjmować doustnie jako suplement diety.

W artykule opublikowanym w 2014 roku w Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine zauważono, że do 2017 roku jemioła była historycznie stosowana przez 100 lat w leczeniu nowotworów. Po raz pierwszy jej zastosowanie w tym wskazaniu zostało odnotowane przez holenderską lekarkę Itę Wegman, która stosowała ją w leczeniu raka piersi. W ostatnich latach wzrosła liczba i jakość badań, w których wykazano poprawę wyników pacjentów po podaniu ekstraktu z jemioły w skojarzeniu z chemioterapią.

Ekstrakt z jemioły w leczeniu nowotworów

Opierając się wyłącznie na liczbach, prawdopodobnie większość ludzi ma osobiste doświadczenia lub zna kogoś, kto zmagał się z choroba nowotworową. Pojawiające się dane pokazują, że rozwój nowotworu nie jest problemem genetycznym, ale raczej chorobą metaboliczną zakorzenioną głównie w dysfunkcji mitochondriów.

Jednym z głównych problemów związanych z chemioterapią stosowaną w leczeniu nowotworów jest masowa toksyczność, która systematycznie zatruwa organizm w celu zabicia komórek nowotworowych. Istnieją również oznaki, że konwencjonalne metody leczenia powodują więcej szkody niż pożytku. Na przykład, tamoksyfen - lek stosowany w terapii hormonalnej raka piersi - może zmniejszać ryzyko zachorowania na raka piersi, ale zwiększa ryzyko zachorowalności i śmiertelności z powodu raka macicy.

Według National Cancer Institute ekstrakty z jemioły należą do najczęściej badanych alternatywnych i uzupełniających terapii w leczeniu nowotworów. W Europie należą do najczęściej przepisywanych leków pacjentom z chorobą nowotworową. Obecnie amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków nie zatwierdziła ekstraktów z jemioły do leczenia jakichkolwiek schorzeń.

Wyszukiwanie danych na ClinicalTrials.gov dla terminu Helixor M – nazwa preparatu zawierającego ekstrakt z jemioły – wyświetla dziewięć badań dotyczących zastosowania ekstraktu z jemioły w leczeniu kilku rodzajów nowotworów, w tym nieokreślonych guzów litych, raka pęcherza moczowego, mięsaka kościotwórczego, raka trzustki i raka jelita grubego.

Suzanne Somers, amerykańska aktorka najbardziej znana z roli w sitcomie „Three's Company”, jest także pisarką, piosenkarką, bizneswoman i rzeczniczką zdrowia, u której w 2001 roku zdiagnozowano raka piersi, o którym opowiadała w wywiadzie dla Yahoo! w 2018 roku.

Po lumpektomii i radioterapii zdecydowała się na medycynę alternatywną. Po przejściu badań wybrała leczenie zastrzykami Iscador, które zawierają ekstrakt z jemioły, a także nadała wyższy priorytet zmianom w stylu życia, w tym dbałości o jakość snu.

Ekstrakt z jemioły jako wspomagająca terapia przeciwnowotworowa

Według National Cancer Institute, jemioła jest potencjalnym środkiem przeciwnowotworowym, ponieważ badania laboratoryjne wykazały, że może zabijać komórki nowotworowe oraz zmniejszać migrację i inwazję komórek. Badania wykazały również, że wspomaga lizę komórek nowotworowych za pośrednictwem komórek NK i stymuluje układ odpornościowy.

Na podstawowym poziomie komórki stają się nowotworowe, gdy tracą zdolność do apoptozy jak normalne komórki, czyli zaprogramowanej śmierci komórki. Jednak fitozwiązki, takie jak te znajdujące się w ekstrakcie z jemioły, mają zdolność wspierania układu odpornościowego i przywracania możliwości apoptozy komórek nowotworowych, aby nie rosły w niekontrolowany sposób.

Wyniki przeglądu literatury z 2009 roku obejmującego 41 badań oceniających kliniczny wpływ preparatu Iscador na przeżycie pacjentów z chorobą nowotworową sugerowały, że pacjenci, którzy stosowali Iscador jako leczenie uzupełniające, mieli lepsze wskaźniki przeżycia. National Cancer Institute odnotowuje również kilka badań klinicznych z użyciem preparatów z ekstraktem z jemioły, takich jak Iscador lub Helixor M.

Systematyczne przeglądy wykazały poprawę jakości życia i złagodzenie objawów u pacjentów stosujących ekstrakt z jemioły. Dane z przeglądu obejmującego 26 randomizowanych badań kontrolowanych (RCT) i 10 innych badań wykazały, że ekstrakt z jemioły poprawia jakość życia i zmniejsza działania niepożądane chemioterapii i radioterapii.

