W SKRÓCIE

  • Urolityna A (UA) okazała się potężnym środkiem przeciwnowotworowym, ponieważ może naturalnie wzmacniać komórki odpornościowe zwalczające komórki nowotworowe.
  • UA jest metabolitem elagotanin zawartych w granatach; ma działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe.
  • UA „odnawia mitochondria” poprzez indukcję szlaku biologicznego znanego jako mitofagia — proces oczyszczania mitochondriów, umożliwiający im optymalne funkcjonowanie.
  • Zmienia to program genetyczny komórek T, czyniąc je bardziej zdolnymi do walki z nowotworami.
  • W planowanym badaniu klinicznym UA zostanie zastosowany u osób z rakiem jelita grubego w celu określenia jego skuteczności.

Według dr. Mercoli

Na całym świecie rak jelita grubego jest trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem, charakteryzującym się wysoką śmiertelnością w zaawansowanych stadiach. Jednym z powodów wysokiego ryzyka zgonu jest zdolność tkanki wokół guza – lub mikrośrodowiska guza – do tłumienia aktywności komórek odpornościowych walczących z nowotworem. Przy ograniczonej aktywności limfocytów T, będących ważną częścią układu odpornościowego, guz może rosnąć i rozprzestrzeniać się.

Związek wytwarzany z substancji zawartych w granatach, znany jako urolityna A, okazał się potężnym środkiem przeciwnowotworowym, ponieważ może naturalnie wzmacniać komórki odpornościowe walczące z nowotworami i w ten sposób wspomóc walkę z chorobą.

Związek zawarty w owocach granatu poprawia zdolność układu odpornościowego do zwalczania komórek nowotworowych

Urolityna A (UA) jest metabolitem elagitanin zawartych w owocach granatu. Naukowcy z Georg-Speyer-Haus we Frankfurcie nad Menem w Niemczech ujawnili, że UA „odnawia mitochondria” poprzez indukcję określonego szlaku biologicznego.

Mitochondria są często nazywane elektrowniami komórkowymi ze względu na kluczową rolę w produkcji energii. UA indukuje proces znany jako mitofagia, w którym stare, uszkodzone mitochondria w limfocytach T są zastępowane nowymi. Mitofagia odnosi się do „procesu cytoprotekcyjnego, który ogranicza zarówno produkcję ROS, jak i uwalnianie toksycznych białek wewnątrzmitochondrialnych”.

Innymi słowy, mitofagia to proces oczyszczania mitochondriów, umożliwiający im najlepsze funkcjonowanie, co ma kluczowe znaczenie dla normalnego funkcjonowania komórek i homeostazy, a tym samym dla zdrowia i długowieczności. Proces ten zmienia program genetyczny komórek T, czyniąc je bardziej zdolnymi do walki z nowotworem. Według komunikatu prasowego Georg-Speyer-Haus:

„Naukowcy wykazali potencjał terapeutyczny urolityny A na dwa sposoby: z jednej strony urolityna A stosowana doustnie w modelu przedklinicznym powodowała ograniczenie wzrostu guza, a nawet wykazała działanie synergistyczne ze stosowaną immunoterapią.
Z drugiej strony zaobserwowano również korzyści płynące ze stosowania urolityny A in vitro, kiedy wyeksponowano na nią ludzkie limfocyty T. Leczenie in vitro urolitą A „odmładzało” ludzkie limfocyty T, dzięki czemu wytworzono w laboratorium komórki macierzyste limfocytów T pamięci”.

W planowanym badaniu klinicznym UA zostanie zastosowany u osób z rakiem jelita grubego w celu określenia jego skuteczności. Autor badania, dr Dominic Denk ze Szpitala Uniwersyteckiego we Frankfurcie, zauważył: „Nasze odkrycia są szczególnie ekscytujące, ponieważ nie skupiamy się na komórkach nowotworowych, ale na układzie odpornościowym - naturalnej obronie przed komórkami nowotworowymi… Mamy nadzieję, że uzyskane wyniki przyczynią się do trwałej poprawy terapii raka jelita grubego oraz innych nowotworów”.

Czy UA odpowiada za przeciwstarzeniowe właściwości owoców granatu?

UA może nie tylko odgrywać rolę w zapobieganiu nowotworom, ale także w innych chorobach związanych z wiekiem, które często są wynikiem dysfunkcji mitochondriów. „To jedyna znana cząsteczka, która może ponownie uruchomić proces oczyszczania mitochondriów, znany również jako mitofagia” – wyjaśnił Patrick Aebischer, który był współautorem badania z 2016 r. dotyczącego zdolności UA do indukowania mitofagii. „To całkowicie naturalna substancja, a jej działanie jest potężne i wymierne”.

