W SKRÓCIE

  • Jako szanowana roślina lecznicza w tradycyjnej medycynie chińskiej, rabarbar dłoniasty, znany również jako rhei lub dahuang, od dawna jest ceniony za swoje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwwłóknieniowe.
  • Jeden z najsilniejszych związków zawartych w rabarbarze — emodyna — jest naturalnym antrachinonem o udowodnionych właściwościach przeciwnowotworowych.
  • Nowe badania wykazały również, że emodyna może być „skuteczną terapią przeciwko wystąpieniu genetycznego i chemicznie indukowanego raka jelita grubego”.
  • Emodyna zmniejszyła liczbę i wielkość polipów w mysim modelu raka jelita grubego; polipy to narośle na wewnętrznej wyściółce okrężnicy, które mogą przekształcić się w nowotwór.
  • Myszy, które otrzymały emodynę, miały mniejszą liczbę makrofagów pronowotworowych — komórek odpornościowych, które mogą promować proces nowotworzenia.

Według dr. Mercoli

Emodyna, związek występujący w rabarbarze dłoniastym (Rheum palmatum), może pomóc w zapobieganiu rakowi okrężnicy, co potwierdza jedno z jego tradycyjnych zastosowań jako środka przeciwnowotworowego w Chinach. Jako szanowana roślina lecznicza w tradycyjnej medycynie chińskiej, rabarbar dłoniasty, znany również jako rhei lub dahuang, od dawna jest ceniony za swoje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwwłóknieniowe.

Jeden z najsilniejszych związków zawartych w rabarbarze — emodyna — to naturalny antrachinon o udowodnionych właściwościach przeciwnowotworowych. Wcześniejsze badania na myszach wykazały, że emodyna hamuje proces nowotworzenia sutka i jest korzystna w przypadku raka jelita grubego. Nowe badania wykazały również, że emodyna może być „skuteczną terapią przeciwko wystąpieniu genetycznego i chemicznie indukowanego raka jelita grubego”.

Większość przypadków raka jelita grubego jest związanych z dietą

Poza rakiem skóry, rak jelita grubego jest trzecim najczęstszym rodzajem nowotworów w USA, a także trzecią najczęstszą przyczyną zgonów związanych z nowotworami. Czynniki związane ze stylem życia, w tym wybory żywieniowe, odgrywają istotną rolę w występowaniu i progresji raka jelita grubego, przy czym tylko około 20% przypadków jest spowodowanych czynnikami genetycznymi, a pozostała część jest spowodowana czynnikami środowiskowymi.

Uważa się, że do 70% przypadków raka jelita grubego (CRC) jest związanych z dietą. Według naukowców z University of South Carolina School of Medicine:

„W związku z tym, bioaktywne składniki zawarte w żywności oferują ekscytujące możliwości chemoprewencji ze względu na ich potencjał ukierunkowania na wiele czynników związanych z rozwojem i progresją CRC. Co więcej, zdolność bioaktywnych składników zawartych w żywności do hamowania procesu nowotworzenia bez wykazywania wysokiej toksyczności, jaką wykazują standardowe interwencje farmakologiczne, może przełożyć się na poprawę jakości życia i przeżycia pacjentów z chorobą nowotworową”.

Powołując się na „krytyczną potrzebę” przeprowadzenia badań, które pozwolą ustalić zarówno skuteczność bioaktywnych związków zawartych w żywności, jak i mechanizmy działania leżące u podstaw ich działania, zespół postanowił odkryć potencjał emodyny w zwalczaniu raka jelita grubego.

Emodyna – związek zawarty w rabarbarze – zwalcza raka jelita grubego

Wykorzystując genetyczny model raka jelita i chemicznie indukowany model raka jelita grubego u myszy, naukowcy podawali zwierzętom emodynę trzy razy w tygodniu przez 11 tygodni. W obu przypadkach emodyna zmniejszyła liczbę i wielkość polipów. Polipy to narośle na wewnętrznej wyściółce okrężnicy, które mogą przekształcić się w nowotwór.

Ponadto myszy, które otrzymały emodynę, miały niższą liczbę makrofagów pronowotworowych — komórek odpornościowych, które mogą promować proces nowotworzenia. Ogólnie rzecz biorąc, naukowcy doszli do wniosku, że emodyna jest „skuteczną terapią podstawową” przeciwko wystąpieniu raka jelita grubego, zauważając:

„Ustaliliśmy, że emodyna zmniejsza liczbę makrofagów protumorogennych podobnych do M2 w mikrośrodowisku guza. Ponadto dostarczyliśmy dowodów na to, że emodyna może działać antagonizująco na receptor P2X7 w tkance kostnej, a w konsekwencji zmniejszać aktywację komórek prozapalnych, co może mieć wpływ na rekrutację komórek do mikrośrodowiska guza”.

