W SKRÓCIE

  • Samobójstwo stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i jest 12. najczęstszą przyczyną śmierci.
  • To kolejny dowód na to, że niedobór witaminy D jest związany z depresją; inne składniki odżywcze poprawiające zdrowie psychiczne to witamina B6 i magnez.
  • Spożywanie rafinowanego cukru i dieta bogata w węglowodany również mogą zwiększać ryzyko depresji, ponieważ cukier promuje przewlekłe stany zapalne, które są powiązane z depresją. Badanie z 2019 roku wykazało, że unikanie cukru, napojów bezalkoholowych, przetworzonego mięsa i rafinowanych węglowodanów obniżyło poziom depresji i złości.
  • Niski poziom witaminy D zwiększa również ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o 25%, śmiertelności z powodu nowotworów o 16% i chorób płuc o 96%. Jestem głęboko przekonany, że optymalizacja poziomu witaminy D może pomóc w zapobieganiu COVID-19 i zmniejszyć ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.

Według dr. Mercoli

Samobójstwo stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i jest 12. najczęstszą przyczyną śmierci. Dane z badania opublikowanego w 2023 roku wykazały, że suplementacja witaminy D zmniejsza ryzyko samobójstwa i prób samobójczych u amerykańskich weteranów z niskim poziomem witaminy D w surowicy krwi.

Według danych Departamentu ds. Weteranów Stanów Zjednoczonych liczba samobójstw wśród amerykańskich weteranów utrzymuje się na względnie stałym poziomie od 2001 r. W 2001 r. samobójstwo popełniło 6001 mężczyzn i kobiet, a w 2020 r. – 6146. Według najnowszego corocznego raportu Veterans Administration dotyczącego zapobiegania samobójstwom, nie stwierdzono, że pandemia COVID-19 miała wpływ na liczbę samobójstw i śmiertelność z tej przyczyny.

Jednak dane pokazują niepokojący trend — weterani mają o 57% większe ryzyko popełnienia samobójstwa niż osoby cywilne. Jest to 1,5-krotność średniej krajowej, co czyni samobójstwo drugą najczęstszą przyczyną śmierci weteranów w wieku poniżej 45 lat.

Niski poziom witaminy D związany z wysokim ryzykiem samobójstwa

Naukowcy starali się przeanalizować związek między poziomem witaminy D w surowicy, suplementacją witaminy D i próbami samobójczymi w populacji amerykańskich weteranów. Naukowcy przyjrzeli się dużej grupie weteranów, którzy zrealizowali receptę na suplementy witaminy D3 lub D2 w latach 2010-2018. Grupie interwencyjnej pryzpisano nieinterwencyjną grupę kontrolną w stosunku 1 do 1, której członkowie mieli podobne historie medyczne i dane demograficzne.

Dane pokazały, że w grupie kontrolnej nieskorygowany wskaźnik samobójstw wynosił około 0,36% w porównaniu z 0,2% w grupie, która przyjmowała suplementy witaminy D3 lub D2. Była to różnica prawie 44%. Po dalszej analizie danych obu grup naukowcy stwierdzili 48,8% zmniejszenie ryzyka u osób przyjmujących witaminę D2 i 44,8% zmniejszenie ryzyka u osób przyjmujących witaminę D3.

Dalsza analiza wykazała jeszcze wyraźniejszą różnicę wśród weteranów pochodzenia afroamerykańskiego, którzy przyjmowali suplement witaminy D, co korelowało z 60% spadkiem prób samobójczych. Kiedy porównano wyniki weteranów suplementujących witaminę D z weteraniami z niedoborem witaminy D, który zdefiniowano jako poziom poniżej 20 nanogramów na mililitr (ng/ml), stwierdzono ponad 64% niższe prawdopodobieństwo próby samobójczej w grupie interwencyjnej.

Dr Christine Crawford, psychiatra i zastępca dyrektora medycznego National Alliance on Mental Illness, rozmawiała z reporterem z UPI News i podkreśliła, że chociaż ocena medyczna i interwencja są ważne, gdy zauważony zostanie niedobór składników odżywczych, rozwiązanie jest często proste. Z jej doświadczenia wynika, że leczenie niedoboru witaminy D robi znaczącą różnicę.

Pacjenci w jej praktyce zauważyli znaczną poprawę samopoczucia fizycznego i psychicznego w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Jill Lavigne i Jason Gibbons byli badaczami, którzy odkryli zmniejszone ryzyko samobójstwa u weteranów, którym przepisano witaminę D.

Podkreślili, że badanie nie dowodzi związku przyczynwo-skutkowego, jednak Gibbons popiera podejście polegające na ocenie pacjentów z depresją pod kątem poziomu witaminy D i leczeniu jej niedoboru. Crawford zauważył, że badanie nie wskazuje, że optymalny poziom witaminy  D eliminuje wszystkie myśli samobójcze, ale dane pokazują, że poprawa jej poziomu w surowicy powoduje znaczącą różnicę.