W badaniu z udziałem nicienia C. elegans (robaki obłe), długość życia nicieni wzrosła o ponad 45%, gdy były one wystawione na działanie UA. W badaniach na gryzoniach wykazano, że starsze myszy odczuwały korzyści wynikające z właściwości przeciwstarzeniowych UA, w tym o 42% lepszą wytrzymałość w porównaniu do myszy z grupy kontrolnej.

Jedno zastrzeżenie: mikroorganizmy jelitowe są wymagane do metabolizowania elagotanin do UA, które znajdują się w owocach granatu. Wraz z wiekiem zmiany w mikrobiomie prowadzą do zmniejszenia produkcji UA. Według wyników badania opublikowanych w Immunity,osoby starsze wytwarzają o połowę mniej UA niż osoby młodsze.

Badania z użyciem skoncentrowanych form UA wykazały, że suplementacja diety tym związkiem również może indukować mitofagię i spowalniać postęp chorób związanych ze starzeniem. Obiecujące są również wyniki badań klinicznych z udziałem ludzi. Kiedy zdrowym, ale prowadzącym siedzący tryb życia osobom starszym podawano UA przez okres czterech tygodni, wywołało to zmiany molekularne prowadzące do poprawy zdrowia mitochondriów i komórek.

Co ciekawe, w badaniu obejmującym zdrowe osoby dorosłe tylko 12% miało wykrywalny poziom UA na początku badania, ale około 40% było w stanie przekształcić elagitaniny w UA po spożyciu soku z granatów. Osoby, które produkowały UA, miały znacznie większą różnorodność mikrobiomu jelitowego, wraz z wyższym stosunkiem bakterii Firmicutes do Bacteroides. Jednak suplementacja UA spowodowała ponad sześciokrotnie większy wzrost stężenia UA w porównaniu z piciem soku z granatów.

Urolityna A z owoców granatu do profilaktyki i leczenia nowotworów

UA ma działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, co czyni ten związek obiecującym w profilaktyce i leczeniu nowotworów. Substancja okazała się korzystna w modelach raka trzustki i sugeruje się, że może być przydatna w zapobieganiu supresji immunologicznej, która jest związana z przewlekłym stanem zapalnym w chorobie nowotworowej. Ponadto, jak zauważono w badaniu opublikowanym w OncoTargets and Therapy:

„Coraz więcej badań wykazało, że urolityna A zmniejsza aktywność wielu szlaków nowotworowych w raku okrężnicy, prostaty i pęcherza moczowego poprzez hamowanie kilku onkogenów, takich jak mTOR i K-Ras, zwiększanie ekspresji genów supresorowych nowotworów, takich jak p53 i EGFR”.

Badanie to odnosiło się do UA jako „naturalnego leku przeciwnowotworowego”, który „może być stosowany jako kandydat na kombinację leków chemioterapeutycznych pierwszego rzutu w celu zapobiegania oporności na leki”. Naukowcy odkryli, że UA hamuje przejście nabłonkowo-mezenchymalne (EMT), które odgrywa fundamentalną rolę w progresji nowotworu.

Poprzednie badania wykazały również, że przeciwutleniacze zawarte w owocach granatu mogą hamować proliferację i inwazję komórek oraz promować apoptozę (zaprogramowaną śmierć komórki) w różnych komórkach nowotworowych, w tym komórkach raka piersi i prostaty. Według autorów badania opublikowanego w 2012 roku, które dotyczyło raka prostaty:

„Wyniki analiz apoptotycznych sugerują, że sok owocowy może wywołać apoptozę w komórkach DU145 poprzez sygnalizację receptora śmierci i szlak uszkodzenia mitochondriów… 11 białek zostało rozregulowanych w dotkniętych komórkach DU145 – ekspresja trzech białek zwrosła, a ośmiu zmalała.
Te rozregulowane białka uczestniczyły w funkcjach cytoszkieletu, antyapoptozie, aktywności proteasomów, sygnalizacji NF-κB, proliferacji komórek nowotworowych, inwazji i angiogenezie…
Wyniki tego badania pomagają uzyskać wgląd w molekularny mechanizm indukowania apoptozy komórek raka prostaty przez sok z owoców granatu i opracować nową, opartą na mechanizmach molekularnych strategię chemoprewencyjną dla raka prostaty”.

W innym badaniu mężczyźni z rakiem prostaty, którzy codziennie pili 8 uncji soku z granatów, znacznie wydłużyli czas potrzebny do podwojenia poziomu antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) — z około 15 do 54 miesięcy. Mężczyźni, u których poziom PSA podwaja się w krótkim czasie, są bardziej narażeni na śmierć z powodu raka prostaty, więc wyniki sugerują, że sok z owców granatu miał silne działanie ochronne. Inne badanie, opublikowane w PLOS Biology, wykazało:

„Spośród urolitin UA wykazuje działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i przeciwstarzeniowe oraz inne działania biologiczne. Badano bezpośredni wpływ UA na różne typy komórek in vitro, w tym na ludzkie komórki raka prostaty i jelita grubego oraz komórki czerniaka B16. W tych eksperymentach UA konsekwentnie zapobiegał proliferacji i przerzutom komórek nowotworowych, co potwierdza potencjalne działanie przeciwnowotworowe UA”.

