W SKRÓCIE

  • Grzyby są bogate w ergotioneinę i glutation, które są silnymi przeciwutleniaczami. Ergotioneina może być kluczem łączącym zdrowę glebę ze zdrową żywnością, a tym samym ze zdrowiem ludzi.
  • Praktyki rolnictwa regeneracyjnego wytwarzają rośliny o wyższym poziomie ergotioneiny, a zwierzęta hodowlane z gospodarstw regeneracyjnych miały niższy stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3.
  • Chociaż nie wszyscy jedzą grzyby, każdy ma ergotioneinę w całym ciele, co wiąże się z mniejszą częstością występowania chorób neurodegeneracyjnych. Testy wykazały również, że rośliny wchłaniają ergotioneinę z nitek grzybni grzybów występujących w glebie.
  • W rolnictwie regeneracyjnym unika się używania osadów ściekowych, toksycznych pestycydów i nasion GMO, a zamiast tego praktykowane są strategie, które chronią zdrowie gleby, zmniejszają zużycie wody, zapobiegają erozji gleby i zmniejszają narażenie na choroby przenoszone przez żywność i patogeny lekooporne.

Według dr. Mercoli

Grzyby są stosowane w medycynie tradycyjnej od dziesięcioleci. Ale dopiero w 1970 zostały oficjalnie odróżnione od flory i uznane za odrębne królestwo.

Naukowcy odkryli, że nici grzybów występujące pod powierzchnią gleby odgrywają kluczową rolę w promowaniu zdrowia żywności. Nici te nazywane są grzybnią i są częścią stadium rozrodczego grzybów. Rosnąca grzybnia może rozkładać ligninę znajdującą się w materiale roślinnym, poprawiać jakość gleby lub ostrzegać rośliny przed nieuchronnym atakiem. Grzybnia została opisana jako „internet lasu, sieć, archetyp społeczności”.

Osoby, które badają grzyby, wierzą, że z natury jest im bliżej do zwierząt niż roślin. Aminokwasem, który łączy zdrową glebę ze zdrowiem ludzi, jest ergotioneina – związek powszechnie występujący w grzybach. Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, każdego roku ludzie zjadają średnio około 3 funtów świeżych grzybów.

Grzyby są bogate w przeciwutleniacze - ergotioneinę i glutation. Jeden z artykułów opublikowany w czasopiśmie Molecules napisał o ergotioneinie zawartej w ludzkim organizmie: „ET [ergotioneina] jest skoncentrowana w mitochondriach, co sugeruje szczególną rolę w ochronie składników mitochondrialnych, takich jak DNA, przed uszkodzeniem oksydacyjnym”.

Grzyby zawierają również zwykle wysoki poziom glutationu, ważnego dla detoksykacji metali ciężkich i innych zanieczyszczeń. Glutation jest nazywany „głównym przeciwutleniaczem”. Jeden z badaczy z Penn State Center for Plant and Mushroom Products for Health powiedział:

„Odkryliśmy, że bez wątpienia grzyby są najbogatszym źródłem pokarmowym tych dwóch przeciwutleniaczy [ergotioneiny i glutationu], a niektóre rodzaje grzybów są naprawdę pełne obu z nich”.

Naukowcy badali związek między spożyciem grzybów a różnymi chorobami. Robert Beelman z Penn State Center for Plant and Mushroom Products for Health wskazuje, że w krajach, w których ludzie mają większą zawartość ergotioneiny w diecie, naukowcy odkryli:

„…mniejszą zachorowalność na choroby neurodegeneracyjne, podczas gdy ludzie żyjący w krajach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie zawartość ergotioneiny w diecie jest niska, mają większe prawdopodobieństwo chorób takich jak choroba Parkinsona i Alzheimera”.

Naukowcy nie są pewni, czy jest to korelacja, czy przyczyna, ale siła dowodów wystarczy, aby sugerować, że ergotioneina jest niezbędną częścią optymalizacji zdrowia i dobrego samopoczucia.

Zdrowa gleba = zdrowa żywność = zdrowi ludzie

Legenda głosi, że założyciel Rodale Institute i promotor rolnictwa ekologicznego napisał kiedyś na tablicy „Zdrowa gleba = zdrowa żywność = zdrowi ludzie”. Chociaż koncepcja jest logiczna, do niedawna naukowcy nie mieli powiązania dowodowego.

