W SKRÓCIE

  • Osoby z cukrzycą typu 2, które stosują suplementy omega-3, mają mniejszą częstość hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Pomimo postępów w terapiach farmakologicznych, rokowania dla niewydolności serca nadal są złe, a śmiertelność w ciągu roku od diagnozy sięga 60% w przypadku osób z ciężką niewydolnością.
  • Czynniki, które mogą prowadzić do rozwoju niewydolności serca, obejmują wysokie ciśnienie krwi, chorobę wieńcową i miażdżycę - wszystkie wymienione choroby wywierają dodatkowy stres na serce, prowadząc do jego powiększenia i dysfunkcji.
  • Dwoma minerałami niezbędnymi dla zdrowia serca są siarka i magnez. Siarka jest kluczowym składnikiem glutationu - silnego przeciwutleniacza, który ma kluczowe znaczenie dla zdrowia serca. Magnez odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu ciśnienia krwi, które jest istotnym czynnikiem w rozwoju niewydolności serca.

Według dr. Mercoli

Dane z badania opublikowanego w kwietniu 2022 r. w JACC dotyczące niewydolności serca pokazują, że osoby z cukrzycą typu 2, które stosowały suplementy omega-3, miały mniejszą częstość hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Niewydolność serca jest formą choroby serca, w której serce doświadcza dysfunkcji komór.

Serce podzielone jest na cztery części – dwie komory i dwa przedsionki. Komory pompują krew do płuc lub ciała. Kiedy występuje niewydolność lewej komory, osoba chora odczuwa zmęczenie i duszność. W przypadku niewydolności prawej komory może wystąpić nagromadzenie płynu w jamie brzusznej i obwodowo.

Pomimo postępów w terapiach farmakologicznych rokowania dla pacjentów z niewydolnością serca nadal są złe. Śmiertelność w ciągu roku od diagnozy wynosi 60% dla osób z ciężką niewydolnością serca i do 30% w przypadku niewydolności łagodnej do umiarkowanej. Niewydolność serca rozwija się, gdy komory serca stają się niewydolne. Może to wynikać z wielu różnych czynników, które powodują nadmierne obciążenie serca.

Jednym z czynników, który może prowadzić do rozwoju niewydolności serca, jest długotrwałe, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze lub zaburzenia hormonalne, takie jak nadczynność tarczycy. Jednak główną przyczyną niewydolności serca jest choroba wieńcowa, która ogranicza dostarczanie tlenu i składników odżywczych do mięśnia sercowego. Z czasem prowadzi to do upośledzenia funkcji serca.

Istnieje również związek między przewlekłym nadciśnieniem tętniczym a chorobą wieńcową, co oznacza, że ​​zbyt wysokie ciśnienie krwi może mieć wpływ na rozwój niewydolności serca na co najmniej dwa sposoby. Głównym celem omawianego badania była ocena, czy suplementy omega-3 mogą zmniejszyć ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca u osób z cukrzycą typu 2 lub bez niej.

Suplementy omega-3 obniżają ryzyko wystąpienia niewydolności serca

Dane zostały zebrane z badania dotyczącego wpływu witaminy D i kwasów tłuszczowych omega-3 (VITAL), które rozpoczęło się w 2010 r. Badanie VITAL objęło 25 871 mężczyzn i kobiet i miało na celu ocenę wpływu suplementacji diety witaminą D3 lub kwasami tłuszczowymi omega-3 na rozwój chorób serca, udaru mózgu lub nowotworów u osób, które nie miały historii tych schorzeń w rodzinie.

Uczestnicy przyjmowali suplementy przez okres 5 lat, a naukowcy kontynuowali ciągłą obserwację. Dodatkowe badanie rozpoczęło się w 2014 roku, w którym naukowcy ocenili wpływ pochodzenia etnicznego i cukrzycy typu 2 w grupie osób suplementujących dietę kwasami tłuszczowymi omega-3.

W badaniu były cztery ramiona. Pierwsza grupa codziennie otrzymywała 2000 międzynarodowych jednostek (IU) witaminy D3 i 1 gram oleju rybiego. Naukowcy porównali wyniki tej grupy z wynikami trzech pozostałych grup, które otrzymały albo dwa placebo, albo tylko witaminę D, albo tylko olej rybi. Pierwszorzędowym punktem końcowym było ryzyko rozwoju niewydolności serca po hospitalizacji, a drugorzędowym punktem końcowym była ocena częstości hospitalizacji.

