W SKRÓCIE

  • Różnice w zapachu skóry są potencjalnym głównym czynnikiem wpływającym na przyciąganie komarów.
  • Najbardziej kuszące zapachy dla komarów pochodziły od osób z wyższym poziomem kwasów karboksylowych, które są wytwarzane w sebum - oleistej substancji, która pomaga utrzymać nawilżenie skóry.
  • W porównaniu z najmniej atrakcyjnymi zapachami, próbka która przyciągała najwięcej komarów, miała ponad 100 razy większą zawartość tych kwasów.
  • Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami, które wykazały powiązania między drobnoustrojami skórnymi a częstotliwością ukąszeń komarów, ponieważ pożyteczne bakterie bytujące na skórze „trawią te kwasy”, co powoduje wytworzenie charakterystycznego dla ludzi zapachu.
  • Możliwe, że ludzie emitują również naturalny repelent, który przeciwdziała atrakcyjności kwasów karboksylowych.

Według dr. Mercoli

Czy kiedykolwiek wybrałeś się na wycieczkę z przyjacielem i wróciłeś do domu pogryziony przez komary, podczas gdy Twój przyjaciel nie miał tylu ugryzień? Faktem jest, że niektórzy ludzie przyciągają komary, podczas gdy inni wydają się mieć niewidzialną tarczę przed tymi uciążliwymi szkodnikami. Powód, dla którego niektórzy ludzie są bardziej atrakcyjni dla komarów, jest przedmiotem dyskusji.

Wcześniej stwierdzono, że skład mikroflory ludzkiej skóry odgrywa ważną rolę w przyciąganiu komarów, w szczególności afrykańskiego komara malarii Anopheles gambiae. Ludzie z dużą liczebnością, ale małą różnorodnością bakterii na skórze, byli preferowani przez ten gatunek komara.

Badania opublikowane w czasopiśmie Cell rzuciły więcej światła na tę kwestię, tym razem w odniesieniu do gatunku komara Aedes aegypti (A. aegypti), który przenosi m.in. żółtą febrę, gorączkę denga, chikungunya, Zika i Zachodniego Nilu. Tym razem różnice w zapachu skóry pojawiły się jako potencjalny główny czynnik decydujący o przyciąganiu komarów.

Naukowcy badają, co przyciąga komary

Istnieje wiele teorii na temat tego, dlaczego komary atakują lub unikają pewnych ludzi. Wśród nich sugerowano, że połączenie grupy krwi ABO i spożywania czosnku jest magnesem na komary, a witaminy z grupy B stanowią naturalny środek odstraszający.

Brakuje jednak badań wspierających te teorie. Stwierdzono również, że ciąża i picie piwa sprawiają, że dana osoba jest bardziej atrakcyjna dla komarów, ale to nie wyjaśnia różnic w pozostałej części populacji.

Komary z gatunku A. aegypti są przyciągane przez żywe stałocieplne stworzenia, po części ze względu na dwutlenek węgla i ciepło ciała emitowane przez te organizmy. Jednak zapach skóry może wskazywać, czy celem jest człowiek, czy zwierzę, a także, w obrębie gatunku ludzkiego, czy jest to szczególnie atrakcyjna osoba.

Zapach skóry zalezy od związków organicznych. Nie należy go mylić z zapachem potu np. pod pachami, ponieważ ludzka skóra wydziela mniej intensywny zapach, który zazwyczaj nie jest rozpoznawany przez ludzi, ale może być atrakcyjny lub odstraszający dla komarów. Aby się tego dowiedzieć, zespół naukowców zlecił 64 osobom dorosłym noszenie nylonowych pończoch na ramionach w celu zebrania ich niepowtarzalnego zapachu.

Nylony zostały następnie umieszczone w pojemniku z samicami komarów gatunku A. aegypti. Chociaż samice komarów żyją tylko od trzech do sześciu tygodni, są w stanie ukąsić wielu ludzi w tym czasie, aby spożyć wystarczającą ilość białka i składać jaja co cztery dni.

„To powtarzające się, ukierunkowane na człowieka zachowanie umożliwia komarowi przenoszenie patogenów w kolejnych ugryzieniach” – napisali naukowcy w czasopiśmie Cell. „Komary z gatunku Aedes aegypti są nosicielami chorób, ponieważ specjalizują się w ludzkich żywicielach, powodując w ten sposób przenoszenie patogenów na nasz gatunek”.

Zapach skóry może sprawić, że będziesz kuszącą przekąską dla komarów

Na potrzeby badania dwa nylony od różnych osób umieszczano w jednym pojemniku na raz, aby ocenić, czy jeden z nich jest bardziej atrakcyjny dla komarów niż drugi. Przez kilka miesięcy naukowcy przetestowali wiele nylonów, ujawniając, że niektóre zapachy rzeczywiście były bardziej kuszące dla komarów niż inne. W porównaniu z najmniej atrakcyjnymi zapachami próbka, która przyciągnęła najwięcej komarów, uzyskała wynik ponad 100 razy większy.

