W SKRÓCIE

  • Dziewięcioletnie badanie z udziałem 103 388 osób wykazało związek między spożywaniem sztucznych słodzików - aspartamu (Equal), acesulfamu potasowego i sukralozy (Splenda) - z chorobami układu krążenia i udarem mózgu.
  • Całkowite spożycie sztucznych słodzików wiązało się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby sercowo-naczyniowej i choroby naczyń mózgowych.
  • Aspartam wiązał się ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu, podczas gdy acesulfam potasowy i sukraloza wiązały się ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej serca.
  • Osoby z grupy o największej konsumpcji były o 9% bardziej narażone na rozpoznanie chorób sercowo-naczyniowych i o 18% bardziej narażone na rozwój choroby naczyń mózgowych.
  • Badanie wykazało, że spożywanie zaledwie 78 miligramów sztucznych słodzików dziennie – mniej więcej tyle, ile znajduje się w połowie puszki napoju dietetycznego – stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Według dr. Mercoli

Jeśli spożywasz sztuczne słodziki, takie jak aspartam (Equal), acesulfam potasowy i sukraloza (Splenda), ryzykujesz swoim zdrowiem. Te bezkaloryczne słodziki zalały rynek, wabiąc świadomych diety i zdrowia konsumentów, którzy błędnie uważają, że zamiana cukru na sztuczne słodziki ma sens.

W dziewięcioletnim badaniu z udziałem 103 388 osób naukowcy po raz kolejny powiązali sztuczne słodziki z problemami zdrowotnymi, tym razem z chorobami układu krążenia i udarem mózgu. W celu ochrony zdrowia konieczne jest wyeliminowanie tych dodatków z diety; zrobienie tego jest łatwe, gdy zajmiesz się podstawowym połączeniem emocjonalnym, które może skłaniać Cię do spożywania tych szeroko dostępnych produktów.

„Bezpośredni” związek między sztucznymi słodzikami a zagrożeniami dla zdrowia

Naukowcy z Francji zbadali szczegółowe informacje o żywieniu osób dorosłych w średnim wieku 42 lat2. Konkretnie, przez trzy nie następujące po sobie dni (dwa dni powszednie i jeden dzień weekendu) uczestnicy wykonywali notatki dotyczące spożytych produktów na początku badania, a następnie co sześć miesięcy. Uczestnicy badania wyszczególnili wszystkie produkty spożywcze i napoje, które spożyli w tym czasie, w tym ilości, nazwy marek, a nawet zdjęcia, aby potwierdzić zapisy.

Notatki zostały dodatkowo zweryfikowane przy użyciu biomarkerów krwi i moczu. Następnie badacze szukali powiązań z chorobami sercowo-naczyniowymi, w tym chorobą wieńcową serca i chorobą naczyń mózgowych, która odnosi się do zaburzeń wpływających na przepływ krwi w mózgu, takich jak udar mózgu, tętniak i malformacje naczyniowe.

Badanie wykazało, że całkowite spożycie sztucznych słodzików wiązało się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (CVD) i choroby naczyń mózgowych. Wśród specyficznych sztucznych słodzików aspartam wiązał się ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu (zdefiniowanego w badaniu jako incydenty mózgowo-naczyniowe), podczas gdy acesulfam potasowy i sukraloza wiązały się ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej serca.

„Nasze wyniki sugerują brak korzyści z zastąpienia cukru sztucznymi słodzikami w przypadku chorób układu krążenia” – stwierdzono w badaniu. „Wyniki tego prospektywnego badania kohortowego na dużą skalę sugerują potencjalny bezpośredni związek między wyższym spożyciem sztucznych słodzików (zwłaszcza aspartamu, acesulfamu potasu i sukralozy) a zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych”.

Spożywanie zaledwie pół puszki dietetycznych napojów gazowanych dziennie może stanowić zagrożenie dla zdrowia serca

Badanie wykazało, że spożywanie zaledwie 78 miligramów (mg) sztucznych słodzików dziennie – mniej więcej tyle, ile można znaleźć w połowie puszki gazowanego napoju dietetycznego – stanowiło zagrożenie dla zdrowia, a osoby spożywające tę ilość były o jedną dziesiątą bardziej narażone na atak serca i miały o jedną piątą większe ryzyko udaru mózgu.