Jemiołę badano również u nieuleczalnie chorych pacjentów z rakiem trzustki, jednym z najbardziej agresywnych rodzajów nowotworów złośliwych. W badaniu przeprowadzonym w 2013 roku z udziałem 220 pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem trzustki, pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej wyciąg z jemioły i leczenie podtrzymujące lub do grupy kontrolnej, która nie otrzymała leczenia przeciwnowotworowego ani leczenia podtrzymującego.

Dane wykazały, że całkowity czas przeżycia pacjentów otrzymujących ekstrakt z jemioły wyniósł 4,8 miesiąca, a w grupie kontrolnej 2,7 miesiąca. Naukowcy doszli do wniosku, że interwencja była „nietoksyczną i skuteczną terapią drugiego rzutu, która zapewnia wydłużenie całkowitego przeżycia, a także zmniejsza objawy związane z chorobą u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem trzustki”.

Więcej informacji na temat stosowania ekstraktu z jemioły

Dr Nasha Winters jest onkologiem integracyjnym i współautorem książki „Mistletoe and the Emerging Future of Integrative Oncology”. Dr Winters sama pokonała chorobę nowotworową i podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat kompleksowych strategii potrzebnych do walki z tą chorobą podczas wywiad ze mną.

Według dr Winters jemioła może być przydatna jako terapia wspomagająca leczenie wszystkich nowotworów. Wraz kilkoma innymi lekarzami, szkoliła pracowników służby zdrowia, jak używać jemioły. Dobrą wiadomością jest to, że liczba lekarzy przeszkolonych w tej terapii rośnie, a samo leczenie kosztuje tylko od 200 do 300 USD miesięcznie, więc jest bardzo przystępne cenowo, a jednocześnie bardzo skuteczne.

Myślę, że włączenie ekstraktu z jemioły do jakiejkolwiek terapii przeciwnowotworowej, jest kluczowym krokiem w kierunku przejęcia kontroli nad zdrowiem. Należy jednak pamiętać, że doustna suplementacja w leczeniu nowotworów jest nieskuteczna, ponieważ lektyny odpowiedzialne za działanie przeciwnowotworowe są rozkładane w przewodzie pokarmowym i dlatego nie mogą dostać się do krwioobiegu.

Stowarzyszenie Lekarzy Medycyny Antropozoficznej (PAAM) sponsoruje szkolenia prowadzone dr Winters w zakresie zastosowania ekstraktu z jemioły w leczeniu nowotworów. Chociaż wiele z nich prowadzi osobiście, dostępny jest również kurs online dla licencjonowanych lekarzy. Oto lista zasobów, gdzie można znaleźć więcej informacji:

AnthrosophicMedicine.org oferuje artykuły, badania, książki, seminaria internetowe i nie tylko. Pomaga zlokalizować lekarza przeszkolonego w zakresie prawidłowego podawania ekstraktu z jemioły poprzez katalog dostawców usług medycznych PAAM.

Klinicyści zainteresowani szkoleniem mogą odwiedzić sekcję edukacji na stronie PAAM. Następna doroczna konferencja szkoleniowa odbędzie się w Loveland w stanie Kolorado od 29 kwietnia do 6 maja 2023 r.

Metabolic Terrain Institute of Health (MTIH) to stowarzyszenie non-profit, którego współzałożycielem jest dr Winters, które buduje szpital badawczy w Arizonie. MTIH oferuje również kurs dla praktyków i dotacje, aby pomóc pacjentom uzyskać dostęp do tych terapii. Certyfikowanych praktyków można znaleźć na stronie terrain.network.

Do praktyków należą lekarze i onkolodzy, którzy zostali nauczeni metodologii dr Winters obejmującej badania, ocenę i leczenie nowotworów (w tym między innymi terapię ekstraktem z jemioły). Lekarze z certyfikatem MTIH są również wymienieni na stronie DrNasha.com.

Mistletoe-therapy.org to europejska strona internetowa zawierająca pomocne informacje dla pacjentów i artykuły naukowe skierowane do klinicystów.

Na stronie internetowej znajdują się liczne zasoby, w tym linki do szkoleń, badań, organizacji i firm laboratoryjnych: www.themistletoebook.com. Wpływy ze sprzedaży książki są przeznaczone na finansowanie badań klinicznych i szkolenia lekarzy.

Na koniec, warto pobrać kopię książki pt. Mistletoe and the Emerging Future of Integrative Oncology”. Jest to doskonałe źródło udostępniające informacje o zastosowaniu jemioły w terapii przeciwnowotworowej wszystkim zainteresowanym i jest wstępnym podsumowaniem intensywnego szkolenia zawodowego dostępnego za pośrednictwem PAAM.