Dodatkowe zalety UA: wytrzymałość mięśni, zapobieganie otyłości

UA przynosi korzyści wykraczające poza profilaktykę i leczenie nowotworów, w tym poprawia wydajność mięśni szkieletowych i zdrowie mitochondriów u osób starszych. W badaniu z udziałem 66 osób, które otrzymywały codziennie 1000 miligramów UA lub placebo przez cztery miesiące, grupa interwencyjna otrzymująca UA uzyskała znaczną poprawę wytrzymałości mięśni, w oparciu o liczbę skurczów mięśni do wystąpienia zmęczenia – zarówno w mięśniach szkieletowych rąk, jak i nóg.

Suplementacja UA zmniejszyła również poziom białka C-reaktywnego, będącego miarą stanu zapalnego w organizmie. Naukowcy doszli do wniosku, że: „długoterminowa suplementacja urolityny A była korzystna dla wytrzymałości mięśni i biomarkerów w osoczu, co sugeruje, że urolityna A może przeciwdziałać spadkowi masy mięśniowej związanemu z wiekiem”.

Warto również zwrócić uwagę na działanie zapobiegające otyłości. UA zapobiegał otyłości wywołanej dietą i dysfunkcjami metabolicznymi w badaniach na gryzoniach bez powodowania żadnych skutków ubocznych. Zaobserwowano również zwiększenie termogenezy w brunatnej tkance tłuszczowej, co spowodowało zwiększenie wydatku energetycznego oraz indukcję brązowienia białej tkanki tłuszczowej.

To dobrze, ponieważ brązowy tłuszcz jest korzystną formą tłuszczu, która może generować ciepło i spalać glukozę i tłuszcze poprzez reakcję mitochondrialną, w której pośredniczy mitochondrialne białko rozprzęgające 1 (UCP1).

Podsumowując, naukowcy nie tylko opisali UA jako „silny środek zapobiegający otyłości o potencjale zastosowań klinicznych u ludzi”, ale także wyszczególnili dodatkowe korzyści wykraczające poza utratę wagi:

„Oprócz efektu zapobiegającego otyłości, UA powoduje szereg korzystnych efektów metabolicznych, w tym poprawę wrażliwości na insulinę oraz zmniejszenie ogólnoustrojowego stanu zapalnego i stłuszczenia wątroby, które przynajmniej częściowo wynikają z utraty wagi… UA zwiększa produkcję T3 w tkance tłuszczowej, która następnie aktywuje transkrypcję i translację genów termogenicznych PGC1a i UCP-1, prowadząc do wyższego EE [wydatku energetycznego] i niższej masy ciała”.

Oprócz UA, przeciwutleniacze zawarte w owocach granatu pomagają również zmniejszać stany zapalne, które przyczyniają się do niszczenia chrząstki w stawach, co jest główną przyczyną bólu i sztywności odczuwanych przez wiele osób cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów. Jedno z badań wykazało nawet, że sok z granatów blokuje produkcję enzymu niszczącego chrząstkę.

Jak jeść owoce granatu?

Wiele dobroczynnych polifenoli zawartych w owocach granatu — zwanych „klejnotami jesieni” — jest przechowywanych w skórce, dlatego sproszkowana skórka granatu jest jednym z moich ulubionych suplementów.

Badania pokazują, że skórka granatu zawiera ponad dwa razy więcej przeciwutleniaczy – zwłaszcza fenoli, flawonoidów i proantocyjanidyn – niż na przykład miąższ. Ponadto wykazano, że chroni lipoproteiny o niskiej gęstości przed utlenianiem w znacznie większym stopniu niż miąższ.

Proszek ze skórki granatu, ekstrakt ze skórki granatu i suplementy UA to różne sposoby na uzyskanie większych korzyści. Jednak wiele osób lubi jeść granaty jako przekąskę.

Możesz również posypać cząstkami granatu (wypełnione sokiem torebki z nasionami) sałatki lub potrawy gotowane. Wewnątrz każdego owocu znajdują się chrupiące, bogate w błonnik nasiona. Chociaż niektórzy ludzie wypluwają nasiona, możesz jeść całe owoce - nasiona i miąższ. Aby w łatwy sposób wyodrębnić miąższ, należy postępować zgodnie z tym prostym trzyetapowym procesem opisanym przez POM Council:

1.   Odetnij czubek owocu, a następnie pokrój granat na sekcje;

2.   Umieść sekcje w misce z wodą, a następnie rozłóż ją palcami (odrzuć wszystko inne);

3.   Odcedź wodę i ciesz się całymi owocami - nasionami i miąższem.