W SKRÓCIE

  • Badanie na zwierzętach powiązało spożycie aspartamu że zwiększonym poziomem lęku i wykazało, że zmiany w zdrowiu psychicznym zostały przekazane przyszłym pokoleniom.
  • W przytoczonym badaniu, myszy piły wodę zawierającą aspartam w dawce około 15% maksymalnego dziennego spożycia dla ludzi.
  • Zachowania podobne do lęku zostały zaobserwowane podczas testów w labiryncie i utrzymywały się przez wiele pokoleń — przekazywane przez samców myszy narażonych na aspartam.
  • Po spożyciu, aspartam jest rozkładany na kwas asparaginowy, fenyloalaninę — prekursor neuroprzekaźników monoaminowych — i metanol, które mogą mieć „silny” wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.
  • Ekspozycja na aspartam zaburza ekspresję genów w ciele migdałowatym (region mózgu), które odgrywa istotną rolę w regulacji poziomu lęku i strachu.

Według dr. Mercoli

Aspartam, zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w 1981 r., można obecnie znaleźć w prawie 5000 produktach spożywczych i napojach. Na całym świecie rocznie produkuje się od 3000 do 5000 ton aspartamu, który jest powszechnie spożywany przez ludzi, w tym kobiety w ciąży i dzieci.

Po spożyciu, aspartam jest rozkładany na kwas asparaginowy, fenyloalaninę – prekursor neuroprzekaźników monoaminowych – i metanol, które mogą mieć „silny” wpływ na ośrodkowy układ nerwowy - zauważyli naukowcy z Florida State University (FSU) College of Medicine.

Ich badanie, opublikowane w PNAS, stawia zapytania o bezpieczeństwo tego syntetycznego słodzika. Nie tylko powiązano aspartam z lękiem, ale sugeruje się również, że zmiany w zdrowiu psychicznym mogą być przekazywane przyszłym pokoleniom.

Zaburzenia lękowe wywołane przez aspartam utrzymują się przez pokolenia

Zalecana przez FDA maksymalna dzienna dawka aspartamu wynosi 50 miligramów na kilogram masy ciała. W badaniu FSU myszy piły wodę zawierającą aspartam w dawce około 15% maksymalnego dziennego spożycia dla ludzi. Dawka była równoważna piciu przez człowieka od sześciu do ośmiu puszek dietetycznego napoju gazowanego dziennie.

Myszy spożywały wodę z dodatkiem aspartamu przez 12 tygodni, co doprowadziło do rozwoju „silnego, zależnego od dawki uczucia lęku”. „Była to tak silna cecha przypominająca lęk, że chyba nikt z nas się jej nie spodziewał” – powiedziała autorka badania, Sara Jones. „To było zupełnie nieoczekiwane. Zwykle widać subtelne zmiany”.

Zachowania podobne do lęku zostały potwierdzone podczas testów w labiryncie i utrzymywały się przez wiele pokoleń – przekazywane przez samców myszy narażonych na aspartam. Kiedy myszy leczono ludzkim lekiem przeciwlękowym - diazepamem, zachowania podobne do lęku zniknęły. Według autorów badania:

„Niepokój został złagodzony przez jednorazowe podanie diazepamu, pozytywnego modulatora allosterycznego receptora GABA-A – jego skuteczność wynika z kluczowej roli receptorów GABA-A w regulacji lęku. Sekwencjonowanie RNA wykazało znaczące zmiany w ekspresji genów związanych z sygnalizacją glutaminergiczną i receptorami GABA w ciele migdałowatym, regionie mózgu związanym z regulacją lęku.
Być może jeszcze bardziej uderzające jest to, że fenotyp lęku, reakcja na diazepam i zmiany w ekspresji genów ciała migdałowatego zostały przeniesione z samców myszy narażonych na aspartam na ich potomstwo”.

Aspartam zakłóca ekspresję genów w mózgu

Badanie pokazuje, że ekspozycja na aspartam zaburza ekspresję genów w ciele migdałowatym (region mózgu), który odgrywa istotną rolę w regulacji lęku i strachu. Zakłócenia utrzymywały się przez co najmniej dwa pokolenia.

„To badanie pokazuje, że musimy spojrzeć wstecz na czynniki środowiskowe, ponieważ to, co widzimy dzisiaj, wynika z tego, co wydarzyło się dwa pokolenia temu, a może nawet wcześniej” – stwierdził współautor badania, Pradeep Bhide, z departamentu FSU.

Wpływ aspartamu na mózg był kwestionowany od lat. W 2018 roku naukowcy z Universiti Sains Malaysia odkryli związek między objawami neurofizjologicznymi a aspartamem, który może podnosić poziom fenyloalaniny i kwasu asparaginowego w mózgu.

