W SKRÓCIE

  • Dane z University of California-Riverside pokazują, że magnetyczne nanocząstki kurkuminy w hydrożelu kwasu hialuronowego zwiększają poziom silnego czynnika proangiogennego w zdrowej tkance. Paradoksalnie kurkumina hamuje wzrost komórek nowotworowych.
  • Naukowcom udało się kierować ruchem nanocząstek za pomocą magnesu, co sugeruje, że ta metoda może być stosowana jako system dostarczania leku do uszkodzonej tkanki.
  • Kurkumina wykazuje korzyści w kontroli bólu po zabiegu i ułatwia powrót do zdrowia. Działa leczniczo na ból po oparzeniach i odgrywa istotną rolę w leczeniu bólu patologicznego.
  • Przyprawa ma działanie neuroprotekcyjne, chroniące oczy i mózg. Ma zdolność do przechodzenia przez barierę krew-mózg. Wpływa na kilka schorzeń, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, udar mózgu, autyzm, depresja i stwardnienie rozsiane.
  • Kurkumina ma właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Stany zapalne można zredukować poprzez zmiany stylu życia, takie jak optymalizacja poziomu witaminy D i kwasów tłuszczowych omega-3, stosowanie cyklicznej diety ketogenicznej, zmniejszenie narażenia na pola elektromagnetyczne i spożywanie sfermentowanej żywności.

Według dr. Mercoli

Badania opublikowane przez University of California-Riverside wykazały, że kurkumina - związek znajdujący się w kurkumie - wspomaga wzrost tkanki naczyniowej. To odkrycie jest znaczące, ponieważ może być ostatecznie wykorzystane do wsparcia regeneracji uszkodzonej tkanki lub gojenia przewlekłych ran.

Kurkuminajest pigmentem polifenolowym pozyskiwanym z korzenia kurkumy. Od wieków jest ona używana jako składnik preparatów leczniczych, przyprawa w kuchni oraz barwnik spożywczy. Kurkuma należy do rodziny imbirowatych i pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej. Jest to kłącze tradycyjnie używane w ajurwedzie i innych indyjskich systemach medycznych, a także w tradycyjnej medycynie chińskiej.

Kurkumina ma wpływ na leczenie stanów zapalnych i oksydacyjnych, takich jak zapalenie stawów, hiperlipidemia, zespół metaboliczny i lęk. Jednak sama kurkumina jest słabo wchłaniana, szybko metabolizowana i eliminowana z organizmu. Jej biodostępność można poprawić o 2000%, gdy jest spożywana z piperyną, która jest głównym składnikiem czarnego pieprzu.

Istnieje również coraz więcej dowodów na to, że kurkumina może modulować kilka różnych celów molekularnych, dzięki czemu może mieć działanie przeciwnowotworowe i neuroprotekcyjne. Ważne jest, aby zachować ostrożność podczas stosowania suplementów doustnych kurkuminy z innymi lekami, ponieważ mogą one wchodzić w interakcje.

Kurkumina: tłumienie i promowanie angiogenezy śródbłonka

Jak zauważyli naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, kurkumina wykazała zdolność do hamowania wzrostu komórek w nowotworach złośliwych. Stwierdzono to w kilku typach nowotworów, takich jak drobnokomórkowy rak płuc, rak piersi, rak trzustki i rak jajnika.

W jednym z badań przyjrzano się rozpuszczalności i stabilności kurkuminy w wodzie. Wysunięto hipotezę, że można ją wzmocnić za pomocą selektywnych preparatów opartych na nanotechnologii. Obecne badania opierały się na hydrożelach kwasu hialuronowego, które we wcześniejszych badaniach wykazały wysoką stabilność, nawet po wstrzyknięciu cienką igłą lub po poddaniu sterylizacji.

Dodatkowo wykazały dobrą biokompatybilność w testach laboratoryjnych. Inni badacze scharakteryzowali kwas hialuronowy (HA) jako:

„…jedną z najbardziej wszechstronnych i fascynujących makrocząsteczek. Będąc niezbędnym składnikiem naturalnej macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), HA odgrywa ważną rolę w różnych procesach biologicznych”.