Witamina D, B6 i magnez są skuteczne w walce z depresją

Przedstawione badanie uzupełnia rosnącą liczbę dowodów na to, że niedobór witaminy D ma znaczący wpływ na zaburzenia nastroju, takie jak depresja. Jak wykazało badanie z 2017 r., nie tylko niedobór, ale także zbyt niski poziom witaminy D jest związany z depresją.

W ramach przeglądu literatury opublikowanego w 2020 roku przeanalizowano 61 artykułów i wykazano, że poziom witaminy D w surowicy jest odwrotnie skorelowany z kliniczną depresją. W innej metaanalizie opublikowanej w 2018 r. wykazano, że niski poziom witaminy D w surowicy jest związany z depresją i wezwano do przeprowadzenia randomizowanych badań w celu ustalenia, czy witamina D może zapobiegać depresji i/lub ją leczyć, a tym samym określić związek przyczynowy.

Wreszcie przegląd systematyczny z 2022 r. i metaanaliza randomizowanych badań wykazały, że osoby przyjmujące co najmniej 2000 IU witaminy D dziennie doświadczyły zmniejszenia objawów depresji. Naukowcy wezwali również do dalszych badań w celu zbadania korzyści płynących ze wzmocnienia obecnego leczenia depresji klinicznej suplementacją witaminy D.

Witamina D nie jest jedynym składnikiem odżywczym, który może poprawić zdrowie psychiczne. W podwójnie zaślepionym badaniu, 478 studentów podzielono na trzy grupy. Jedna przyjmowała tabletki placebo z laktozą, druga 1000 mikrogramów witaminy B12, a trzecia 100 mg witaminy B6. Studenci przyjmowali suplementy przez jeden miesiąc.

Naukowcy wykonali kilka pomiarów i stwierdzili, że studenci przyjmujący witaminę B6 doświadczyli zmniejszenia lęku i ryzyka depresji. W komunikacie prasowym David Field, główny naukowiec z University of Reading, wyjaśnił:

„Funkcjonowanie mózgu opiera się na delikatnej równowadze między neuronami pobudzającymi, które przenoszą informacje, a neuronami hamującymi, które zapobiegają niekontrolowanej aktywności.
Najnowsze teorie łączą zaburzenia nastroju i niektóre inne stany neuropsychiatryczne z zaburzeniem równowagi między neuronami pobudzającymi a hamującymi, często w kierunku podwyższonego poziomu aktywności mózgu”.

Magnez to kolejny składnik odżywczy, który jest niezbędny do funkcjonowania sieci neuronowej i pomaga utrzymać zdrową barierę krew-mózg. Warto powtórzyć, że magnez ma tak silny wpływ na depresję i stany lękowe, że w artykule opublikowanym w Psychology Today nazwano go „naturalną pigułką uspokajającą”. Dane pokazują, że ma korzystny wpływ na odczuwanie lęku i jest skuteczny w leczeniu łagodnej do umiarkowanej depresji u osób dorosłych.

Co ciekawe, magnez i witamina B6 działają jeszcze lepiej w połączeniu. Badanie z 2018 roku wykazało, że osoby dorosłe przyjmujące oba skladniki odzywcze miały o 24% mniejsze odczuwanie stresu niż osoby przyjmujące sam magnez . Osoby przyjmujące magnez i witaminę B6 w połączeniu doświadczyły również mniej skutków ubocznych: 12,1% osób przyjmujących magnez i witaminę B6 w porównaniu z 17,4% osób przyjmujących sam magnez doświadczyło jakiejś formy zdarzenia niepożądanego. Według autorów badania:

„Te odkrycia sugerują, że doustna suplementacja magnezu łagodziła stres u zdrowych osób dorosłych z niską magnezemią, a dodatek witaminy B6 do magnezu nie był lepszy niż sama suplementacja magnezu. W odniesieniu do osób z silnym/bardzo silnym stresem, badanie to wykazało większą korzyść ze stosowania magnezu w połączeniu z witaminą B6”.

Depresja i głód węglowodanowy

Na zdrowie psychiczne mają również wpływ czynniki środowiskowe, z których nie najmniej ważnym jest spożycie cukru, zwłaszcza w standardowej amerykańskiej diecie. Badanie z 2014 roku powiązało słodzone napoje ze zwiększonym ryzykiem depresji, niezależnie od tego, czy były słodzone cukrem, czy sztucznymi substancjami słodzącymi.

Osoby, które wypijały więcej niż cztery puszki lub szklanki napojów dziennie, miały o 30% większe ryzyko w porównaniu z osobami, które nie piły żadnych słodzonych napojów. Osoby, które piły taką samą ilość słodzonych napojów owocowych, miały o 38% wyższe ryzyko depresji.