Podwyższony poziom tych związków może hamować uwalnianie i syntezę szeregu regulatorów aktywności neurofizjologicznej, w tym neuroprzekaźników - opaminy, noradrenaliny i serotoniny. Naukowcy wyjaśnili:

„Aspartam działa jak stresor chemiczny, podnosząc poziom kortyzolu w osoczu i powodując produkcję nadmiaru wolnych rodników. Wysoki poziom kortyzolu i nadmiar wolnych rodników może zwiększać podatność mózgu na stres oksydacyjny, który może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie neurobehawioralne.
... Dokonaliśmy przeglądu badań łączących objawy neurofizjologiczne ze stosowaniem aspartamu i doszliśmy do wniosku, że aspartam może być odpowiedzialny za niekorzystne neurobehawioralne skutki zdrowotne. Do spożycia aspartamu należy podchodzić ostrożnie ze względu na możliwy wpływ na zdrowie neurobehawioralne”.

Objawy neurofizjologiczne, które mogą być związane ze spożywaniem aspartamu, obejmują:

Problemy z nauką

Bóle głowy

Drgawki

Migreny

Drażliwy nastrój

Lęk

Depresja

Bezsenność

Uważa się, że kwas asparaginowy, na który rozkłada się aspartam, działa jak pobudzający neuroprzekaźnik w ośrodkowym układzie nerwowym. Od co najmniej 2008 roku badacze sugerowali, że spożywanie zbyt dużej ilości aspartamu może powodować pewne zaburzenia psychiczne i skutkować „zaburzeniami uczenia się i funkcjonowania emocjonalnego”.

Ostrożność może być szczególnie uzasadniona w czasie ciąży. W badaniu na nowonarodzonych szczurach wykazano, że osobniki, które były narażone na aspartam – za pośrednictwem mleka matek karmionych aspartamem – doświadczyły problemów z rozwojem (utrata masy ciała) i zmian w zachowaniu sugerujących lęk.

Przemysł rozpowszechnia mit, że sztuczne słodziki są bezpieczne

Jeśli posłuchasz przekazu czołowej grupy branżowej International Sweeteners Association, wyjdziesz z wiarą, że sztuczne słodziki są nie tylko bezpieczne, ale korzystne dla kontroli wagi, cukrzycy i zdrowia jamy ustnej. Nawet urzędnicy służby zdrowia i grupy rządowe przyjęły retorykę, że zamiana cukru na sztuczne słodziki jest dobrą rzeczą. Według The Guardian:

„Organizacje zdrowia publicznego na całym świecie w dużej mierze zaakceptowały twierdzenia przemysłu dotyczące słodzików, szczególnie jeśli chodzi o zarządzanie cukrzycą. Jeden z artykułów na stronie internetowej NHS opisuje słodziki jako „naprawdę użyteczną alternatywę dla osób z cukrzycą, które mogą w ten sposób kontrolować poziom glukozy we krwi, jednocześnie ciesząc się ulubionymi potrawami”.

Jednak przegląd systematyczny i metaanaliza przeprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia ujawniły, że „nie ma jasnego konsensusu co do tego, czy sztuczne substancje słodzące są skuteczne w długoterminowej utracie lub utrzymaniu wagi, czy też są powiązane z innymi długoterminowymi skutkami zdrowotnymi”.

To badanie wykazało, że: „istnieje ryzyko negatywnych skutków zdrowotnych przy długotrwałym stosowaniu…” Badania kohortowe/kontrolne zawarte w przeglądzie systematycznym WHO ujawniły szereg niepokojących skutków spożycia sztucznych słodzików, w tym zwiększone ryzyko następujących zaburzeń:

Otyłość i wzrost wskaźnika masy ciała

Cukrzyca typu 2

Wysoki poziom glukozy na czczo

Wzrost ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny

Wzrost ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia

Zdarzenia sercowo-naczyniowe

Udar mózgu

Nadciśnienie tętnicze

Rak pęcherza

Przedwczesny poród

Według The Guardian, „w projekcie wytycznych WHO stwierdzono, że sztuczne substancje słodzące„ nie powinny być stosowane jako środek do osiągnięcia kontroli wagi lub zmniejszenia ryzyka chorób niezakaźnych”, takich jak cukrzyca lub choroby serca. Nagle całe uzasadnienie dla stosowania słodzików jako „zdrowej” alternatywy dla cukru stało się znacznie bardziej chwiejne”.

Tymczasem grupa branżowa The Calorie Control Council, której członkami są Coca-Cola, PepsiCo i Cargill, stwierdziła, że jest „rozczarowana” ustaleniami WHO i nadal podtrzymywała, że sztuczne słodziki są przydatne do kontrolowania masy ciała i poziomu glukozy we krwi.

Choroby serca i udar mózgu wśród zagrożeń

Oprócz zagrożeń dla zdrowia mózgu, spożywanie aspartamu (Equal), acesulfamu potasowego i sukralozy (Splenda) zagraża również zdrowiu serca. W trwającym dziewięć lat badaniu z udziałem 103 388 osób naukowcy powiązali te produkty z chorobami układu krążenia i udarem mózgu.