W ramach tego badania naukowcy zsyntetyzowali magnetyczne nanocząstki kurkuminy, które następnie rozproszono w hydrożelu kwasu hialuronowego. Początkowo naukowcy przetestowali kurkuminę w hydrożelu na kulturach komórek macierzystych i odkryli, że promuje ona czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i wzrost tkanki naczyniowej.

Jest to interesujące odkrycie, ponieważ VEGF jest silnym czynnikiem proangiogennym, którego poziom rośnie w tkance nowotworowej, co przyczynia się do wzrostu guza. Jednak, jak wykazano w przeszłości, kurkumina ma odwrotne działanie w nowotworach złośliwych, gdzie hamuje angiogenezę.

Właściwości magnetyczne nanocząstek kurkuminy, zaobserwowane w przedstawionym badaniu, pozwoliły naukowcom skierować ruch nanocząstek w żądane miejsce. Naukowcy użyli magnesu do kierowania ruchem nanocząstek, co sugeruje, że ta metoda może być wykorzystywana jako celowany system dostarczania leku, który pomaga leczyć tylko uszkodzoną tkankę.

Jeden z naukowców skomentował potencjał tego systemu, mówiąc: „Nasze badanie pokazuje, że kurkumina uwalniana z hydrożeli magnetycznych stymuluje komórki do wydzielania VEGF, który jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu w celu promocji tworzenia nowych naczyń krwionośnych”. Naukowcy doszli do następującego wniosku:

„Grupa HyA_CMNP (magnetyczne cząsteczki kurkuminy w hydrożelowym kwasie hialuronowym) miała również najwyższe wydzielanie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego w badaniach in vitro. Podsumowując, nasze magnetyczne hydrożele zintegrowały pożądane właściwości cytokompatybilności i angiogenezy z prowadzeniem magnetycznym, okazując w ten sposób obiecujące możliwości poprawy regeneracji tkanek”.

Kurkumina okazuje się skuteczna w kontroli bólu po operacji

Kurkumina była również badana w kontrolowaniu bólu, w tym pooperacyjnego. W jednym z badań oceniano wyniki zgłaszane przez pacjentów po cholecystektomii laparoskopowej, gdy pacjentom podawano kurkuminę lub placebo oraz doraźny lek przeciwbólowy przy wypisie.

Pomimo problemów z biodostępnością, pacjenci przyjmujący kurkuminę wykazywali lepsze średnie wyniki bólu w 1. i 2. tygodniu po zabiegu oraz lepsze wyniki w zakresie zmęczenia w pierwszych trzech tygodniach. Po zabiegu nawet 30% pacjentów może nadal odczuwać uporczywy ostry ból, pomimo postępów w znieczuleniu przewodowym i kontroli bólu.

Badanie na modelu zwierzęcym wykazało, że stosowanie kurkuminy może zmniejszyć odczuwanie bólu w „zapaleniu wywołanym nacięciem, uczuleniu nocyceptywnym, bólu samoistnym i funkcjonalnych nieprawidłowościach chodu”. Drugie badanie na zwierzętach dało podobne wyniki, w tym łagodzenie bólu w sposób zależny od dawki oraz że leczenie kurkuminą ułatwiało powrót do zdrowia.

Z drugiej strony okazało się, że leczenie kurkuminą przed operacją nie wpływa na ból pooperacyjny i powrót do zdrowia. Ból po oparzeniach to kolejny obszar, w którym kurkumina wydaje się mieć działanie terapeutyczne. Obecnie powszechną formą leków stosowanych w zwalczaniu bólu są opioidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki przeciwdrgawkowe i przeciwdepresyjne.