Civil Eats rozmawiał z Davidem Montgomery, geomorfologiem z Uniwersytetu Waszyngtońskiego i jego żoną Anne Biklé, którzy wspólnie napisali książkę pt. „What Your Food Ate”. Książka zagłębia się w naukę stojącą za zdrowiem gleby i jego wpływem na zdrowie upraw, zwierząt gospodarskich i, ostatecznie, konsumenta końcowego, czyli ludzi.

Montgomery uważa, że „pod pewnymi względami nauka nadążyła za ideą”, którą Rodale zaproponował ponad 50 lat temu. W swoich badaniach do książki, Montgomery i Biklé przebadali produkty dziewięciu dopasowanych par gospodarstw regeneracyjnych i konwencjonalnych.

Ich wyniki zostały opublikowane 27 stycznia 2022 r. w Environmental Science. Zespół zmierzył osiem par farm regeneracyjnych i konwencjonalnych w ośmiu stanach USA. Każda farma regeneracyjna była sparowana z sąsiednim konwencjonalnym gospodarstwem, które uprawiało tę samą odmianę roślin. Gospodarstwa regeneracyjne łączyły uprawy bezorkowe, zróżnicowane płodozmiany i rośliny okrywowe.

Jak można się było spodziewać, okazało się, że produkty z farm regeneracyjnych były znacznie zdrowsze, ponieważ zawierały wyższy poziom niektórych minerałów, witamin i fitozwiązków. Porównanie poziomu nienasyconych kwasów tłuszczowych w wołowinie i wieprzowinie zwierząt hodowanych w gospodarstwie regeneracyjnym z gospodarstwem konwencjonalnym wykazało, że mięso z gospodarstwa regeneracyjnego miało wyższy poziom kwasów tłuszczowych omega-3 i niższy stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 . Naukowcy doszli do następującego wniosku:

„Pomimo małych rozmiarów próbek, wszystkie trzy porównania upraw wykazały różnice w stężeniach mikroelementów i fitozwiązków, co sugeruje, że zdrowie gleby ma niedoceniany wpływ na gęstość składników odżywczych, szczególnie w przypadku fitozwiązków, które nie są konwencjonalnie uważane za składniki odżywcze, ale są istotne w zapobieganiu chorobom przewlekłym.
Podobnie, praktyki wypasu regeneracyjnego dały mięso o lepszym profilu kwasów tłuszczowych niż hodowla konwencjonalna. Te wyniki badań popierają hipotezę, że regeneracyjne praktyki uprawy gleby mogą poprawić profil odżywczy konwencjonalnie uprawianej lub hodowanej żywności roślinnej i zwierzęcej”.

Czy grzyby mogą być łącznikiem?

Chociaż nie wszyscy jedzą grzyby, każdy ma w swoim organizmie ergotioneinę. Co ważne, grzyby są wiodącym źródłem ergotioneiny w diecie. Beelman zadał pytanie, że jeśli nie wszyscy jedzą grzyby, to w jaki sposób każdy ma ergotioneinę w organizmie?

Ergotioneina jest syntetyzowana tylko przez niektóre bakterie i grzyby. Naukowcy odkryli ją w prawie wszystkich ludzkich tkankach i płynach ustrojowych i uznają ją za silny przeciwutleniacz. Niskie poziomy ergotioneiny zostały powiązane z niektórymi chorobamo, co sugeruje, że jej niedobór może wywołać pewne procesy chorobowe.

Beelman i jego współpracownicy wysunęli hipotezę, że ergotioneina z grzybów była wchłaniana do upraw poprzez podziemne powiązanie z grzybnią. Ergotioneinę można znaleźć w owocniku grzyba, grzybach i wzdłuż grzybni.

Kiedy zwierzęta jedzą rośliny bogate w ergotioneinę, dostaje się ona do mięsa. Beelman postawił hipotezę, że może to być sposób pozyskiwania aminokwasu w całej populacji ludzkiej.

Beelman i jego zespół współpracowali z Rodale Institute, aby zmierzyć poziom ergotioneiny w owsie i podzielić uprawy na grupy w zależności od intensywności uprawy gleby. Rolnicy konwencjonalni stosowali orkę, aby przygotować glebę do sadzenia i zabić chwasty. Wadą tego podejścia jest to, że negatywnie wpływa ono na zdrowie gleby na kilka sposobów:

  • Uprawa rozbija strukturę gleby, która zapewnia rusztowanie i zapobiega wypłukiwaniu składników odżywczych.
  • Napowietrzanie gleby zwiększa aktywność biologiczną i szybki rozkład materii organicznej, z której uwalniany jest CO2.
  • Uprawianie gleby niszczy siedliska mikroorganizmów żyjących w obrębie górnych dwóch cali powierzchni gleby, które odgrywają ważną rolę w rozkładaniu materii organicznej i obiegu składników odżywczych. Obejmuje to zmniejszenie biomasy grzybów.
  • Uprawa powoduje, że gleba jest bardziej podatna na zagęszczanie, co z kolei zmniejsza ilość wody, powietrza i przestrzeni dla korzeni roślin i organizmów glebowych.