Emodyna zmniejsza ryzyko przerzutów raka piersi

Oprócz raka jelita grubego, emodyna wydaje się obiecująca również w leczeniu innych rodzajów nowotworów ze względu na swoją zdolność do blokowania promujących nowotwory interakcji między komórkami nowotworowymi a makrofagami. Zmienia to mikrośrodowisko guza, poprawiając jego stan immunosupresyjny.

W 2020 roku naukowcy z University of South Carolina School of Medicine ponownie przyjrzeli się właściwościom emodyny w walce z nowotworami, zauważając, że hamuje ona wzrost guza piersi u myszy.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Theranostics wykazano, że podawanie myszom emodyny przed operacją mającej na celu usunięcie guzów piersi zmniejszyło liczbę przerzutów do płuc po operacji.

Emodyna skutecznie hamowała przemianę mezenchymalną nabłonka i tworzenie nowotworowych komórek macierzystych. Według naukowców: „Nasze badanie dostarcza dowodów sugerujących, że emodyna ma potencjał do rozwoju klinicznego jako nowy, skuteczny i bezpieczny środek hamujący przerzuty raka piersi”.

Inne badanie z 2020 r. wykazało, że emodyna może być użyteczną terapią w przypadku potrójnie ujemnego raka piersi, ponieważ hamuje angiogenezę poprzez celowanie w transkrypcję czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego. Przegląd badań dotyczących emodyny z 2016 r. również przeanalizował jej działanie przeciwnowotworowe, zwracając uwagę na następujące aspekty:

  • Emodyna indukuje apoptozę i znacząco hamuje wzrost komórek czterech linii komórek raka pęcherza moczowego;
  • Emodyna ma działanie przeciwprzerzutowe, hamuje proliferację i inwazję komórek raka piersi, gdy jest podawana w połączeniu z kurkuminą;
  • Emodyna może odwracać oporność wielolekową, która jest istotną przeszkodą w leczeniu nowotworów oraz „hamuje wzrost kilku rodzajów komórek nowotworowych, reguluje ekspresję genów i białka związane z kontrolą apoptozy, inwazją komórek, przerzutami i zatrzymaniem cyklu komórkowego”.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie działaniem przeciwnowotworowym emodyny, a przegląd opublikowany w 2021 r. w czasopiśmie Cancers oceniał jej właściwości, a także potencjalną toksyczność, w tym hepatotoksyczność i toksyczność reprodukcyjną. Z tego powodu potrzebne są dalsze badania pozwalające określić optymalne dawki emodyny, co pozwoli zmaksymalizować korzyści i zmniejszyć potencjalną toksyczność.

„Sugeruje się, że emodyna jest skuteczna w leczeniu nowotworów, głównie nowotworów układu pokarmowego (takich jak rak trzustki) poprzez modulowanie wielu celów molekularnych obejmujących wzrost guza, angiogenezę, inwazję i przerzuty zgodnie z modelami eksperymentalnymi in vivo lub in vitro. W bieżących badaniach wykazano, że emodyna ma działanie przeciwnowotworowe w różnych typach raka…”

Emodyna chroni przed wieloma chorobami przewlekłymi

Oprócz rabarbaru, emodyna jest zawarta również w aloesie, rdestcie sachalińskim (Reynoutria sachalinensis), rdeście wielokwiatowym (Polygonum multiflorum) i rdestowcu japońskim (Polygonum cuspidatum). Ten związek ma imponujące właściwości lecznicze wykraczające poza działanie przeciwnowotworowe, w tym właściwości:

Przeciwzapalne

Przeciwutleniające

Przeciwbakteryjne

Przeciwwirusowe

Przeciwcukrzycowe

Immunosupresyjne

Promujące osteogenezę

Anty-osteoporotyczne

Przeciwalergiczne

Hepatoprotekcyjne

Biorąc pod uwagę różnorodność właściwości, naukowcy napisali w Chinese Journal of Natural Medicines: „oczekuje się, że emodyna stanie się skutecznym środkiem zapobiegawczym i leczniczym w przypadku nowotworów, zawału mięśnia sercowego, miażdżycy, cukrzycy, ostrego zapalenia trzustki, astmy, zapalenia przyzębia, stłuszczenia wątroby i chorób neurodegeneracyjnych”.