Jednak, jak wykazano w ostatnich dziesięcioleciach, wraz z rosnącą epidemią zgonów związanych z opioidami i listą działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych i NLPZ, leki te mogą poważnie szkodzić zdrowiu. Dowody sugerują, że kurkumina może nie tylko pomóc w kontrolowaniu bólu, ale także może poprawić gojenie się ran, zwłaszcza że nacisk kładzie się na opracowanie systemu dostarczania, który poprawia biodostępność.

Prace wykazały również, że kurkumina może odgrywać skuteczną i potencjalnie istotną rolę w leczeniu bólu patologicznego. Te stany bólowe mogą być wywoływane przez uszkodzenie nerwów obwodowych lub stan zapalny i obecnie nia ma skutecznych opcji terapeutycznych przynoszących ulgę pacjentom.

Ta przyprawa wspiera zdrowie mózgu i oczu

Choroby oczu mogą być bardzo ciężki, ponieważ mogą wpływać na wzrok i czasami są bolesne. Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka jest stanem, który może wynikać z urazu oka lub jest związany z innymi schorzeniami, takimi jak gruźlica, reumatoidalne zapalenie stawów i infekcje wirusowe. W niektórych przypadkach nie ma oczywistej przyczyny.

W jednym badaniu pacjenci z przewlekłym zapaleniem przedniego odcinka błony naczyniowej otrzymywali 375-miligramową dawkę kurkuminy trzy razy dziennie przez 12 tygodni. 32 pacjentów ukończyło 12-tygodniowe badanie, które wykazało skuteczność kurkuminy w zmniejszaniu objawów i nawrotów w kolejnych trzech latach.

W artykule opublikowanym w 2014 r. zauważono, że wcześniejsze badania nie wykazały żadnej toksyczności ograniczającej dawkę kurkuminy, gdy podawano ją w dawce do 8 gramów dziennie przez 3 miesiące. Zauważono również, że kurkumina wykazała korzystny wpływ na inne choroby oczu, takie jak jaskra, retinopatia cukrzycowa, zespół suchego oka i związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej.

Przeciwutleniające właściwości kurkuminy odpowiadają za działanie neuroprotekcyjne w oku. Ten neuroprotekcyjny efekt dotyczy również mózgu. W badaniu na zwierzętach przeanalizowano wpływ kurkuminy na uczenie się i pamięć przestrzenną u dorosłych i starszych myszy.

Naukowcy odkryli, że zwierzęta otrzymujące kurkuminę radziły sobie znacznie lepiej niż zwierzęta z grupy kontrolnej. Te wyniki pokazują, że kurkumina pomogła złagodzić upośledzenie funkcji poznawczych związane ze zmniejszeniem proliferacji komórek mózgowych i różnicowania neuroblastów.

Kilka artykułów sugeruje, że istnieje coraz więcej dowodów na to, że kurkumina może odgrywać istotną rolę w zapobieganiu i leczeniu innych chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i zaburzenia pamięci bez demencji. Inne choroby, na które pozytywnie wpłynęło podawanie kurkuminy, obejmują stwardnienie rozsiane, chorobę Huntingtona, udar, autyzm i stwardnienie zanikowe boczne (ALS).

Kurkumina może przynieść korzyści w przypadku kilku zaburzeń neuropsychiatrycznych

Efekty neuroprotekcyjne kurkuminy związane są z przechodzeniem bariery krew-mózg. Stało się to coraz ważniejsze w ciągu ostatnich kilku lat po wybuchu pandemii. 11% osób dorosłych zgłaszało objawy depresji lub lęku od stycznia do czerwca 2019 r. Liczba ta dramatycznie wzrosła w styczniu 2021 r., kiedy 41,1% dorosłych zgłosiło takie objawy.

Według Anxiety and Depression Association of America zaburzenia lękowe są jedną z najczęstszych chorób psychicznych i mogą rozwijać się ze złożonego zestawu czynników ryzyka. Metaanaliza sześciu krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badań klinicznych wykazała, że kurkumina „wydaje się być bezpieczna, dobrze tolerowana i skuteczna u pacjentów z depresją” i może służyć jako „nowy lek przeciwdepresyjny”.