Wyniki nie były zaskakujące. Dane wykazały, że owies uprawiany na gruntach uprawianych konwencjonalnie zawierał o 33% mniej ergotioneiny niż owies z upraw regeneracyjnych. Zespół uzyskał podobne wyniki analizy wpływu uprawy roli na poziom ergotioneiny w przypadku soi, kukurydzy i owsa. Wyniki wykazały, że stężenie ergotioneiny rosło wraz ze spadkiem intensywności uprawy roli.

Beelman uważa, że wyniki są spójne i wskazują na związek między glebą, jej uprawą a zdrowiem człowieka. „Konwencjonalna uprawa gleby zmniejsza ilość ergotioneiny, która dostaje się do uprawy. Nikt wczesniej nie wykazał konkretnego związku. Myślę, że on istnieje” – powiedział.

Praktyki regeneracyjne chronią glebę i zapobiegają jej erozji

Praktyki rolnictwa regeneracyjnego znacznie wykraczają poza unikanie osadów ściekowych, toksycznych pestycydów i nasion GMO. Zamiast tego rolnictwo regeneracyjne i gospodarka hodowlana to kolejny etap rolnictwa ekologicznego pomagającego przywrócić zdrowie środowiska poprzez zwrócenie uwagi na zdrowie gleby i zwierząt, klimat i środki utrzymania na obszarach wiejskich.

Członek komitetu sterującego Regeneration International, Vandana Shiva, ujął to w ten sposób: „Rolnictwo regeneracyjne dostarcza odpowiedzi na kryzys glebowy, żywnościowy, klimatyczny i kryzys demokracji”.

Organizacja Regeneration International została założona w 2014 roku, co zostało ogłoszone na konferencji prasowej podczas wielkiego marszu klimatycznego w Nowym Jorku. Celem organizacji jest fundamentalna zmiana dyskusji na temat kryzysu klimatycznego i włączenie do dialogu żywności odnawialnej i ekologicznej, rolnictwa i zasad użytkowania gruntów.

Ostatecznie rolnictwo regeneracyjne postrzega zarządzanie gruntami jako sieć, która powinna odżywiać ludzi i środowisko. Praktyki mogą się różnić w zależności od regionu, ale podstawowe zasady są oparte na dynamicznym systemie, który ma na celu odbudowę ziemi, rozwiązanie problemu nierówności i pozostawienie wody, ziemi i klimatu w lepszej kondycji dla następnych pokoleń.

Praktyki rolnictwa regeneracyjnego koncentrują się na poprawie zdrowia gleby, sekwestracji węgla przy użyciu praktyk o minimalnej lub zerowej emisji oraz sadzeniu roślin okrywowych. Każda z tych strategii pomaga poprawić wydajność gleby i odżywianie uprawianych roślin. Sadzi się rośliny okrywowe, aby chronić glebę przed erozją i hamować wzrost chwastów. Zmniejsza to również zapotrzebowanie na herbicydy.

Rośliny okrywowe sadzi się przede wszystkim na polach, które w innym przypadku nie byłyby obsadzone uprawami pieniężnymi. Zwiększają bioróżnorodność i mogą działać jak żywa ściółka ograniczająca wzrost chwastów. Inne praktyki obejmują płodozmian i różnorodność, co jest dalekie od praktyki sadzenia upraw monokulturowych przez konwencjonalnych rolników.

Płodozmian pomaga uzupełnić składniki odżywcze usunięte z gleby w przypadku uprawiania tej samej rośliny cały czas. Gospodarstwa regeneracyjne mogą również włączać zwierzęta gospodarskie, co pozwala im wypasać się na gruntach uprawnych, gdy rosną na nich rośliny okrywowe. Zmienia to dietę zwierząt, zwiększa spożycie składników odżywczych i jest dobre dla wierzchniej warstwy gleby.

Najważniejsze powody, dla których warto wspierać praktyki rolnictwa regeneracyjnego

Jak wykazali Beelman i jego koledzy, zdrowie gleby, na której rośnie żywność, jest bezpośrednio związane ze zdrowiem ludzi. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób rozwijający się rynek rolnictwa magazynowego mógłby zaspokoić potrzeby żywieniowe ludzi. Niektórzy producenci produkują prefabrykowane budynki, specjalne oświetlenie LED dla roślin i 20-metrowe wieże do uprawy owoców i warzyw.

