W SKRÓCIE

 • Przeciętna osoba dorosła zmaga się z co najmniej czterema różnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak ból pleców, bóle głowy i sezonowe alergie.
 • 82% osób dorosłych, biorących udział w ankiecie, nie tylko miało pogorszony stan zdrowia, ale 59% stwierdziło, że odczuwa „znaczny” ból lub dyskomfort.
 • Znaczna liczba osób z wieloma schorzeniami ma problemy ze snem, co stanowi ryzyko rozwoju powiązanych zaburzeń psychicznych i w rezultacie uniemożliwia aktywność zawodową.
 • Ponad połowa osób dorosłych w USA regularnie przyjmuje leki na receptę; przeciętna osoba dorosła przyjmuje co najmniej cztery leki, co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i interakcji międzylekowych.
 • Wielu chorobom przewlekłym i problemom ze zdrowiem psychicznym można zaradzić poprzez wprowadzenie zdrowego stylu życia.

Według dr. Mercoli

Jeśli obecnie jesteś zdrowy, masz szczęście — i to powyżej średniej, jeśli chodzi o przeciętną osobę dorosłą, która zmaga się z co najmniej czterema różnymi problemami zdrowotnymi. Niepokojące dane ujawnił OnePoll, który na zlecenie producenta odżywek dla niemowląt Perrigo przeprowadził ankietę wśród 2000 dorosłych Brytyjczyków.

82% osób dorosłych, biorących udział w ankiecie, nie tylko miało pogorszony stan zdrowia, ale 59% stwierdziło, że odczuwa „znaczny” ból lub dyskomfort. Typowe schorzenia wśród ankietowanych obejmowały bóle pleców, bóle głowy i sezonowe alergie.

Większość osób dorosłych cierpi z powodu złego stanu zdrowia

Badanie rzuca światło na codzienne realia tysięcy ludzi, których jakość życia pogarsza się z powodu długotrwałego złego stanu zdrowia. U ponad jednej czwartej ankietowanych dolegliwości zdrowotne trwają od kilku lat, natomiast 8% stwierdziło, że ich stan zdrowia utrzymuje się od ponad dekady. Konsekwencje dla jakości codziennego życia są ogromne. Wśród ankietowanych, którzy mają problemy zdrowotne:

 • 46% ma problemy ze snem;
 • 28% ma zaburzenia zdrowia psychicznego;
 • 18% nie może pracować.

Badanie wykazało również, że wiele osób (57%) cierpi w milczeniu, próbując samodzielnie poradzić sobie ze swoim stanem zdrowia, ponieważ ich lekarz „nie wydaje się zainteresowany” (28%). Ponad połowa respondentów stwierdziła również, że nie rozważała wizyty u lekarza lub farmaceuty. Być może wskazując na źródło problemu, 56% ankietowanych stwierdziło, że nie są najlepsi w dbaniu o siebie, a 43% stwierdziło, że dbanie o siebie nie jest priorytetem.

Niestety, bez zwrócenia uwagi na fundamentalną przyczynę dolegliwości zdrowotnych, osoby dotknięte chorobą prawdopodobnie otrzymają niewystarczającą pomoc i wpadną w pułapkę polipragmazji lub stosowania wielu leków.

Jakie leki są najczęściej przepisywane?

Najczęściej przepisywane leki dają wskazówki na temat najczęstszych dolegliwości zdrowotnych. W 2018 roku naukowcy z Larkin University College of Pharmacy skompilowali 200 najczęściej przepisywanych leków, wraz z ich działaniami niepożądanymi i ostrzeżeniami oznaczonymi czarnym trójkątem. 9 Skoncentruję się tutaj na pierwszej dwudziestce, która obejmuje następujące leki:1

1.   Lizynopryl, inhibitor ACE stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

2.   Lewotyroksyna (Synthroid), lek stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy.

3.   Atorwastatyna (Lipitor), statyna stosowana w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu.

4.   Metformina (Glucophage), lek przeciwcukrzycowy stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2.

5.   Simwastatyna (Zocor), statyna stosowana w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu.

6.   Omeprazol (Zegerid), inhibitor pompy protonowej stosowany w leczeniu zgagi, wrzodów żołądka i choroby refluksowej przełyku (GERD).