Kiedy naukowcy ocenili wyniki, odkryli, że suplementy omega-3 mogą zmniejszyć częstość hospitalizacji po zdiagnozowaniu niewydolności serca o 0,69 u uczestników z cukrzycą typu 2 w porównaniu z grupą kontrolną (placebo). Zaobserwowano również, że kwasy tłuszczowe omega-3 skutecznie zmniejszały liczbę nawracających hospitalizacji u uczestników pochodzenia afroamerykańskiego. Wyniki nie wykazały korzyści dla osób, które nie miały cukrzycy typu 2.

Jednak naukowcy nie zmierzyli indeksu omega-3 u uczestników badania, dlatego trudno jest określić, czy u osób, które odniosły największe korzyści, poziom omega 3 był na początku najniższy. Istnieją dowody z wcześniejszych badań sugerujące, że osoby z cukrzycą typu 2 mają znacznie niższy poziom omega-3 niż osoby, które nie mają cukrzycy typu 2, co sugeruje, że zwiększenie spożycia kwasów omega-3 może pomóc w zapobieganiu tej chorobie.

Dane sugerują również, że suplementacja diety kwasami omega-3 może pomóc obniżyć poziom stanów zapalnych u osób z cukrzycą, co przyczynia się również do lepszego zdrowia serca.

Witamina D – istotny czynnik w niewydolności serca

Jedno ramię badania obejmowało uczestników, którzy przyjmowali tylko witaminę D i placebo w celu zastąpienia kwasów tłuszczowych omega-3. W tej grupie naukowcy nie stwierdzili, że sama duplementacja diety witaminą D może pomóc w zmniejszeniu liczby hospitalizacji u osób z niewydolnością serca. Jednak istnieją dowody z wielu wcześniejszych badań sugerujące, że witamina D ma znaczący wpływ na ochronę zdrowia serca.

Dane z jednego badania wykazały działanie przeciwzapalne witaminy D u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca (CHF), co sugeruje, że może ona służyć jako „nowy środek przeciwzapalny w przyszłym leczeniu tej choroby”. Nasze dane dostarczają dowodów na udział upośledzonej osi witamina D – parathormon w progresji CHF”.

Dowody sugerują również, że witamina D ma wpływ na metabolizm minerałów i dysfunkcję mięśnia sercowego u pacjentów z CHF. Według American Journal of Cardiology, niedobór witaminy D może być „czynnikiem przyczyniającym się do patogenezy CHF”.

Badania epidemiologiczne dostarczyły silnych dowodów sugerujących, że witamina D ma działanie kardioprotekcyjne. Dane pokazują również, że większość pacjentów z CHF ma niewystarczający poziom witaminy D – poniżej 20 ng/ml. Badacze stawiają hipotezę, że może mieć to związek z siedzącym trybem życia osób z CHF oraz że niedobór witaminy D przyczynia się do etiologii choroby.

Coraz więcej danych wskazuje, że niskie stężenia witaminy D3 przyczyniają się do złego rokowania u pacjentów z niewydolnością serca, co może być związane ze stanem zapalnym. Co więcej, niedobór tej witaminy jest bardzo powszechny, w tym u pacjentów z niewydolnością serca, i jest „znaczącym predyktorem skrócenia długości życia”.

Naukowcy odkryli, że suplementacja diety witaminą D była niezależnie związana ze zmniejszeniem śmiertelności, a niższy poziom witaminy D wiązał się z wysokim wskaźnikiem masy ciała, cukrzycą, obniżonym poziomem wapnia i hemoglobiny oraz płcią żeńską.

Siarka i magnez - dwa kluczowe składniki odżywcze dla zdrowia serca

Siarka jest „zapomnianym” składnikiem odżywczym - nie słyszy się o niej zbyt często. Jednak jest ona bardzo ważna dla optymalnego funkcjonowania organizmu i zdrowia. Większość siarki pochodzi z niektórych białek zawartych w diecie, w szczególności tych, które zawierają aminokwasy siarkowe: metioninę, cysteinę, cystynę, homocysteinę, homocystynę i taurynę. Spośród nich dwa najważniejsze to metionina i cysteina.