37% uczestników badania miało średnie dzienne spożycie na poziomie 42,5 mg, co odpowiada w przybliżeniu ilości znajdującej się w 3,4 uncji (100 mililitrów) gazowanego napoju dietetycznego. Osoby o największym spożyciu sztucznych słodzików w badaniu spożywały średnio 77,6 mg dziennie, co jest ilością znajdującą się w około 6 uncjach (180 ml) gazowanego napoju dietetycznego.

Osoby z grupy o największej konsumpcji miały o 9% wyższe ryzyko rozpoznania choroby sercowo-naczyniowej i o 18% większe ryzyko choroby naczyń mózgowych. Wśród sztucznych słodzików aspartam wiązał się z największym ryzykiem udaru mózgu. W badaniu stwierdzono, że „sztuczne słodziki mogą stanowić modyfikowalny czynnik ryzyka w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym”, dodając:

„Wyniki wskazują, że te dodatki do żywności, spożywane codziennie przez miliony ludzi i obecne powszechnie dodawane do żywności i napojów, nie powinny być uważane za zdrową i bezpieczną alternatywę dla cukru, zgodnie z obecnym stanowiskiem kilku agencji zdrowia”.

Długa historia zagrożeń kardiologicznych

To nie pierwszy raz, kiedy sztuczne słodziki są powiązane z ryzykiem sercowo-naczyniowym. Zdaniem naukowców:

„W wielu badaniach wykryto powiązania między sztucznie słodzonymi napojami a CVD. Wyższe spożycie sztucznie słodzonych napojów wiązało się ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu i zdarzeń sercowo-naczyniowych w badaniu Women's Health Initiative, co jest zgodne z prospektywnymi badaniami Nurses' Health Study, Health Professional Follow-up Study (HPFS), Framingham Offspring oraz z badaniem Northern Manhattan.
Podobnie metaanalizy wykazały zwiększone ryzyko udaru mózgu, zdarzeń naczyniowych, chorób wieńcowych serca, CVD i zgodnu z powodu CVD”.

Badanie obserwacyjne Women's Health Initiative obejmowało prawie 93 680 kobiet po menopauzie w wieku od 50 do 79 lat. Badanie wykorzystujące jego dane obejmowało ponad 81 700 kobiet i miało średni czas obserwacji wynoszący blisko 12 lat.

Badanie, które zostało opublikowane w czasopiśmie Stroke American Heart Association, wykazało, że picie dwóch lub więcej sztucznie słodzonych napojów dziennie zwiększa ryzyko udaru mózgu, zawału serca i przedwczesnej śmierci kobiet po 50. roku życia odpowiednio o 23%, 29% i 16%.

Ryzyko było szczególnie wysokie w przypadku kobiet bez wcześniejszej historii chorób serca, otyłych i/lub Afroamerykanek. Według autorów badania:

„Większość uczestniczek badania (64,1%) było rzadkimi konsumentami (nigdy lub <1 tydzień) sztucznie słodzonych napojów (ASB), przy czym tylko 5,1% spożywało ≥2 ASB dziennie. W analizach wielowymiarowych osoby spożywające największe ilości ASB w porównaniu z grupą o najniższym spożyciu (nigdy lub rzadko)... miały znacznie większe ryzyko wszystkich punktów końcowych (z wyjątkiem udaru krwotocznego) niezaleznie od wielu zmiennych towarzyszących.
Skorygowane modele wykazały, że współczynniki ryzyka ... wynosiły 1,23 dla wszystkich udarów mózgu; 1,31 dla udaru niedokrwiennego; 1,29 w przypadku choroby niedokrwiennej serca; i 1,16 dla śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. U kobiet bez wcześniejszej historii chorób sercowo-naczyniowych lub cukrzycy, wysokie spożycie ASB wiązało się z ponad dwukrotnie zwiększonym ryzykiem udaru niedokrwiennego wynikającego z niedrożności małych tętnic...
Wysokie spożycie ASB wiązało się ze znacznie zwiększonym ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu u kobiet o wskaźniku masy ciała ≥30...”