Naukowcy z Francji przeanalizowali szczegółowe zapisy żywieniowe osób dorosłych w średnim wieku 42 lata. Konkretnie, uczestnicy badania wykonywali zapisy dotyczące spożytych produktów w trzy nienastępujące po sobie dni (dwa dni powszednie i jeden dzień weekendowy) na początku badania, a następnie co sześć miesięcy . Uczestnicy wyszczególnili wszystkie produkty spożywcze i napoje, które spożyli w tym czasie, w tym ilości, nazwy marek, a nawet zdjęcia, aby potwierdzić dane z dziennika.

Zapisy zostały dodatkowo zweryfikowane przy użyciu biomarkerów krwi i moczu. Następnie badacze szukali powiązań z chorobami sercowo-naczyniowymi, w tym chorobą wieńcową serca i chorobą naczyń mózgowych, która odnosi się do zaburzeń wpływających na przepływ krwi w mózgu, takich jak udar mózgu, tętniak i malformacje naczyniowe.

Badanie wykazało, że całkowite spożycie sztucznych słodzików wiązało się ze zwiększonym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej (CVD) i choroby naczyń mózgowych. Wśród specyficznych sztucznych słodzików aspartam wiązał się ze zwiększonym ryzykiem udaru (zdefiniowanego w badaniu jako incydenty mózgowo-naczyniowe), podczas gdy acesulfam potasowy i sukraloza wiązały się ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej serca.

„Nasze wyniki sugerują brak korzyści z zastąpienia cukru sztucznymi słodzikami w przypadku chorób układu krążenia” – stwierdzono w badaniu. „Wyniki tego prospektywnego badania kohortowego na dużą skalę sugerują potencjalny bezpośredni związek między spożyciem sztucznych słodzików (zwłaszcza aspartamu, acesulfamu potasowego i sukralozy) a zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych”.

Uszkodzenie wątroby, zaburzenia drobnoustrojów jelitowych i wiele innych zagrożeń

Nadszedł czas, aby obalić szeroko powielany mit, że sztuczne słodziki mogą być częścią „zdrowej” diety. Ich spożywanie może powodować zaburzenia w całym organizmie. W badaniach przedstawionych na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Biochemii i Biologii Molekularnej 2022 ujawniono, że sztuczne słodziki – w szczególności acesulfam potasowy i sukraloza – mogą zakłócać delikatny proces detoksykacji wątroby.

Badanie wykazało, że acesulfam potasowy i sukraloza hamują aktywność P-glikoproteiny - „białka obronnego”, które jest ważne dla ochrony organizmów przed toksynami środowiskowymi. Dla porównania stwierdzono również, że toksyna DDT (dichloro-difenylo-trichloroetan) hamuje P-glikoproteinę (PGP), co jest jednym z powodów, dla których naukowcy stwierdzili, że: „te związki nawet w niewielkich ilościach mogą zakłócać naturalną zdolność organizmu do obrony”.

Sztuczne słodziki, w tym sacharyna, sukraloza, aspartam i acesulfam potasowy, mogą również prowadzić do zmian w mikroflorze jelitowej podobnych do tych powodowanych przez antybiotyki. Wykazano również, że sztuczne słodziki wywołują nietolerancję glukozy poprzez zmianę mikroflory jelitowej. Z kolei zakłócenie mikroflory jelitowej zostało powiązane z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD), a sztuczne słodziki również mogą odgrywać pewną rolę w rozwoju tej choroby.

Dokonuj mądrych wyborów żywieniowych, aby unikać sztucznych słodzików

W celu ochrony zdrowia, ważne jest unikanie sztucznych słodzików. Oprócz napojów dietetycznych można je znaleźć w tysiącach innych wysokoprzetworzonych produktów, w tym w jogurtach owocowych, deserach, przekąskach. Często zawierają je nawet takie produkty jak ketchup, sosy do sałatek i leki.

Gdy już zdecydujesz się wyeliminować sztuczne słodziki ze swojej diety, uważnie czytaj etykiety każdego przetworzonego produktu, aby upewnić się, że nie zawierają tych substancji. Jeśli w danej chwili masz ochotę na słodycze, spróbuj zjeść coś kwaśnego, na przykład wypij wodę z sokiem z cytryny lub zjedz kiszone warzywa. Kwaśny smak pomoże zmniejszyć chęć na słodycze.

Polecam również praktykę psychologicznej techniki akupresury zwanej Technikami Wolności Emocjonalnej (EFT). Kiedy czujesz, że nadchodzi chęć na słodkie, użyj EFT, aby wyeliminować niezdrowe pragnienie. To doskonałe narzędzie do przezwyciężenia emocjonalnego elementu zachcianek na przekąski, pomagające pożegnać się na dobre ze sztucznymi słodzikami.