Produkcja wykorzystuje czujniki do optymalizacji wody, światła i temperatury, a producenci twierdzą, że nie używają ani nie potrzebują nawozów syntetycznych, herbicydów, pestycydów ani nasion GMO. Niektórzy twierdzą, że plony są znacznie wyższe niż w tradycyjnych gospodarstwach. I chociaż firma Successful Farming wierzy, że jedynym nieefektywnym elementem jest zużycie energii elektrycznej, jak wykazał Beelman, uprawa roślin to nie tylko wielkość rośliny, która pojawia się nad ziemią.

W 2014 r. Maria-Helena Semedo z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa ostrzegła, że przy obecnym tempie degradacji gleby cała wierzchnia warstwa gleby na świecie zniknie za mniej niż 60 lat. W tym momencie uprawa żywności stanie się prawie niemożliwa.

Dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele powodów, dla których warto wspierać rolników stosujących praktyki regeneracyjne i uprawiane przez nich uprawy lub wybrać praktyki regeneracyjne we własnym ogrodzie. Te praktyki pomagają odbudować wierzchnią warstwę gleby, która jest niezbędna do uprawy roślin.

Praktyki rolnictwa regeneracyjnego pomagają również chronić źródła wody i zmniejszać zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie. Konwencjonalne praktyki rolnicze promują marnowanie wody za pomocą nawadniania powodziowego i niszczenie jakości gleby. W rezultacie jedna trzecia największych warstw wodonośnych już zbliża się do wyczerpania, ponieważ wydobywamy wodę w znacznie szybszym tempie, niż te warstwy są w stanie uzupełnić.

Montgomery i Biklé wykazali w swoich badaniach, że zwierzęta wypasane w gospodarstwach regeneracyjnych miały mięso o niższym stosunku kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Kolejną korzyścią jest mniejsze ryzyko chorób przenoszonych przez żywność i chorób powodowanych przez patogeny lekooporne u zwierząt hodowlanych z gospodarstw regeneracyjnych. Żywność kojarzona z największą liczbą chorób przenoszonych przez żywność pochodzi z hodowli fabrycznych, na czele których znajduje się hodowla kur o skoncentrowanym żywieniu (CAFO).

W latach 2009-2015 w Stanach Zjednoczonych zgłoszono 5760 epidemii przenoszonych przez żywność, które spowodowały 100 939 zachorowań, 5699 hospitalizacji i 145 zgonów. Kurczak był odpowiedzialny za 12% z nich.

Powodem, dla którego skażenie drobnoustrojami lekoopornymi jest powszechne w hodowlach CAFO, jest uzależnienie i nadużywanie antybiotyków u zwierząt gospodarskich. Z drugiej strony normy gospodarstw ekologicznych nie zezwalają na stosowanie antybiotyków, dlatego wołowina od krów karmionych trawą jest mniej podatna na zanieczyszczenie bakteriami lekoopornymi.

Poświęć trochę czasu, aby wyjść poza „za mało, za późno”

Rolnictwo regeneracyjne zapobiega zanieczyszczeniu środowiska i przywraca zniszczone ekosystemy, a także przynosi korzyści rolnikom i pomaga budować zrównoważone gospodarki lokalne. Zdrowa gleba, zdrowe rośliny, zdrowe zwierzęta, zdrowi ludzie, zdrowy klimat, zdrowe społeczeństwa — nasze zdrowie fizyczne i gospodarcze, nasze przetrwanie jako gatunku są bezpośrednio związane z glebą, różnorodnością biologiczną oraz zdrowiem i płodnością naszych systemów rolniczych .

Regeneracyjne rolnictwo ekologiczne i użytkowanie gruntów mogą przywrócić nam równowagę, stabilny klimat i środowisko podtrzymujące życie.

Czas wyjść poza zdegenerowane praktyki rolnicze, eksploatowanie gruntów, niekorzystną dla środowiska politykę energetyczną, politykę i ekonomię. Czas wyjść poza stwierdzenie „za mało, za późno” i strategie rozwoju oparte na „nowych możliwościach” pozwalających uprawiać rośliny bez światła słonecznego i produkować mięso bez zwierząt. Czas zainspirować i zmobilizować globalną armię rolników stosujących praktyki regeneracyjne, zanim będzie za późno.