Rosnące spożycie toksycznych sztucznych słodzików

Globalny rynek sztucznych słodzików jest wart 7,2 miliarda dolarów i szacuje się, że będzie on rósł o 5% rocznie, osiągając 9,7 miliarda dolarów do 2028 roku. Te toksyczne substancje można znaleźć w ponad 23 000 produktów na całym świecie, w tym w wielu wysokoprzetworzonych produktach spożywczych, przekąskach, daniach na wynos i produktach mlecznych. Sztuczne słodziki są również szeroko stosowane w domach zamiast cukru.

Pomimo, że odkrywane są coraz większe zagrożenia dla zdrowia, stosowanie sztucznych słodzików wciąż rośnie. Od 2002 do 2018 r., podczas spadku sprzedaży produktów zawierających kaloryczne słodziki, takich jak cukier, sprzedaż produktów zawierających sztuczne słodziki – wyłącznie lub w połączeniu z cukrem – wzrosła.

Najczęściej kupowanymi produktami były sztucznie słodzone napoje, a gospodarstwa domowe z dziećmi częściej kupowały sztucznie słodzone produkty spożywcze i napoje niż gospodarstwa bez dzieci. Według Gillings School of Global Public Health: „Chociaż jest to zgodne z celami zdrowia publicznego związanymi ze zmniejszeniem spożycia cukru, budzi to również obawy związane z narażeniem na NNS [nieodżywcze substancje słodzące]”.

Badanie z 2017 r. wykazało, że 25% dzieci i 41,4% osób dorosłych w USA spożywało żywność i napoje zawierające sztuczne słodziki, takie jak aspartam, sukraloza i sacharyna. Biorąc pod uwagę niezliczoną ilość problemów zdrowotnych związanych ze sztucznymi słodzikami naukowcy wzywają do zwiększonego monitorowania i transparentności w ujawnianiu składu produktów spożywczych i napojów.

„Istnieje potrzeba monitorowania ekspozycji na określone rodzaje słodzików, aby właściwie zrozumieć ich konsekwencje zdrowotne” – zauważyła dr Elizabeth Dunford z Gillings School of Global Public Health.

„Zmiana w podaży żywności wykazana w naszym badaniu… wzmacnia potrzebę rozwijania i utrzymywania systemów danych w celu monitorowania składu produktów spożywczych. Ta praca uzupełnia pojawiające się dowody kliniczne dotyczące różnych skutków kardiometabolicznych i zdrowotnych każdego typu NNS”.

Dr Shu Wen Ng, również z Gillings School of Global Public Health, dodała: „Dalsze ulepszenia Nutrition Facts Panel, w tym ilości NNS obecnych w produktach, umożliwiłyby monitorowanie narażenia ludzi na te dodatki, dzięki czemu można by było lepiej ocenić ich potencjalne szkody lub korzyści dla zdrowia”.

Zagrożenia dla zdrowia związane ze spożyciem sztucznych słodzikiów są dobrze znane

Wiele badań wykazało powiązania między sztucznymi słodzikami a problemami zdrowotnymi, w tym:

  • Przybieraniem na wadze,
  • Nadciśnieniem tętniczym,
  • Stanem zapalnym,
  • Dysfunkcją naczyń,
  • Zaburzeniami mikroflory jelitowej.

Badanie obejmujące 521 330 osób z 10 krajów europejskich wykazało wyższą śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny u osób, które wypijały dwie lub więcej szklanek słodzonych napojów gazowanych dziennie, niezależnie od tego, czy były słodzone cukrem, czy sztucznie dosładzane. Istniał również związek między sztucznie słodzonymi napojami bezalkoholowymi a śmiercią z powodu chorób krążenia.

Jako przykład tego, jak spożywanie sztucznych słodzików może wpływać na codzienne życie, naukowcy poprosili zdrowe osoby dorosłe o spożywanie diety bogatej w aspartam przez osiem dni, a następnie diety o niskiej zawartości aspartamu przez osiem dni, z dwutygodniowym okresem wypłukiwania.

