W SKRÓCIE

  • Ostatnie dane pokazują, że rozpuszczalny w tłuszczach hormon znany jako witamina D moduluje mikrobiom jelitowy, tworząc zdrowsze środowisko dla pożytecznych bakterii. Jest to prawdopodobnie jeden z powodów, dla których światło słoneczne ma pozytywny wpływ na osoby cierpiące na nieswoiste zapalenie jelit i stwardnienie rozsiane.
  • Witamina D jest znana jako witamina słońca, ponieważ jest wytwarzana przez skórę po ekspozycji na promieniowanie UVB ze słońca; niedobór witaminy D został powiązany z chorobami serca, toczniem, udarem mózgu i może zaostrzać przewlekłe choroby zapalne jelit.
  • Sekwencjonowanie RNA z próbek kału przed i po interwencji badawczej wykazało, że światło UVB zmieniło i poprawiło mikrobiom jelitowy u kobiet z niskim poziomem witaminy D, ale nie miało wpływu w przypadku kobiet, u których poziom tej witaminy był wyższy.
  • Połączenie nadużywania antybiotyków i małej ekspozycji na światło słoneczne może prowadzić do niekorzystnych zmian w mikrobiomie jelitowym, prowadząc do rozwoju chorób zapalnych. Najlepszym rozwiązaniem jest rozsądna ekspozycja na słońce, następnie urządzenia do fototerapii, a na końcu suplementacja witaminą D.

Według dr. Mercoli

Chociaż pod kątem chemicznym witamina D nie jest witaminą a hormonem, ma kluczowe znaczenie dla kilku ważnych procesów w organizmie człowieka. Witamina D to hormon rozpuszczalny w tłuszczach produkowany w organizmie, gdy skóra jest wystawiona na działanie promieni słonecznych. Ta witamina nie jest powszechnie spotykana w żywności, ale jest dodawana do niektórych przetworzonych produktów spożywczych. Jest również dostępna w formie suplementu.

Ponieważ skóra wytwarza witaminę D, gdy jest wystawiona na działanie pewnych długości fal światła słonecznego, jest ona znana jako witamina słońca. W ostatnich latach naukowcy odkryli ważną rolę, jaką witamina D odgrywa w modulowaniu wzrostu komórek, optymalizacji funkcji nerwowo-mięśniowych i odpornościowych oraz wspomaganiu wchłaniania wapnia przez jelita.

Przewlekły niedobór witaminy D jest związany z chorobami kości, takimi jak krzywica i deformacje szkieletu. Jednak nie musi wystąpić całkowity niedobór, aby doświadczyć negatywnych skutków niskiego poziomu witaminy D. Zbyt niski poziom tej witaminy jest związany z kilkoma schorzeniami, w tym przyspieszonym starzeniem, nadciśnieniemtętniczym, problemami behawioralnymi u młodzieży i podwyższonym poziomem leptyny, który może prowadzić do otyłości.

Ekspozycja na promieniowanie UVB, zdrowie jelit i zapalenie

Zespół badawczy z University of British Columbia był zainteresowany ustaleniem, czy ekspozycja na światło UVB będzie miała wpływ na ludzki mikrobiom jelitowy. Wyniki ostatnich badań sugerują, że witamina D może to zmienić, podczas gdy autorzy wcześniejszych badań wykazali, że ekspozycja na promieniowanie UVB wywołuje zmiany mikrobiomu jelitowego u gryzoni.

Niewiele jest naturalnych produktów spożywczych zawierających witaminę D, więc 80% zapotrzebowania organizmu jest zazwyczaj zaspokajane poprzez ekspozycję skóry na światło UVB. Osoby mieszkające daleko na północy lub południe od równika, spędzające wiele godzin w pomieszczeniach lub nie lubiące światła słonecznego, są bardziej narażone na niedobór witaminy D.

Ekspozycja na światło słoneczne ma pozytywny wpływ na osoby cierpiące na: zapalne choroby jelit (IBD) i stwardnienie rozsiane (SM); u podłoża obu chorób leży stan zapalny. Wyjaśnili to badacze z Kolumbii Brytyjskiej, pisząc:

„Nasze obserwacje potwierdzają ustalenia, że ludzie wykazują sezonowe wahania składu mikrobiomu, potencjalnie zbieżne z wahaniami poziomu witaminy D w surowicy w ciągu roku”.