W kolejnym kroku naukowcy przeanalizowali profile zapachowe, aby określić, co może wyjaśniać różnice. Najbardziej atrakcyjne dla komarów zapachy pochodziły od osób z wyższym poziomem kwasów karboksylowych, które są produkowane w sebum – oleistej substancji, która pomaga utrzymać nawilżenie skóry.

Jest to zgodne z wcześniejszymi badaniami, które wykazały powiązania między drobnoustrojami skórnymi a częstotliwością ukąszeń komarów, ponieważ pożyteczne bakterie na skórze „przetwarzają te kwasy”, co powoduje „charakterystyczny dla ludzi zapach”. Według autora badania profesor Leslie Vosshall z Rockefeller University:

„Bardzo atrakcyjne obiekty miały znacznie wyższe poziomy trzech kwasów karboksylowych – kwasu pentadekanowego, heptadekanowego i nonadekanowego – a także 10 niezidentyfikowanych związków w tej samej klasie chemicznej. Specyficzna mieszanka tych i innych kwasów karboksylowych różniła się w zależności od bardzo atrakcyjnych przedmiotów. Dlatego może istnieć więcej niż jeden sposób, aby dana osoba była bardzo atrakcyjna dla komarów”.

Co więcej, chociaż jedna z badanych osób miała wysoki poziom kwasów karboksylowych, okazał się on minimalnie atrakcyjny dla komarów. Możliwe, że ta osoba może również emitować naturalny repelent, który przeciwdziała atrakcyjności kwasów karboksylowych.

Wcześniejsze badania wykazały na przykład, że osoby mniej atrakcyjne dla komarów miały na skórze więcej pewnych związków, takich jak: 6-metylo-5-hepten-2-on, oktanal, nonanal, dekanal i geranyloaceton. Związki te mogą działać jak naturalne repelenty, które mogą wchodzić w interakcje z atraktantami, takimi jak kwasy karboksylowe, wpływając na ogólną atrakcyjność osobnika dla komarów.

Zapach skóry artakcyjny dla komarów nie ulega zmianie w ciągu życia

Istnieją również inne zmienne, ponieważ komary to oportunistyczni łowcy. Jeśli jesteś sam, możesz zostać ugryziony częściej, nawet jeśli masz „niską” atrakcyjność, po prostu dlatego, że jesteś jedyną opcją. Jednak w środowisku grupowym komary mogą wybrać bardziej atrakcyjnego gospodarza, ponieważ mają wybór.

Prawdopodobnie istnieje również składnik genetyczny, ponieważ badania wykazały, że bliźnięta jednojajowe wydają się być podobnie atrakcyjne dla komarów – bardziej niż bliźnięta dwujajowe. Jednak jeśli chodzi o zapach skóry, skóra utrzymuje stały poziom kwasów karboksylowych w czasie. Więc jeśli Twój zapach skóry jest atrakcyjny dla komarów, prawdopodobnie taki już pozostanie.

„Poziom atrakcyjności dla komarów nie zmienia się w ciągu życia – co jest albo dobrą albo złą wiadomością, w zależności od tego, czy Twój zapach przyciąga czy odstrasza komary” – powiedziała prof. Vosshall w wywiadzie dla Scientific American. Jeśli chodzi o to, dlaczego komary tak bardzo kochają zapach kwasów karboksylowych, naukowcy spekulowali, że może to wynikać z tego, że jest to zapach wyjątkowo ludzki.

Ludzie emitują kwasy karboksylowe w większym stopniu niż inne zwierzęta i możliwe jest, że komary wyewoluowały, aby żerować na ludziach, ponieważ często miały w pobliżu wodę, gdzie mogą się rozmnażać. Tak więc komary mogły wyewoluować, aby odróżniać ludzi od innych ssaków poprzez identyfikację kwasów karboksylowych na ich skórze.

Trwały środek odstraszający komary?

Naukowcy wykorzystują teraz te odkrycia do opracowania zindywidualizowanych środków odstraszających komary, które mogłyby współpracować z mikrobiomem skóry danej osoby. Omar Akbari - biolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego, który nie brał udziału w opisywanym badaniu - pracuje nad projektem o nazwie ReVector, który jest finansowany przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DARPA).

Program ma na celu stworzenie długotrwałych środków odstraszających komary dla personelu wojskowego poprzez zmianę lotnych cząsteczek na skórze. Według DARPA:

„Komary są przyciągane przez substancje lotne emitowane w ludzkim oddechu. Jednak to ciepło i lotne cząsteczki z ludzkiej skóry kierują komary w określone miejsca na ciele, w których się żywią. Wiele z tych lotnych cząsteczek jest wytwarzanych przez metabolizm organizmów w mikrobiomie skóry.
Naukowcy uczestniczący w programie ReVector pracują nad opracowaniem precyzyjnych, bezpiecznych i skutecznych technologii do modulowania profilu lotnych cząsteczek związanych ze skórą poprzez zmianę organizmów obecnych w mikrobiomie skóry i/lub ich procesów metabolicznych”.