Glutation jest kluczową formą magazynowania siarki w organizmie. Utrzymuje działanie wielu innych przeciwutleniaczy na najwyższym poziomie, a dostępność cysteiny uważa się za czynnik ograniczający tempo syntezy glutationu. Według dr Stephanie Seneff, która napisała kilka artykułów na temat siarki, niedobór tego minerału wydaje się odgrywać istotną rolę w wielu problemach zdrowotnych i chorobach, w tym w chorobach serca.

W 2011 roku podczas wywiadu z dr Seneff omawialiśmy wpływ siarki na zdrowie i ryzyko chorób. Dr Seneff wspomniała o kluczowych powiązaniach między siarką, cholesterolem i witaminą D, sugerując, że rozsądna ekspozycja na słońce odgrywa ważną rolę w zdrowiu serca i układu krążenia, ponieważ reguluje nie tylko poziom witaminy D3, ale także siarczanu cholesterolu we krwi.

Magnez również odgrywa ważną rolę w nadciśnieniu i chorobach układu krążenia. Ponieważ poziom magnezu w surowicy nie odzwierciedla całkowitej ilości tego pierwiastka dostępnej w organizmie, eksperci uważają, że większość przypadków niedoboru magnezu pozostaje niezdiagnozowana. Dodatkowo, ze względu na spadek zawartości magnezu w glebie, przyjmowanie leków i ilość przetworzonej żywności spożywanej przez większość ludzi, wiele osób jest zagrożonych niedoborem magnezu.

Niski poziom magnezu jest powiązany z cukrzycą typu 2, wysokim ciśnieniem krwi, miażdżycą naczyń krwionośnych i nagłą śmiercią sercową. Według niektórych szacunków prawie połowa populacji Stanów Zjednoczonych spożywa mniej pokarmów bogatych w magnez niż wynosi wymagana ilość oraz że częstość występowania i zapadalność na cukrzycę typu 2 wzrosła, podczas gdy spożycie magnezu spadło.

Magnez jest naturalnym blokerem kanału wapniowego, zwiększa również produkcję tlenku azotu w celu rozluźnienia tętnic i poprawy dysfunkcji śródbłonka. Funkcje te zmniejszają ryzyko nadciśnienia.

Naukowcy od wielu lat badają wpływ magnezu na ciśnienie krwi, ale nie zawsze uzyskują podobne, jednoznaczne wyniki. Przegląd literatury obejmujący 44 badania sugeruje, że odmienne wyniki wynikają z różnorodnych projektów badań. Analiza wyodrębnionej jednolitej grupy z 44 badań wskazuje na silny wpływ magnezu na ciśnienie krwi.

Dieta niskosodowa zwiększa ryzyko niewydolności serca

Dr Guy Johnson, dyrektor w Johnson Nutrition Solutions LLC, złożył petycję do FDA, aby zażądać kwalifikowanego oświadczenia zdrowotnego dla konwencjonalnej żywności i suplementów diety, które zawierają 20% dziennego zapotrzebowania na magnez. Zaproponował, na podstawie setek badań i prac, że magnez może zmniejszyć ryzyko nadciśnienia.

Sześć lat później, w styczniu 2022 roku, FDA odpowiedziała 42-stronicowym raportem, w którym doszła do wniosku, że nie ma na to twierdzenie wystarczających dowodów po przejrzeniu zaledwie 38 badań interwencyjnych. Po udokumentowaniu powodów odrzucenia wyników, FDA określiła drugorzędny czynnik, który musi być spełniony, aby można było zastosować kwalifikowane oświadczenie zdrowotne — konwencjonalna żywność musi również spełniać kryteria „niskiej zawartości sodu”.

Jest to jednak dość uproszczony pogląd na to, jak działa organizm. Na homeostazę sodu wpływa kilka składników odżywczych i zdrowie nerek. Organizm wykorzystuje magnez, wapń i potas do zrównoważenia poziomu sodu, co z kolei wpływa na inne aspekty zdrowia, takie jak zdrowie kości, ciśnienie krwi oraz zdrowie serca i nerek. Kiedy zmienia się poziom jednego z wyżej wymienionych pierwiastków, wpływa to na poziomy innych.