Neuroprotekcyjne działanie emodyny i innych antrachinonów zawartych w rabarbarze, w tym chryzofanolu, reiny, fiscionu i dantronu, jest dobrze poznane. Związki te działają leczniczo na choroby ośrodkowego układu nerwowego, takie jak:

Udar niedokrwienny mózgu

Krwotok śródmózgowy

Poważny uraz mózgu

Guz mózgu

Choroba Alzheimera

Depresja

Z ponad 2000-letnią historią stosowania w tradycyjnej medycynie chińskiej, emodyna znana jest również z działania przeczyszczającego; ma szeroki zakres działania na układ odpornościowy i może być przydatna we wspieraniu zdrowia kości i zapobieganiu osteoporozie.

Emodyna pomaga w usuwaniu białka szczytowego koronawirusa z organizmu

Jeśli miałeś COVID-19 lub otrzymałeś szczepionkę przeciw COVID-19, w Twoim organizmie mogą krążyć niebezpieczne białka szczytowe koronawirusa. Chociaż białko szczytowe występuje naturalnie w SARS-CoV-2, bez względu na wariant wirusa, jest również produkowane w organizmie człowieka po zaszczepieniu przeciwko COVID-19. W swojej natywnej postaci w SARS-CoV-2 białko szczytowe jest odpowiedzialne za patologie infekcji wirusowej.

Wiadomo, że w swojej natywnej postaci przechodzi przez barierę krew-mózg oraz powoduje uszkodzenie komórek (cytotoksyczność). Dr Robert Malone, wynalazca technologii szczepionki mRNA i DNA, powiedział, że białko szczytowe koronawirusa „aktywnie manipuluje biologią komórek, które pokrywają wnętrze naczyń krwionośnych – komórek śródbłonka naczyń, częściowo poprzez interakcję z receptorami ACE2, które kontrolują skurcz naczyń krwionośnych, ciśnienie krwi i inne rzeczy.”

Odkryto również, że samo białko szczytowe wystarczy, aby wywołać stan zapalny i uszkodzenie układu naczyniowego, nawet niezależnie od wirusa. Światowa Rada ds. Zdrowia (WCH) - koalicja organizacji zajmujących się zdrowiem, które dążą do poszerzenia wiedzy na temat zdrowia publicznego - opublikowała przewodnik dotyczący usuwania białka szczytowego koronawirusa z organizmu. Emodyna jest inhibitorem białka szczytowego, co oznacza, że zapobiega wiązaniu białka szczytowego z komórkami ludzkimi.

Co ciekawe, emodyna ma również właściwości przeciwwirusowe. Stwierdzono, że hamuje koronawirusa SARS-CoV. W 2016 roku badacze zauważyli:

„Emodyna znacząco blokuje interakcje białka S [szczytowego] z receptorami ACE2 w sposób zależny od dawki i hamuje zakaźność retrowirusa z pseudotypem białka S wobec komórek Vero E6. Wyniki sugerują, że emodynę można uznać za potencjalny wiodący środek terapeutyczny w leczeniu SARS.
…Te wyniki sugerują, że emodyna jest silnym inhibitorem wirusa o szerokim spektrum działania przeciwwirusowego, dzięki czemu może być stosowana jako lek przeciwwirusowy, blokujący infekcję wirusową i replikację wirusa w sposób zależny od czasu i stężenia”.

Ostrzeżenie dotyczące zawartości szczawianów w rabarbarze

Podczas gdy emodynę można znaleźć głównie w rabarbarze dłoniastym, antrachinony znajdują się również w rabarbarze kędzierzawym (Rheum rhabarbarum) – cierpkim rabarbarze, który jest często stosowany w kuchni. Chociaż rabarbar ma wiele korzyści prozdrowotnych, w tym jest doskonałym źródłem azotanów roślinnych, które zamieniają się w korzystny tlenek azotu, jest również bogaty w potencjalnie toksyczne fitozwiązki znane jako szczawiany.

Jak zauważył dr Paul Saladino, certyfikowany lekarz medycyny funkcjonalnej z Instytutu Medycyny Funkcjonalnej: „Wysokie spożycie szczawianów zawartych w rabarbarze może prowadzić do rozwoju choroby. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre rośliny są tak toksyczne, że wręcz trujące. Ich spożycie grozi śmiercią. Zasadniczo każda roślina jest częścią delikatnej równowagi, delikatnego systemu wymiany z innymi roślinami i zwierzętami”.

Można przeciwdziałać zatruciu szczawianami, dodając około 500 miligramów sproszkowanego cytrynianu wapnia lub magnezu – które wiążą się ze szczawianami i pozwalają im przejść w postaci niewchłoniętej przez przewód pokarmowy – na przykład do koktajlu zawierającego rabarbar (lub koktajlu z zielonych warzyw, które są bogate w szczawiany). Jeśli spożywasz rabarbar w postaci suplementu, upewnij się, że szczawiany zostały z niego usunięte.