7.   Bezylan amlodypiny (Norvasc), bloker kanału wapniowego stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i bólu w klatce piersiowej (dławicy piersiowej).

8.   Metoprolol (Toprol XL), beta-bloker stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, bólu w klatce piersiowej i niewydolności serca.

9.   Acetaminofen (paracetamol)/hydrokodon (Tylenol/Vicodin), połączenie środków przeciwbólowych stosowanych w celu łagodzenia bólu.

10. Albuterol (ProAir HFA), lek rozszerzający oskrzela stosowany w leczeniu astmy, zapalenia oskrzeli, rozedmy i innych chorób płuc.

11. Hydrochlorotiazyd (Microzide), lek moczopędny stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i retencji płynów (obrzęków).

12. Losartan (Cozaar), lek przeciwnadciśnieniowy stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

13. Gabapentyna (Neurontin), lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu drgawek, a także bólu i lęku (poza wskazaniami).

14. Sertralina (Zoloft), selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) stosowany w leczeniu depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD), zespołu stresu pourazowego (PTSD), lęku napadowego i innych zaburzeń psychicznych.

15. Furosemid (Lasix), lek moczopędny stosowany w leczeniu retencji płynów.

16. Acetaminofen, czyli paracetamol (Tylenol), środek przeciwbólowy stosowany do łagodzenia bólu.

17. Atenolol (Tenormin), beta-bloker stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i bólu w klatce piersiowej.

18. Prawastatyna (Pravachol), statyna stosowana w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu.

19. Amoksycylina, antybiotyk penicylinowy stosowany w leczeniu infekcji.

20. Fluoksetyna (Prozac), SSRI stosowany w leczeniu depresji, OCD i innych schorzeń psychicznych.

Zgłoszono szereg działań niepożądanych 200 najczęściej stosowanych leków, z których najczęstsze dotyczyły między innymi układu sercowo-naczyniowego, żołądkowo-jelitowego, oddechowego, hormonalnego i immunologicznego. Do typowych działań niepożądanych należą:

 • Ból w klatce piersiowej,
 • Obrzęk,
 • Zakrzepica,
 • Bóle głowy,
 • Lęk,
 • Depresja,
 • Ból brzucha,
 • Łysienie,
 • Infekcje górnych dróg oddechowych,
 • Alergiczny nieżyt nosa,
 • Infekcje wirusowe,
 • Infekcje grzybowe,
 • Drżenie,
 • Obrzęk stawów,
 • Niedokrwistość,
 • Niewydolność nerek,
 • Zakażenie dróg moczowych,
 • Zaburzenia widzenia,
 • Szum w uszach,
 • Krwotok,
 • Alergiczne zapalenie spojówek.

Stosowanie wielu leków niesie ze sobą poważne ryzyko

W przypadku osób stosujących wiele leków zdrowie jest zagrożone nie tylko chorobami, ale także potencjalnymi działaniami niepożądanymi stosowanych leków. Niekorzystne skutki polipragmazji są częste i mogą skłaniać pacjentów do poszukiwania coraz większej liczby leków w celu leczenia skutków ubocznych spowodowanych przez niebezpieczną terapię wielolekową. To błędne koło, które jest utrwalane przez zepsuty system opieki zdrowotnej, który obraca się wokół opartej na farmaceutykach i fragmentarycznej opiece.

Gdy leki są przepisywane w nadmiarze, w tym w celu leczenia skutków ubocznych innych leków, cierpi na tym zdrowie pacjenta. „Stosowanie wielu leków może skutkować problemami związanymi z przyjmowaniem leków, takimi jak stosowanie poza wskazaniem, powielanie terapii, działania niepożądane, interakcje lekowe, niepotrzebne stosowanie leków, słabe przestrzeganie zaleceń i obciążenie opieki zdrowotnej”, zgodnie z artykułem opublikowanym w The Journal for Nurse Practitioners.