Ograniczenie sodu jest podstawą leczenia niewydolności serca. W celu zwrócenia uwagi na inny, bardziej szkodliwy biały kryształ — cukier — naukowcy z Rush University Medical Center stwierdzili, że ograniczenie spożycia soli wiązało się ze zwiększonym ryzykiem niewydolności serca i śmierci.

Drugie badanie wykazało, że ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych zmniejszało się wraz ze wzrostem poziomu potasu. Przeprowadzono setki badań dotyczących prawie każdego układu organizmu, które wykazały, że utrzymanie ogólnego stanu zdrowia nie jest pojedynczą funkcją, ale raczej złożoną interakcją między składnikami odżywczymi, enzymami i układami organizmu.

Sen to kolejny czynnik, który może wpływać na ryzyko chorób serca

Zdrowie serca zależy od wielu czynników, w tym od ilości i jakości snuw nocy. Naukowcy z National Center for Cardiovascular Research w Madrycie w Hiszpanii odkryli, że osoby, które spały mniej niż sześć godzin każdej nocy, były o 27% bardziej narażone na subkliniczną miażdżycę niż osoby, które spały przez siedem lub osiem godzin każdej nocy.

Subkliniczna miażdżyca może wywołać zastoinową niewydolność serca, ponieważ zwiększa obciążenie mięśnia sercowego. Osoby, które mają fragmentaryczny sen, co oznacza, że często budzą się w nocy lub mają problemy z zasypianiem, miały o 34% większe ryzyko rozwoju subklinicznej miażdżycy w porównaniu z osobami śpiącymi dłużej. W tym badaniu naukowcy odkryli, że optymalny jest złoty środek, ponieważ zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi sen zwiększa ryzyko problemów sercowych.

Kobiety, które spały dłużej niż osiem godzin na dobę, miały dwukrotnie wyższe ryzyko rozwoju subklinicznej miażdżycy w porównaniu do kobiet, które spały siedem lub osiem godzin każdej nocy. Uczestniczki badania w średnim wieku 46 lat miały o 5,9% wyższe ryzyko zawału serca lub udaru mózgu w ciągu najbliższych 10 lat lub o 17,7% wyższe ryzyko w ciągu najbliższych 30 lat. Jednak gdy kobiety spały krócej niż sześć godzin na dobę, ryzyko wzrosło odpowiednio do 6,9% dla okresu 10 lat i 20,9% dla okresu 30 lat.

„[To] badanie podkreśla, że należy uwzględnić sen jako jedną ze strategii, której można użyć do walki z chorobami serca – czynnik, na króry mamy wpływ każdego dnia” - stwierdził autor badania, dr José M. Dr Ordovás. Co więcej, dodał: „To pierwsze badanie wykazujące, że obiektywnie zmierzony sen jest niezależnie związany z miażdżycą w całym organizmie, a nie tylko w sercu”.

Związek między snem a zdrowiem serca nie jest nowy i może się zdarzyć, że nawet siedem godzin snu to za mało. Osoby, które śpią mniej niż siedem godzin na dobę, mają zwiększone ryzyko chorób serca, i to niezależnie od innych czynników wpływających na zdrowie serca, takich jak wiek, waga, palenie tytoniu i nawyki związane z aktywnością fizyczną.

Osoby, które zmagają się z bezdechem sennym, który powoduje częste wybudzenia w nocy, często mają problemy z sercem. Kobiety z bezdechem sennym mają zwykle wyższy poziom troponiny T, która jest markerem uszkodzenia serca i częściej mają powiększone serce, co jest czynnikiem ryzyka niewydolności serca. Zbyt mała ilość snu może również nasilać stan zapalny w organizmie.

„Osoby z niedoborem snu mają wyższy poziom hormonów stresu i substancji wskazujących na stan zapalny, które odgrywają kluczową rolę w chorobach układu krążenia. Nawet jedna noc niedostatecznego snu może zaburzać system” - stwierdziła dr Susan Redline z Wydziału Medycyny Snu w Harvard Medical School.

Niedobór snu zwiększa również ryzyko kilku innych problemów zdrowotnych, które odbijają się na zdrowiu serca, w tym wysokiego ciśnienia krwi, cukrzycy typu 2 i otyłości, które są czynnikami ryzyka niewydolności serca.


Źródła i odniesienia