W okresie wysokiego spożycia aspartamu uczesnicy badania odczuwali objawy depresji, mieli zły nastrój i bóle głowy. Gorzej wypadli również w testach orientacji przestrzennej, co wskazuje, że aspartam miał znaczący wpływ na zdrowie neurobehawioralne. Naukowcy poinformowali również, że aspartam może wywoływać bezsenność i drgawki związane ze zmianami stężenia katecholamin w mózgu.

Wiele badań wykazało również, że sztuczne słodziki zwiększają ryzyko zarówno otyłości, jak i cukrzycy typu 2 – być może nawet w większym stopniu niż cukier. Jednym z przykładów jest badanie na zwierzętach zaprezentowane na konferencji Experimental Biology 2018 w San Diego. Po karmieniu dietą bogatą w sztuczne słodziki (aspartam lub acesulfam potasu) lub cukry (glukoza lub fruktoza) przez trzy tygodnie, we wszystkich grupach zaobserwowano szkodliwe efekty.

We wszystkich grupach zaobserwowano podwyższony poziom lipidów we krwi (tłuszczów), ale sztuczne słodziki gromadziły się również we krwi zwierząt, co w większym stopniu uszkadzało wyściółkę naczyń krwionośnych. Wyniki wskazują, że sztuczne słodziki zmieniają sposób, w jaki organizm przetwarza tłuszcz i wytwarza energię na poziomie komórkowym.

Co więcej, sztuczne słodziki mogą prowadzić do zmian w mikroflorze jelitowej, podobnych do tych powodowanych przez antybiotyki. W 2021 roku naukowcy po raz pierwszy odkryli, że sztuczne słodziki mogą nawet promować oporność na antybiotyki poprzez sprzężony transfer genów, co dało wgląd w to, jak te substancje oddziałują na organizm na poziomie komórkowym, wpływając nawet na ekspresję genów.

Równie niepokojące są badania przedstawione na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Biochemii i Biologii Molekularnej, które odbyło się w dniach 2-5 kwietnia 2022 r. w Filadelfii. Ujawniono, że sztuczne słodziki – w szczególności acesulfam potasowy i sukraloza – mogą zakłócać delikatny proces detoksykacji wątroby.

Wskazówki pomagające złagodzić zachcianki

Gdy już wiesz, gdzie ich szukać, usunięcie sztucznych słodzików z diety jest proste. Należy pamiętać, że są one ukryte w wielu produktach spożywczych poza napojami, w tym w produktach mlecznych, keczupie, sosach sałatkowych, wypiekach i lekach.

Jeśli szukasz zdrowszego substytutu cukru, Stevia i Lo Han Kuo (inaczej Luo Han Guo) stanowią zdrową alternatywę. Stewia - bardzo słodkie zioło produkowane z liści południowoamerykańskiej rośliny Stevia rebaudiana - jest bezpieczna w swojej naturalnej postaci i może być używana do słodzenia większości potraw i napojów.

Lo Han Kuo jest podobny do stewii, ale jest moim osobistym faworytem. Jako smakołyk używam smaku waniliowego marki Lakanto. Owoc Lo Han był używany jako słodzik od wieków i jest około 200 razy słodszy od cukru. Trzecią alternatywą jest użycie czystej glukozy, znanej również jako dekstroza. Dekstroza jest tylko w 70% tak słodka jak sacharoza, więc używa się jej nieco w celu uzyskania tego samego poziomu słodyczy, co czyni ją nieco droższą od zwykłego cukru.

W celu zaspokojenia apetytu na słodkie bez sięgania po sztuczny słodzik — zjedz coś kwaśnego. Kwaśny smak, na przykład ze sfermentowanych warzyw lub wody wzbogaconej sokiem z cytryny lub limonki, pomaga zmniejszyć apetyt na słodycze.

Często jednak ludzie są skłonni jeść słodycze (lub sztucznie słodzone potrawy) z powodó emocjonalnych. Jeśli dotyczy to Ciebie, gorąco polecam zastosowanie psychologicznej techniki akupresury zwanej Techniką Emocjonalnej Wolności (EFT). EFT, jak pokazano na powyższym filmie, jest proste, skuteczne i może szybko pomóc zacząć kontrolować nadmierny apetyt o podłożu emocjonalnym, co pozwoli zmniejszyć spożycie słodkości, w tym sztucznych słodzików.