Ponadto:

„Kilka przewlekłych chorób zapalnych wykazuje sezonowe wzorce nasilenia choroby. W szczególności nawracający i remisyjny charakter IBD i SM jest silnie związany z poziomem witaminy D.
Zaostrzenia aktywności IBD są często zgłaszane, gdy poziom witaminy D w surowicy jest niski, a nasze dane rodzą pytanie, czy zmiany aktywności choroby mogą być wywołane przez jednoczesne zmiany w składzie mikrobiomu”.

Ekspozycja na słońce wpływa na większą różnorodność jelit i zdrowie

Ponieważ niewystarczająca ekspozycja na światło słoneczne może zaostrzać lub wywoływać przewlekłe choroby zapalne jelit, a witamina D ma wpływ na różnorodność mikrobiomu jelitowego, zespół zaprojektował badanie, aby przyjrzeć się wpływowi tych czynników na siebie nawzajem. Do badania zakwalifikowano 21 zdrowych młodych kobiet, które mieszkały w Kanadzie przez całą zimę i prawdopodobnie nie miały wystarczającej ekspozycji na światło słoneczne.

Przed rozpoczęciem leczenia wąskopasmowym światłem UVB (NB-UVB) naukowcy pobrali próbki kału do analizy różnorodności bakterii jelitowych. Pobrano również próbki krwi, aby określić poziom witaminy D. W ciągu tygodnia ochotniczki przeszły trzy jednominutowe sesje naświetlania całego ciała światłem NB-UVB.

Światło NB-UVB wykazało skuteczność w leczeniu schorzeń skóry. 12 z 21 badanych nie przyjmowało suplementów witaminy D i wykazało mniej zróżnicowany skład flory jelitowej niż osoby, które regularnie przyjmowały suplement.

Próbki kału pobrane przed i po interwencji poddano badaniom, w tym sekwencjonowaniu RNA. Wyniki ujawniły, że krótka ekspozycja na światło NB-UVB zwiększyła poziom witaminy D i zmieniła mikrobiom jelitowy. Kobiety z początkowo niskim poziomem witaminy D miały brak różnorodności w mikrobiomie jelitowym.

Po interwencji nastąpił wzrost liczebności gatunków, szczególnie Lachnospiraceae, co wiąże się z dobrym zdrowiem. Badacz Bruce A. Vallance ze Szpitala Dziecięcego w Kolumbii Brytyjskiej był podekscytowany wynikami badania, komentując:

„Przed ekspozycją na promieniowanie UVB kobiety te miały mniej zróżnicowany i zrównoważony mikrobiom jelitowy niż te, które regularnie przyjmowały suplementy witaminy D. Ekspozycja na promieniowanie UVB zwiększyła bogactwo ich mikrobiomu do poziomów nie do odróżnienia od osób z grupy przyjmującej suplement, których mikrobiom nie został znacząco zmieniony.”

Ponadto wskazał:

„W tym badaniu pokazujemy ekscytujące nowe dane pokazujące, że światło UVB jest w stanie modulować skład mikrobiomu jelitowego u ludzi, przypuszczalnie poprzez syntezę witaminy D. Jest prawdopodobne, że ekspozycja na światło UVB w jakiś sposób początkowo zmienia układ odpornościowy skóry, a następnie bardziej systemowo, co z kolei wpływa na to, jak korzystne jest środowisko jelitowe dla różnych bakterii.
Wyniki tego badania mają znaczenie dla osób poddawanych fototerapii UVB i identyfikują nową oś skóra-jelita, która może przyczynić się do ochronnej roli ekspozycji na światło UVB w chorobach zapalnych, takich jak stwardnienie rozsiane i nieswoiste zapalenie jelit”.

Koszt rosnącej liczby chorób immunologicznych i zapalnych

Wyniki tego badania mogą potencjalnie wpłynąć na dużą populację osób cierpiących na choroby o podłożu autoimmunologicznym lub zapalnym, które mogą reagować na zmiany w mikrobiomie jelitowym. Czstość i zakres tych chorób wzrasta w społeczeństwie zachodnim, w dużej mierze ze względu na zmiany w stylu życia i środowisku.

Połączenie nadużywania antybiotyków i niskiej ekspozycji na światło słoneczne prawdopodobnie spowodowało zmiany w składzie mikrobiomu jelitowego, co z kolei jest powiązane z przewlekłymi stanami zapalnymi. Stan zapalny jest częścią odpowiedzi układu odpornościowego i jest jednym ze sposobów sygnalizowania rozpoczęcia procesów gojenia i naprawy uszkodzonej tkanki.