Dodatkowo w trzech badaniach odnotowano również znaczące efekty przeciwlękowe. Drugie badanie obejmujące 123 osoby, u których zdiagnozowano ciężkie zaburzenie depresyjne, porównywało trzy grupy interwencyjne – dwie dawki kurkuminy z grupą placebo. Odkryto, że osoby stosujące kurkuminę doświadczyły znaczącej poprawy.

Grupy interwencyjne otrzymywały 250 mg lub 500 mg kurkuminy lub placebo. Co ciekawe, nie było różnicy w skuteczności między dawkami 250 mg i 500 mg, a kurkumina była najskuteczniejsza w depresji atypowej.

W innym przeglądzie oceniono korzystny wpływ kurkuminy na kilka zaburzeń psychicznych. Naukowcy napisali, że za wyniki może odpowiadać wpływ kurkuminy na kilka procesów biologicznych. Ponadto wiele z tych procesów „jest rozregulowanych w kilku zaburzeniach neuropsychiatrycznych”.

Naukowcy zasugerowali również, że kurkumina ma potencjał w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, zaburzeń psychotycznych, autyzmu i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Jednym z mechanizmów, które mogą kryć się za tymi efektami biologicznymi, są przeciwzapalne właściwości kurkuminy.

Przeciwzapalne właściwości kurkuminy

Przewlekły stan zapalny niskiego stopnia jest cechą charakterystyczną i czynnikiem przyczyniającym się do wielu poważnych i przewlekłych chorób. Autorzy jednego badania zauważyli:

„Podwyższone biomarkery stanu zapalnego… stwierdzono u pacjentów z depresją, a podawanie bodźców zapalnych wiązało się z rozwojem objawów depresji.
Dane wykazały również, że cytokiny prozapalne mogą wchodzić w interakcje z wieloma szlakami, które biorą udział w rozwoju depresji, w tym mogą zaburzać metabolizm monoamin, funkcje neuroendokrynne, plastyczność synaptyczną i neuroobwody związane z regulacją nastroju…”

Uważam, że najlepiej kontrolować stany zapalne poprzez zmianę stylu życia i nie uleganie poglądowi Big Pharmy, że leki rozwiążą wszystkie problemy zdrowotne. Problem z tym podejściem polega na tym, że większość leków ma skutki uboczne, a lekarz prawdopodobnie przepisze dodatkowe leki w celu leczenia skutków ubocznych, które z kolei mają własne skutki uboczne.

Na szczęście nie potrzebujesz leków do zwalczania stanów zapalnych. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na obniżenie reakcji zapalnej jest stosowanie cyklicznej diety ketogenicznej. Inną ważną strategią jest utrzymanie optymalnego poziomu witaminy D i kwasów tłuszczowych omega-3. Kolejnym ważnym czynnikiem jest zmniejszenie narażenia na pola elektromagnetyczne, co można osiągnąć np. utrzymując telefon komórkowy w trybie samolotowym, gdy jest nieużywany i korzystanie z zestawu głośnomówiącego zamiast trzymania go przy uchu.

Dowody wskazują również, że istnieje istotny związek między zapaleniem jelit a mózgiem poprzez oś jelito-mózg. Ten problem jest w dużej mierze spowodowany czynnikami stylu życia, które wpływają na mikrobiom jelitowy. Jest to jeden z powodów, dla których cukier jest tak szkodliwy dla zdrowia psychicznego, ponieważ wyzwala kaskadę reakcji chemicznych, które sprzyjają przewlekłemu zapaleniu.

Możesz zadbać o zdrowie jelit, regularnie „zaszczepiając” je pożytecznymi bakteriami za pomocą probiotyków i karmiąc te pożyteczne bakterie prebiotykami. Jeśli nie jesz sfermentowanej żywności, przyjmowanie wysokiej jakości suplementu probiotycznego oraz duża ilość błonnika w diecie pozwolą na optymalizację mikroflory jelitowej.


Źródła i odniesienia