Zauważono również, że wielolekowość jest możliwym do uniknięcia czynnikiem ryzyka przyjęcia do szpitala osób starszych z powodu działań niepożądanych leków. W BMC Geriatrics wymieniono niekorzystne skutki, w tym zwiększoną śmiertelność, upadki, działania niepożądane leków, wydłużony pobyt w szpitalu i ponowne przyjęcie do szpitala, a ryzyko szkody wzrasta wraz z liczbą przyjmowanych leków. Według przeglądu systematycznego:

„Szkoda może wynikać z wielu czynników, w tym interakcji między lekami i interakcji między lekami a chorobą. Starsi pacjenci są narażeni na jeszcze większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze względu na zmniejszoną czynność nerek i wątroby, niższą beztłuszczową masę ciała, pogorszenie słuchu, wzroku, funkcji poznawczych i mobilności”.

Najbardziej narażone na działania niepożądane polipragmazji mogą być osoby w wieku powyżej 65 lat. Podczas gdy 89% osób w wieku co najmniej 65 lat przyjmuje co najmniej jeden lek na receptę, 54% przyjmuje cztery lub więcej leków.

Dane z firmy Merck również wykazały, że prawie 80% starszych osób regularnie przyjmuje co najmniej dwa leki na receptę, a 36% regularnie stosuje pięć lub więcej różnych leków – i nie obejmuje to leków dostępnych bez recepty. Według Merck: „Większość leków stosowanych przez osoby starsze w chorobach przewlekłych jest przyjmowana przez lata”.

Nawet dzieci nadużywają leków

Podczas gdy osoby w wieku powyżej 65 lat są najczęściej leczone, ponieważ są bardziej podatne na jedną lub więcej chorób przewlekłych, nawet dzieciom przepisuje się wiele silnych leków. W 2014 r. Obywatelska Komisja Praw Człowieka - grupa monitorująca zdrowie psychiczne - zwróciła uwagę na dane pokazujące, że w 2013 r.:

 • 274 000 dzieci w wieku 1 roku i młodszych otrzymało leki psychiatryczne. Spośród nich 249 699 otrzymywało leki przeciwlękowe, takie jak Xanax, 26 406 leki przeciwdepresyjne, takie jak Prozac lub Paxil, 1422 leki na ADHD, takie jak Ritalin i Adderall, a 654 leki przeciwpsychotyczne, takie jak Risperdal i Zyprexa
 • W kategorii małych dzieci (w wieku od 2 do 3 lat) 318 997 otrzymywało leki przeciwlękowe, 46 102 leki przeciwdepresyjne, 10 000 leki na ADHD, a 3 760 leki przeciwpsychotyczne
 • Wśród dzieci w wieku do 5 lat, 1 080 168 dzieci stosowało leki psychiatryczne.

Sytuacja nie jest dużo lepsza w grupie nastolatków. Według apteki wysyłkowej Express Scripts, liczba recept na leki przeciwdepresyjne dla nastolatków wzrosła o 38% od 2015 do 2019 roku, podczas gdy liczba tego typu recept w grupie osób dorosłych wzrosła w tym czasie o 12%. Należy zwrócić uwagę, że było to przed pandemią, podczas której izolacja społeczna i inne obawy mogły jeszcze bardziej pogorszyć zdrowie psychiczne dzieci.

Według Psychology Today, w 2021 r., po ponad roku pandemii, 1 na 12 dzieci w wieku poniżej 18 lat przyjmowało leki na ADD/ADHD, autyzm/ASD lub trudności z emocjami, koncentracją lub zachowaniem.