Jednak przewlekła reakcja zapalna jest związana z chorobami serca, udarem mózgu, toczniem i zapaleniem stawów. Rosnąca liczba tych chorób zwiększa obciążenia finansowe, psychiczne i emocjonalne dla społeczeństwa.

Wyniki tego badania pokazują, dlaczego unikanie słońca i niedobór witaminy D mogą być głównymi przyczynami rosnącej liczby chorób i wskaźnika przedwczesnej śmierci.

Fototerapia naturalnie równoważy poziom witaminy D

Zespół badawczy uważa, że brak światła słonecznego jest siłą napędową rosnącej liczby osób cierpiących na różne choroby, pisząc: „ograniczona ekspozycja na promieniowanie UVB jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych związanych z występowaniem przewlekłych chorób zapalnych o podłożu autoimmunologicznym, takich jak IBD i SM”.

Chociaż urządzenia do fototerapii, znane również jako łóżka opalające (solaria), nie są zalecane do opalania skóry, naukowcy byli w stanie osiągnąć dobre wyniki już po trzech jednominutowych sesjach w ciągu tygodnia.

Oprócz rozwoju produkcji witaminy D, przebywanie na słońcu w określonych ramach czasowych ma szereg innych korzyści zdrowotnych. Ekspozycja na słońce wywołuje produkcję tlenku azotu, pomaga złagodzić ból związany z fibromialgią, poprawia nastrój i poziom energii oraz reguluje poziom melatoniny. Według jednego z badań, prawie 70% Amerykanów ma niewystarczający poziom witaminy D; osoby starsze z niewystarczającym poziomem witaminy D mają zwiększone ryzyko śmierci.

Jeśli nie jesteś w stanie uzyskać wystarczającej ilości regularnej ekspozycji na słońce, co stanowi najlepszy sposób na podniesienie poziomu witaminy D, rozważ zastosowanie odpowiedniego suplementu tej witaminy, chociaż nie zastąpi to korzystnego wpływu naturalnego światła słonecznego.

Dlaczego suplementy witaminy D nie mogą w pełni zastąpić ekspozycji na słońce?

Jak wspomniano, rozsądna ekspozycja na słońce to najlepszy sposób na uzyskanie odpowiedniej ilości witaminy D. Jeśli ekspozycja na słońce nie jest możliwa, następną strategią jest suplementacja doustna. Jednak ważne jest, aby zacząć od zbadania poziomu witaminy D i uzyskania największej możliwej ekspozycji na słońce, aby cieszyć się dodatkowymi korzyściami wynikającymi z promieniowania UVB.

GrassrootsHealth oferuje pomocny wykres przedstawiający średnią dawkę suplementu witaminy D dla osoby dorosłej wymaganą do osiągnięcia optymalnych poziomów witaminy D w surowicy w zależności od wartości wyjściowej. Chociaż niektórzy eksperci uważają, że suplement można przyjmować codziennie, co tydzień lub co miesiąc, ja zalecam dzienną dawkę. W ten sposób, jeśli przegapisz dzień lub dwa, nie jest to tak niekorzystne, jak opuszczenie całego tygodnia.

Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli przyjmujesz suplementy witaminy D, potrzebujesz również odpowiedniej ilości witaminy K2. Witamina K2 odgrywa kluczową rolę w przenoszeniu wapnia z krwi do obszarów, w których jest on potrzebny, takich jak kości i zęby. Pomaga również usuwać wapń z obszarów, w których nie powinien się znajdować, takich jak tętnice i tkanki miękkie.

Niedobór witaminy K2 jest tym, co powoduje objawy toksyczności witaminy D, które mogą obejmować zwapnienie prowadzące do stwardnienia tętnic. Suplementacja witaminy D sprawia, że organizm wytwarza więcej białek zależnych od witaminy K2 do transportu wapnia. Bez witaminy K2 białka te nie są aktywowane, więc korzyści nie są osiągane.

Pamiętaj więc, że jeśli przyjmujesz witaminę D, zwiększasz zapotrzebowanie na witaminę K2. Razem te dwa składniki odżywcze pomagają wzmocnić kości i poprawić zdrowie serca.