Zabiegi ReVector można nakładać na kilka godzin przed potencjalną ekspozycją, a efekt może trwać do dwóch tygodni. Akbari wyjaśnił w wywiadzie dla Scientific American: „Pomysł polega na tym, że bakterie kolonizujące skórę człowieka ... można zaprojektować je w taki sposób, aby mogły albo produkować związek odstraszający komary, albo zdegradować coś, co jest dla komarów atrakcyjne”.

Choroby przenoszone przez wektory odpowiadają za ponad 17% chorób zakaźnych na całym świecie i powodują ponad 700 000 zgonów rocznie. Wiele wektorów to owady wysysające krew, takie jak komary, więc nie ma wątpliwości, że kontrola komarów – i ochrona przed ukąszeniami – jest ważna.

Jednak powiązania ReVector opracowane we współpracy DARPA są powodem do niepokoju, biorąc pod uwagę długą historię inwigilacji, w tym wykorzystywania danych medycznych i niemedycznych w celu zapobiegania atakom terrorystycznym. DARPA zarządzała Total Information Awareness (TIA) - programem, który powstał po atakach z 11 września, który miał na celu zbieranie dokumentacji medycznej Amerykanów, odcisków palców i innych danych biometrycznych, wraz z DNA i zapisami dotyczącymi finansów osobistych, podróży i korzystania z mediów.

Pracowali również nad opracowaniem bioczujnika do wstrzykiwania wraz z jego producentem, firmą Profusa. Czujnik umożliwia badanie fizjologii osoby na odległość za pośrednictwem połączenia ze smartfonem. Firma Profusa jest również wspierana przez Google, największą firmę zajmującą się eksploracją danych na świecie – warto pomysleć i spojrzeć z innej perspektywy na ten potencjalny nowy środek odstraszający komary. To może nie być agencja, której chcesz pozwolić na majstrowanie przy drobnoustrojach na skórze.

Nie jesteś jeszcze przekonany? Przeczytaj trochę o projekcie DARPA 2016 „Insect Allies”. Cel? Zakaź owady zmodyfikowanym genetycznie wirusem (GE) zaprojektowanym do genetycznej edycji dojrzałych roślin w czasie rzeczywistym i uwolnij je do środowiska.

Oficjalna historia DARPA była taka, że w imię bezpieczeństwa narodowego dobrym sposobem ochrony amerykańskich upraw przed potencjalnymi zagrożeniami jest ich genetyczna modyfikacja przy użyciu wirusów GE jako modyfikatorów genetycznych i owadów jako latających strzykawek. Co może pójść nie tak?

Naturalne sposoby odstraszające komary

Ponieważ jest mało prawdopodobne, że w najbliższym czasie zmienisz zapach skóry, sens ma podjęcie kroków mających na celu zmniejszenia liczby komarów w Twoim bezpośrednim sąsiedztwie. Nie mam przez to na myśli rozpylania związków chemicznych lub uwalniania komarów GE, jak to robi firma biotechnologiczna Oxitec na Florydzie.

Komary rozmnażają się w stojącej wodzie, w tym w miskach z wodą dla zwierząt, rynnach, śmieciach i pojemnikach na surowce wtórne, oponach zapasowych, wanienkach dla ptaków i zabawkach dla dzieci. Regularne opróżnianie tych źródeł wody może pomóc w wyeliminowaniu komarów z otoczenia. Używanie wentylatora to kolejna naturalna strategia pozwalająca trzymać komary z dala.

Inną opcją jest strategiczne sadzenie nagietków, których komary unikają, podobnie jak zamontowanie domku dla nietoperzy, ponieważ komary są jednym z ich ulubionych posiłków. Jeśli uważasz, że te sposoby nie są skuteczne, pomyśl jeszcze raz. Nawet małe nietoperze zjadają 1000 lub więcej owadów w ciągu godziny, podczas gdy dorosłe osobniki mogą zjadać ponad 4500 owadów w ciągu nocy.

Aby uniknąć ugryzienia, noś długie rękawy i spodnie w miejscach występowania komarów i używaj naturalnych środków odstraszających owady (nie syntetycznych wersji chemicznych), takich jak olejek z liści cynamonu, olejek eteryczny z cytronelli lub olejek z kocimiętki.

Nie używaj perfum, które mogą przyciągać komary (nie wspominając o problemach zdrowotnych) i unikaj ciemnych ubrań, które również przyciągają te owady. Szczytowe godziny aktywności komarów trwają od zachodu słońca do wschodu słońca, więc jeśli planujesz przebywać na świeżym powietrzu w tych godzinach, stosując wyżej opisane sposoby naturalnie zmniejszysz ryzyko ugryzienia przez te owady.