W 2004 roku brytyjski psychiatra Malcolm Peet opublikował analizę związku między dietą a chorobami psychicznymi. Jego głównym odkryciem był silny związek między wysokim spożyciem cukru a ryzykiem depresji i schizofrenii. Według Peeta:

„Wyższe spożycie rafinowanego cukru i produktów mlecznych w diecie wiązało się z większym ryzykiem schizofrenii w perspektywie 2 lat. Niskie spożycie ryb i owoców morza przewidywało wysoką ogólnokrajową częstość występowania depresji.
Predyktory dietetyczne... depresji są podobne do tych, które pozwalają przewidzieć choroby, takie jak choroba niedokrwienna serca i cukrzyca, które występują częściej u osób z problemami zdrowia psychicznego, i w przypadku których powszechnie zaleca się stosowanie diety”.

Jednym z kluczowych predyktorów chorób serca i cukrzycy jest przewlekły stan zapalny, który, jak wspomina Peet, wiąże się również ze złym zdrowiem psychicznym. Cukier jest głównym czynnikiem powodującym przewlekłe stany zapalne w organizmie, więc spożywanie nadmiernych ilości cukru może naprawdę wywołać lawinę negatywnych zdarzeń zdrowotnych — zarówno psychicznych, jak i fizycznych.

Badanie z 2019 r., o którym mówiono, że jest pierwszym tego rodzaju, wykazało, że interwencja dietetyczna może skutecznie leczyć depresję u młodych osób dorosłych. Grupa interwencji dietetycznej otrzymała szczegółowe instrukcje dietetyczne, w tym ścisłe unikanie rafinowanych węglowodanów, cukru, przetworzonego mięsa i napojów gazowanych. Naukowcy stwierdzili znacznie niższe ryzyko depresji i gniewu po trzech tygodniach i trzech miesiącach.

Niski poziom witaminy D jest również powiązany z ciężkimi objawami COVID-19

Jak już pisałem wcześniej, niedobór witaminy D jest związany z kilkoma schorzeniami i zwiększonym ryzykiem zgonu z ich przyczyny. Naukowcy z Australian Center for Precision Health na University of Australia wykorzystali dane pochodzące od 307 601 osób i stwierdzili, że niedobory witaminy D spowodowane genetyką zwiększają ryzyko chorób przewlekłych, takich jak choroby serca, nowotwory i choroby układu oddechowego.

Osoby, które są genetycznie predysponowane do niedoboru witaminy D miały o 25% wyższe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z osobami z prawidłowym poziomem witaminy D. Autor badania Josh Sutherland wyjaśnił w komunikacie prasowym, że do badań klinicznych często nie włączano osób z niskim poziomem witaminy D, więc ustalenie związku przyczynowego było wyzwaniem.

Korzystając z modelu genetycznego, naukowcy byli w stanie dostarczyć mocnych dowodów na związek między przedwczesną śmiercią a niedoborem witaminy D. Oprócz zwiększenia ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o 25%, osoby genetycznie predysponowane do niedoboru witaminy D miały również:

  • 25% większe ryzyko śmierci z powodu chorób serca;
  • 16% większe ryzyko śmierci z powodu nowotworów;
  • 96% większe ryzyko śmierci z powodu chorób płuc.

Nie można przecenić znaczenia związku między niedoborem witaminy D a chorobami układu oddechowego. Pod koniec 2020 roku, podczas pandemii COVID-19, list otwarty wzywający do wykorzystania witaminy D w walce z COVID-19 został opublikowany i podpisany przez ponad 200 lekarzy, naukowców i czołowe autorytety.

W liście naukowcy zauważyli, że „niski poziom witaminy D prawie na pewno sprzyja infekcjom COVID-19, hospitalizacjom i zgonom. Biorąc pod uwagę jej bezpieczeństwo, wzywamy do natychmiastowego zwiększenia spożycia witaminy D”. Naukowcy opublikowali zalecaną dawkę oraz dawkę, którą osobiście przyjmują każdego dnia.

Jestem głęboko przekonany, że optymalizacja witaminy D może pomóc w zapobieganiu zakażeniu COVID-19 i zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych objawów w przypadku zachorowania. Rozpocząłem kampanię informacyjną na temat witaminy D w czerwcu 2020 r., która obejmowała publikację raportu naukowego, w którym szczegółowo opisano dowody naukowe stojące za suplementacją witaminy D. Ten raport oraz dwuminutowy quiz dotyczący ryzyka związanego z COVID-19 są dostępne na stronie StopCovidCold.com.

Moja promocja witaminy D podczas pandemii COVID-19, oparta na opublikowanych recenzowanych badaniach, spowodowała cenzurę i naruszenia wolności słowa, które trwają do dziś.

Należy zauważyć, że wciąż rośnie liczba danych potwierdzających potrzebę optymalizacji poziomu witaminy D w celu ochrony ogólnego stanu zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Recenzowane badania wykazały, w jaki sposób niedobór witaminy D może negatywnie wpływać na zdrowie, co daje nam szansę na przejęcie kontroli nad swoim zdrowiem poprzez optymalizacje poziomu tego składnika odżywczego.