„Obejmuje to 1,2% przedszkolaków i 12,9% dzieci w wieku od 12 do 17 lat (1 na 8)” – stwierdzono w artykule, dodając, że nawet dzieci w wieku 2 lat „były zmuszane do przyjmowania silnych leków przeciwpsychotycznych”, głównie w połączeniu z jednym lub kilkoma innymi lekami psychiatrycznymi w celu „szczególnie niejasnej diagnozy 'wszechobecnego zaburzenia rozwojowego'”.

Przepisywanie wielu leków psychotropowych w leczeniu lęku, depresji lub ADHD jest niezwykle powszechne wśród młodzieży. Jak zauważono w badaniu opublikowanym w 2020 r. w czasopiśmie Pediatrics, zwiększa się nie tylko stosowanie leków na ADHD, ale także polipragmazja psychoterapeutyczna.

Od 2006 do 2015 roku liczba recept na leki na ADHD wśród pacjentów w wieku od 2 do 24 lat wzrosła z 4,8% do 8,4%, a odsetek osób, którym przepisano lek na ADHD i co najmniej jeden inny lek, wzrósł z 26% do 40,7%.

Najczęściej w leczeniu ADHD przepisywane były stymulanty i agoniści α-2, natomiast najczęściej przepisywanymi środkami psychotropowymi były dodatkowo selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji (SGA).

„Co zaskakujące” - zauważyli naukowcy - „SGA były przepisywane razem z lekami ADHD najczęściej podczas wizyt u najmłodszych pacjentów (2-5 lat)” – prawdopodobnie w celu leczenia trudności ze snem.

Najważniejsze wskazówki dotyczące lepszego zdrowia

Wielu przewlekłym chorobom i problemom ze zdrowiem psychicznym można zaradzić poprzez wdrożenie zdrowego stylu życia. Jednym z potężnych kroków w celu ochrony zdrowia jest wyeliminowanie lub drastyczna redukcja spożycia kwasu linolowego. Kwas linolowy jest głównym wielonienasyconym kwasem tłuszczowym (PUFA), znajdującym się m.in. w olejach z nasion roślin. W wyniku utleniania kwasu linolowego powstają związki rakotwórcze, trombogenne, mutagenne i genotoksyczne.

Kwas linolowy znajduje się praktycznie w każdej przetworzonej żywności, w tym w żywności restauracyjnej, sosach i sosach do sałatek, więc aby go wyeliminować, należy wyeliminować z diety większość przetworzonej żywności i żywności restauracyjnej.

Jedzenie ograniczone czasowo (TRE) to kolejna potężna interwencja. Naśladuje nawyki żywieniowe naszych przodków i przywraca organizmowi bardziej naturalny stan, który pozwala na osiągnięcie wielu korzyści metabolicznych.

TRE polega na ograniczeniu okna żywieniowego do 6-8 godzin dziennie zamiast 12 godzin, co praktykuje większość ludzi. Badania pokazują na przykład, że TRE promuje wrażliwość na insulinę i poprawia zarządzanie poziomem glukozy we krwi poprzez zwiększenie szybkości wychwytu glukozy za pośrednictwem insuliny, co jest ważne dla zahamowania cukrzycy typu 2 oraz innych chorób metabolicznych.

Najlepiej byłoby przestać jeść na kilka godzin przed snem, a następnie rozpocząć okres jedzenia w połowie dnia lub późnym rankiem po przebudzeniu. Pamiętaj, że chociaż ważne jest, aby wrócić do podstaw, czyli jedzenia pełnowartościowych pokarmów, wysokiej jakości snu, ćwiczeń i aktywności przez cały dzień oraz łagodzenia stresu, każdorazowe usunięcie narażenia na toksyny poprawi stan zdrowia.

Więc oprócz wdrażania elementów zdrowego stylu życia, pamiętaj o usunięciu tych, które mogą szkodzić, w tym toksycznych produktów do higieny osobistej i środków czyszczących, pól elektromagnetycznych i niepotrzebnych leków. Holistyczne podejście do zdrowia pomoże zachować optymalny stan zdrowia i uniknąć polipragmazji na każdym etapie życia.